HRONCOVÁ-FAKLOVÁ, Daniela

HRONCOVÁ-FAKLOVÁ, Daniela

[* 12. 8. 1950 Zvolen]

Daniela Hroncova-Faklová, PhDr., autorka literatúry faktu, prozaička, rozhlasová dramatička a publicistka,  redaktorka, editorka, sa narodila 12. augusta 1950 vo Zvolene v rodine evanjelického farára Daniela Faklu a Eleny, rod. Mardíkovej.  Publikovala pod menami Daniela Komárová, Daniela Faklová, Daniela Komárová-Faklová, Daniel Medzihradská (pseudonym už nepoužíva). Jej sestra Mgr. art. Eva Fakľová je hudobníčkou, brat Mgr. art. Ján Fakľa režisérom, dramaturgom a vydavateľom. Je vydatá, manžel prof. h. c. Ing. Ondrej Hronec, CSc.; má dve deti, Mgr. art. Magdalénu Komárovú a MUDr. Mateja Komára, ktoré žijú a pôsobia v Prahe. Žila v Liptovskom Mikuláši, žije v Košiciach.

Vyrastala na fare v Radvani (dnes súčasť Banskej Bystrice) asi sto rokov po Sládkovičovi, ktorý tam bol rovnako ako jej otec evanjelickým farárom.

Vyštudovala SVŠ v Banskej Bystrici (1968). Absolvovala odbor národopis na FF UK v Bratislave (1973).

Pracovala v Stredoslovenskom múzeu v Banskej Bystrici (13 rokov), Liptovskom múzeu v Liptovskom Hrádku (3 roky), Regionálnom kultúrnom stredisku v Liptovskom Mikuláši (3 roky). Bola riaditeľkou Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši (17 rokov). Bola šéfredaktorkou v cirkevnom vydavateľstve Tranoscius Liptovský Mikuláš (2008 – 2013) a editorkou Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici (SEVS). Bola dlhoročnou spolupracovníčkou Slovenského rozhlasu v Bratislave a Banskej Bystrici. V súčasnosti je na dôchodku.

Pravidelne publikovala ročne 40 – 50 článkov o rozličných osobnostiach, najmä z Liptova. Knižne vydala novelu Čas rozdelenia (1997),  texty k repropublikáciám Donovaly (2001), Liptovský Mikuláš – mesto v krajine (2001), Ružomberok: Ukladanie do pamäti (2002), Liptovský Mikuláš – Príbeh Mesta  (2002, 2003)text k monografii Jur Hronec z Gočova (2008). Vydala knihu literatúry faktu ... a lipa v ňom tíško šumí (s Danielom M. Fakoom, 2010) –  o živote a diele Andreja Sládkoviča a novelu Mamele (2010) – životopisnú črtu o židovskej rodine z Chmelnice (okres Stará Ľubovňa). Napísala rozhlasové hry Hniezdo (2001) a O hrúbku panela (2005), ktoré uviedol Slovenský rozhlas. Je autorkou desiatok rozhlasových scenárov – scénických programov o tradičnej ľudovej kultúre, folklóre, literárnych a historických osobnostiach najmä z regiónu Liptova. Venuje sa aj rozhlasovej publicistike, Slovenský rozhlas v Banskej Bystrici (1990) jej odvysielal cykly Po slovenských stoliciach – o vandrovaní za regionálnou kultúrou a históriou, Z maľovanej truhlice (1987 – 1992) – o rozličných javoch slovenskej ľudovej duchovnej i materiálnej kultúry a folklóre Slovenska, Studnica – o aktuálnych javoch ľudovej kultúry, s historickým kalendárom a aktualitami z kultúrneho života. Rozhlasovú publicistiku o aktuálnych javoch slovenskej ľudovej kultúry, historických osobnostiach a udalostiach a aktualitách z kultúrneho a spoločenského života publikovala aj v rádiu Slobodná Európa. Je autorkou mnohých odborných, populárnych a publicistických príspevkov v periodikách, monografiách múzeí i metodických materiálov z oblasti muzeológie a národopisu.

Je členkou Spolku slovenských spisovateľov.

DIELA

Próza

 • HRONCOVÁ-FAKLOVÁ: Mamele. [novela]. 135 s. Liptovský Mikuláš: Tranoscius, 2010. ISBN 978-80-7140-334-0.

Literatúra faktu

 • MEDZIHRADSKÁ-FAKLOVÁ, Daniela: Čas rozdelenia: Epilóg Sládkovičovho života. [edit. Karel Ilja Dvořák]. 59 s. Liptovský Mikuláš: Tranoscius, 1997. ISBN 80-7140-131-5.
 • FAKLOVÁ, Daniela E., – FAKLA, Daniel M.: ... a lipa v ňom tíško šumí. 124 s. Liptovský Mikuláš: Tranoscius, 2010. ISBN 978-80-7140-331-9.

