LAJČIAK, Ladislav

LAJČIAK, Ladislav

[* 28. 7. 1945 v Ružomberok-Černová]

Ladislav Lajčiak, Ing., básnik, esejista, autor literatúry pre deti, literárny a kultúrny publicista, sa narodil 28. júla 1945 v Ružomberku-Černovej. Pseudonymy: Ladislav I. Lajčiak, Peter Tichý.

Študoval na Strednej ekonomickej škole v Martine (1960 – 1964), na Vysokej škole ekonomickej (1964 – 1969), a odbor estetika na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (1982 – 1984).

Bol pracovníkom Tesly Orava v Nižnej (1969 – 1974), Matice slovenskej v Martine (1974 – 1994), Bjørnsonovej spoločnosti v Ružomberku (1995 – 2000) a Slovenskej národnej knižnice v Martine (2001 – 2006), od 2006 je na dôchodku.

Prvé básne publikoval od r. 1975 v časopisoch Matičné čítanie, Revue svetovej literatúry, Romboid, Slovenské pohľady a i. Debutoval básnickou zbierkou Tiesňové volanie (1987). Vydal súbor básní Vrypy (1998) a bibliofíliu s básňami meditatívnej lyriky Milujem Ťa láskou večnou – najskôr ako dar Jánovi Pavlovi II. (2003) a potom aj knižne (2009). Básnicnú zbierku Povestný Černovský kostolíček (2013) venoval 105. výročiu tragédie v Černovej. Ako dramatik prispel scénickou kompozíciou Dve posviacky černovského chrámu do Pamätnice 90. výročia tragédie v Černovej (1998). Venuje sa aj literárnej a kultúrnej publicistike. Prekladá z angličtiny. Je zostavovateľom a spoluprekladateľom antológie novozélandskej poézie More a hviezdy (1982).

Je členom Spolku slovenských spisovateľov.

DIELA

Poézia

 • Tiesňové volanie. 1. vyd. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1987. (viaz.).
 • Vrypy. [súbor básní]. Liptovský Mikuláš: Mesto Liptovský Mikuláš, 1998.
 • Rodiskom múk a nádeje. [zbierka] 1. vyd. 32. s. Ružomberok: Ján Šindléry – TESFO, 2007. ISBN 978-80-89253-15-9 (brož.). 
 • Milujem Ťa láskou večnou. [bibliofília, dar Jánovi Pavlovi II.] 2003.
 • Milujem Ťa láskou večnou. [zbierka]. [Ilustrácie: Andrej Botek. Doslov: prof. Peter Liba.]. 48 s. Bratislava: PostScriptum, s. r. o., 2009. ISBN 978-80-969850-3-6 (brož).
 • Zatajený Ignác (príchody a skúsenosti): Kvarteto  [zbierka]. [Ján Kudlička]. 1. vyd. 64  s. Skalná ruža, 2012. ISBN 978-80-967526-8-3 (brož).
 • Povestný Černovský kostolíček: 105. výročie tragédie v Černovej. [zbierka].  1. vyd. 38 s. Ružomberok: Ján Šindléry – TESFO, 2013. ISBN 80-89253-48-7 (brož).

Dráma

 • Pamätnica výročia tragédie v Černovej: Dve posviacky černovského chrámu. [scénická kompozícia v Pamätnici 90. výročia tragédie v Černovej]. Ružomberok-Černonová: Nadácia černovských martýrov, 1998.
 • Veľkopiatočná odprosovacia procesia . [scenár rozhlasovej stereokompozície]. Martin: mesto Martin, 2003.

Eseje

 • Ružomberské siluety. [eseje o histórii Ružomberka]. Martin: Osveta, 1992.
 • Súborné eseje. [realizované s finačnou podporou Literárneho fondu]. 2014.

Pre deti a mládež

 • Maľované básne. Martin: Matica slovenská, 1980.

EDITORSKÁ ČINNOSŤ

 • More a hviezdy: Antológia novozélandskej poézie. [zostavil a preklad z angličtiny]. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1982.
 • Literárna súťaž detí Literárny Kežmarok. [zostavovateľ a zodpovedný redaktor]. Martin: Matica slovenská, 1976 – 1989.
 • Bulletin Wolkrovej Polianky. [zodpovedný redaktor]. Martin: Matica slovenská, 1977 – 1978.
 • Slovesná jar: Programový bulletín. [zodpovedný redaktor]. Martin: Matica slovenská, 1977 – 1889.

PREKLADATEĽSKÁ ČINNOSŤ

 • More a hviezdy (1982, spoluprekladateľ a zostavovateľ poézie)
 • BERKLEY, Wiliam: Útek sestry Cecílie. [preklad z angličtiny Ladislav Lajčák a Blažej Belák]. Bratislava: PostScriptum, s. r. o., 2011.
 • MERTON. [FILMOVÁ BIBLIOGRAFIA Thomasa Mertona]. [produkcia Paul Wilkes, napísal a film uviedok Paulô Eilkes]. [preklad z angličtiny: Ladislav Lajšiak (1 – 12) a Anna Okálová (13 – 18)]. TV Lux, 2014.

RECENZIE A ŠTÚDIE O AUTOROVOVOM DIELE

Recenzie a štúdie v periodikách

 • PLUTKO, Pavol: Ladislav Lajčiak: Tiesňové volanie. In: Slovenské pohľady, 103, 1987, č. 5, s. 133 – 134.

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Encyklopédie, slovníky

 • LAJČIAK, Ladislav. In: MAŤOVČÍK, Augustín, a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. 1. vydanie. Bratislava – Martin: Vydavateľstvo SSS a SNK, 2001, s 279.

Databázy

 • Meno, priezvisko: Spolok slovenských spisovateľov – prihláška, životopis, žiadosť. 26. 5. 2014. 3 s. In: Databáza členov SSS. Bratislava, 2015.

Interentové zdroje

 • Ladislav Lajčiak [online]. In: Literárne informačné centrum: Slovenskí spisovatelia. [Citované 12. 9. 2014]. Internet: <TU>.