FARKAŠ-ŽIŠKA, Peter (†)

FARKAŠ-ŽIŠKA, Peter (†)

[* 12. 11. 1973 Bratislava – † 9. 12. 2013 Bratislava]

Peter Farkaš-Žiška, občianskym menom PaedDr. ThMgr. Peter Farkaš, spisovateľ, básnik. prozaik, rímskokatolícky kňaz, sa narodil 12. novembra 1973 v Bratislave. Zomrel v Bratislave 9. decembra 2013.
Bol rímskokatolíckym kňazom, pôsobil ako kaplán v Galante, Senici, Malackách a v Nových Zámkoch, ako administrátor v Senohrade a naposledy pôsobil v Boldogu pri Senci. V počiatkoch tvorby ho ovplyvnil Svetloslav Veigl.
Debutoval roku 2000 knihou Čo som napísal, napísal som (2000). Nasledovali básnické zbierky Prisľúbený ostrov (2001), Smútok a krása tvojich hviezd (2002),  libreto k muzikálu Mária Magdaléna (2002), prózy Hrad noci (2004), Dotyky (2004) a knihy Nebeský prach (2004), Dotknúť sa tajomstva (2005), V rokoch Kristových (2008).
Rozvíjal príznačné tendencie autorského dozrievania, obsiahnuté v neúnavnom nastoľovaní kľúčových otázok života a smrti. Usiloval hľadať a nachádzať Boha nielen mimo seba, ale predovšetkým v sebe, teda sprítomňovať a zdôrazňovať božské črty v psycho-fyzickom uspôsobení človeka.
Bol členom Spolku slovenských spisovateľov.

DIELA
Poézia
Čo som napísal, napísal som. 2000.
Prisľúbený ostrov. 2001.
Smútok a krása tvojich hviezd. (upravené modlitby). 2002.
Nebeský prach. 2004.
Dotknúť sa Tajomstva. 2005.

Scenáristika
Mária Magdaléna. (libreto k muzikálu). 2002.

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ZDROJE

Internetové zdroje

Farkaš-Žiška, Peter [online]. In: Literárne informačné centrum: Slovenskí spisovatelia. [Citované 12. 5. 2015]. Dostupné z internetu: <https://www.litcentrum.sk/slovenski-spisovatelia/peter-farkas-ziska>.
Zomrel rímkokatolícky kňat peter Fazekaš-Žiška [online]. In: Aktuality SK. [Citované 7. 2. 2015]. Dostupné z internetu: <https://www.aktuality.sk/clanok/241792/zomrel-spisovatel-a-rimskokatolicky-knaz-peter-farkas-ziska/>.