Skrývanie a odkrývanie textu nadpismi

Vzdelanie (zobraziť všetko)

Prvý oddiel: Klikni na nadpisy.

Povolanie (zobraziť všetko)

Druhý oddiel: bla bla bla text.

Publikačná činnosť (zobraziť všetko)

Tretí oddiel: bla bla bla text.

 

SKÚŠKA

Priezvisko a meno

Marta Hlušíková, PhDr., autorka literatúry pre deti, autorka odbornej literatúry a poetka, sa narodila  9. októbra 1952 v Leopoldove. Detstvo a mladosť prežila v Trenčíne. Je vydatá, má dve deti, žije v Rimavskej Sobote. Základnú a Strednú všeobecnovzdelávaciu školu navštevovala v Trenčíne. Absolvovala odbor slovenský jazyk – latinčina Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1971 – 1976). Rigorózne skúšky vykonala v roku 1980...

Skrývanie a odkrývanie textu nadpismi

Vzdelanie (zobraziť všetko)

Prvý oddiel: Klikni na nadpisy.

Povolanie (zobraziť všetko)

Druhý oddiel: bla bla bla text.

Publikačná činnosť (zobraziť všetko)

Tretí oddiel: bla bla bla text.

 

Obsah

1. Úvodník

2. Rozhovor

 

1. ÚVODNÍK

1.1 Úvodník časopisu prináša...

Marta Hlušíková, PhDr., autorka literatúry pre deti.

Základnú školu navštevovala v Trenčíne.

(Zobraziť všetko 1)
Absolvovala FiF UK v Bratislave.

Pôsobila ako redaktorka v AÚ SAV v Nitre.

(Zobraziť všetko 2)
Vyučovala na SEŠ v Rimavskej Sobote.

Intenzívnejšie publikuje od roku 1989.

(Zobraziť všetko 3)
Píše poéziu, prózu, drámu a literatúru pre deti.