Rozhlasová tvorba

 • KOMÁROVÁ, Daniela: Georgius Tranoscius. [umelecko-dokumentáre pásmo]. Slovenský rozhlas, štúdio Banská Bystrica, 1992.
 • KOMÁROVÁ, Daniela: Tranoscius – bašta cirkevná i národná. [umelecko-dokumentáre pásmo]. Slovenský rozhlas, štúdio Banská Bystrica, 1992.
 • KOMÁROVÁ, Daniela: Hodina v nás v čelo ryje. [umelecko-dokumentáre pásmo]. Slovenský rozhlas, štúdio Banská Bystrica,1994.
 • KOMÁROVÁ, Daniela: Mužb s dychom medoústy. [umelecko-dokumentáre pásmo o Andrejovi Sládkovičovi]. Slovenský rozhlas, štúdio Banská Bystrica,1995.
 • KOMÁROVÁ, Daniela: Pamiatka dobrému učiteľovi, dokument o životných osudoch a diele R. Urama-Podtatranskéh pri 150. výročí narodenia. [umelecko-dokumentáre pásmo]. Slovenský rozhlas, štúdio Banská Bystrica,1995.
 • KOMÁROVÁ, Daniela: Dohviezdny čas. [umelecko-hudobné pásmo s vianočnou tematikou]. Slovenský rozhlas, štúdio Banská Bystrica, 2001.
 • KOMÁROVÁ, Daniela: Hniezdo [hra]. Slovenský rozhlas Bratislava 2001.
 • KOMÁROVÁ, Daniela: O hrúbku panela. [hra; rukopis].  Slovenský rozhlas, štúdio Banská Bystrica, 2005.

Iné

 • KOMÁROVÁ, Daniela: Žiar. Banská Bystrica: Gag, 1980. ISBN 80-85657-09-0.
 • KOMÁROVÁ, Daniela: Tradičná úprava a pokrytie hlavy. [autorka textu D. Komárová; fotografie P. Kováč, J. Piško]. 6 s. Banská Bystrica: Stredoslovenské múzeum, 1982.
 • Medzihradská, Daniela: Ján Levoslav Bella. Liptovský Mikuláš: Regionálne kultúrne stredisko –Literárnohistorické múzeum Janka Kráľa, 1993.
 • KOMÁROVÁ, Daniela: Liptovský Mikuláš – mesto v krajine. [text k publikácii]. 2001.
 • KOMÁROVÁ, Daniela: Donovaly. [textová časť]. Banská Bystrica: Harmony, 2002.
 • Ružomberok. [text Daniela Komárová; koncepcia a zostavenia Ľubica Škrinárová; preklad Marína Gálisová, Michaela Škrinárová; fotografie Ľubomír Schmida ... a kol.]. 191 s. Banská Bystrica: Harmony, 2003. ISBN 8089151027 (viaz.). Edícia: Genius loci.
 • KOMÁROVÁ, Daniela: Liptovský Mikuláš – Príbeh mesta. [autori textov Ivan Laučík, Daniela Komárová (text Príbeh); anglické texty Marína Gálisová ; fotografie Jozef Lomnický... et al.]1. vyd. Banská Bystrica: Harmony, 2002. ISBN 8089151043 (viaz.). Edícia: Genius loci; 2. vyd. 2004.
 • Liptovský Mikuláš. [Daniela Komárová, Ľubica Škrinárová; fotografie Gabriel Lipták]. 176 s. Banská Bystrica: Štúdium Harmony, 2007. ISBN 9788089151158 (viaz.). Edícia: Genius loci.
 • HRONEC, Ondrej – KOMÁROVÁ, Daniela E.: Jur Hronec z Gočova. [text k monografii]. 50 s. Banská Bystrica: G. A. G. – umelecká agentúra, 2008. ISBN 9788085657258 (brož.).

EDITORSKÁ ČINNOSŤ

 • Múzejné Starinky: občasník Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši. Jún 2002. [Daniela E. Komárová.] 11 s. Liptovský Mikuláš: G. A. G. – umelecká agentúra , 2002. ISBN 8085657139.
 • Múzeum v čase: Pamätnica Múzea Janka Kráľa 1955 – 2005. [zostavili Daniela E. Komárová, Iveta Blažeková; autori fotografií: Zdenko Blažek... et al.]. 97 s.  Banská Bystrica: G. A. G. – umelecká agentúra, 2005. ISBN 8085657163 (brož.).
 • Tranovský evanjelický kalendár na obyčajný rok po narodení Krista Pána 2007. [Zost. D. Komárová-Faklová; ilustrácie: Jaroslav Uhel; fotografie: Ľubomír Lehotský, Jaroslav Španko]. 1. vyd.  206 s. Liptovský Mikuláš: Tranoscius, 2006. ISBN 80-7140-269-9 (brož.).
 • Tranovský evanjelický kalendár na obyčajný rok po narodení Krista Pána 2008. [zostavila Daniela Komárová-Faklová ; fotografie Ľ. Kobich]. 237 s. Liptovský Mikuláš: Tranoscius, 2008. ISBN 9788071402824 (brož.).

ŠTÚDIE A RECENZIE O AUTORKINOM DIELE

Recenzie a štúdie v periodikách

 • DRAGANOVÁ, Andrea: Urodzená – Daniela Hroncová Faklová. Knižná revue, rok 2011, č. 24.  In: Literárne informačné centrum.  Dostupné na internete: <TU>.

OCENENIA

 • Prémia za literárnu tvorbu za rok 2010 za prózu Mamele (Tranoscius)

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Databázy

 • Daniela Hroncova-Faklová: Evidenčný list spisovateľa – člena Spolku slovenských spisovateľov, životopis. 8. 6. 2011. 2 s. In: Databáza členov SSS. Bratislava, 2015.

Internetové zdroje

 • Daniela Hornocvá-Faklová (Komárová) [online]. In: Facebook. [Citované 3. 8. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.
 • KOMÁROVÁ, Daniela [online]. In: Slovenská knižnica: Portál ku katalógom a zbierkam slovenských knižníc. [Citované 11. 7. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.
 • KOMÁROVÁ, Daniela  [online]. In: Univerzitná knižnica Bratislava. [Citované 11. 7. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.