JURIGA, František

JURIGA, František

* 21. 7. 1934 Dúbrava (okr. Liptovský Mikuláš)

RNDr. František Juriga – autor literatúry pre deti a mládež, rozhlasový a divadelný dramatik, pôvodným povolaním geológ. Narodil sa 21. júla 1934 v liptovskej obci Dúbrava. Študoval a maturoval na gymnáziách v Ružomberku a v Liptovskom Mikuláši (1949 – 53). Absolvoval geológiu na Fakulte geologicko-geografických vied UK v Bratislave (1953 – 58). Roku 1970 získal na PF UK v Bratislave akademický titul RNDr. Pracoval ako geológ v podniku Geologický prieskum v Žiline (1958 – 63), v podniku Rudné bane v Dúbrave (1964 – 69), ústredný banský inšpektor Slovenského banského úradu (od r. 1969), po r. 1989 jako pracovník Geologického ústavu SAV v Bratislave.

Časopisecky publikoval od r. 1974, najskôr prózu, neskôr literatúru pre deti a mládež a eseje. V knižnej tvorbe sa orientoval na tvorbu literatúry pre deti a mládež, pred deti do 6 rokov napísal knižku poviedok  Hektor, vráť sa! (1985), najmenším čitateľom určil rečňovanky Deti, kuriatka a vrana zlodejka (1994), staršej mládeži zasa dobrodružnú prózu s kriminálnou zápletkou Na vlastnú päsť (1995) a i. Vydal aj zbierku poviedok z rokov 1976 až 1990 Moderná cholera (2004). Výraznejšie sa presadil ako autor rozhlasových hier a poviedok: Kaskády (1980), Vtedy na Vianoce, Dialektika života a Pochodom vchod! (obe 1982), Klopanie (1983), Únik zo seba (1984), Najväčší poklad (1985 – určená mládeži), Krvavá vysviacka a Iskry a plamene (obe 1987). Pre divadlo upravil pod názvom Sváko Rus (1987) svoju rozhlasovú hru Vtedy na Vianoce  (1981), napísal konvenčnú hru Matka (1987) a historickú drámu zo života J. M. Hurbana Smrť Prometea (1988).

Je členom Spolku slovenských spisovateľov.

DIELA

Pre deti a mládež

 • Hektor, vráť sa! (1985; poviedková kniha)
 • Deti, kuriatka a vrana zlodejka (1994; rečňovanky)
 • Na vlastnú päsť (1995; dobrodružná próza)
 • Deti, vtáci a zvieratá (2004; pre deti do 6 rokov)
 • Rozprávky o celkom obyčajnom kráľovi (2004)

Próza

 • Moderná Cholera (2004)

Dráma

 • Matka (1987)
 • Smrť Prometea (1988, 1993)
 • Sváko Rus, 1987 (upravená pôvodne rozhlasová hra Vtedy na Vianoce, 1981)
 • Balada o nevine (1994)

Rozhlasová tvorba

 • Kaskády (1980)
 • Vtedy na Vianoce (1981; neskôr ju upravil aj pre divadlo pod názvom Sváko Rus, 1987)
 • Dialektika života (1982)
 • Pochodom vchod! (1982)
 • Klopanie (1983)
 • Únik zo seba (1984)
 • Najväčší poklad (1985; pre mládež)
 • Iskry a plamene (1987)
 • Krvavá vysviacka (1987)
 • ďalších vyše 60 hier a poviedok, niekoľko umeleckých pásiem a poviedok na čítanie

 

Ďalšie zdroje: