MAŤAŠÍK, Andrej (†)

MAŤAŠÍK, Andrej (†)

[* 14. 8. 1953 Košice – † 4. 6. 2017]

Andrej Maťašík, slovenský dramaturg, divadelný vedec, redaktor, sa narodil 14. 8. 1953 v Košiciach.

Študoval na Strednej všeobecnovzdelávacej škole (1968 – 1971), Absolvoval Divadelnú fakultu Vysokej školy múzických umení (1971 – 1976) v Bratislave. Pracoval ako dramaturg v Parku kultúry a oddychu v Bratislave (R. 1975 – 1976), dramaturg v Divadle pre deti a mládež (1977 – 1980) v Trnave, redaktor časopisov Film a divadloJavisko (1980 – 1981), odborný pracovník Divadelného ústavu (1981 – 1984), odborný pracovník a zástupca riaditeľa Ústavu umeleckej kritiky a divadelnej dokumentácie (1984 – 1990), výskumný pracovník (1991 – 1999), medzitým generálny riaditeľ Národneho divadelného centra (1995 – 1998), potom bol redaktorom Nového dňa v Bratislave. Naposledy pôsobil v Kabinete divadla a filmu Slovenskej akadémie vied ako hlavný redaktor časopisu Slovenské divadlo.

Spočiatku uverejňoval divadelné kritiky a recenzie v rozličných slovenských denníkoch a časopisoch, neskôr sa okrem nich zameral na analytické štúdie z oblasti súčasného slovenského a svetového divadla, aj na oblasť kultúrnej politiky (1995). Spoluautor monografie Umenie v živote človeka (1993) a samostatnej práce Činoherné divadlo na Slovensku (1993) a publikácií Majstri scény (2003), Slovenské divadlo v premenách času (2003), Majstri scény (2004), Pohyb slovenskej drámy (2005). Bol autorom vedeckých štúdií, odborných článkov, súpisov a prehľadov, slovníkových hesiel z oblasti slovenského divadla v rozličných zahraničných a domácich encyklopédiách, tvorca scenárov výstav, editor vedeckých publikácií, napr. Má (mať) divadlo zmysel? (2010).

Andrej Maťašík získal aj viaceré ocenenia, medzi nimi ocenenie Literárneho fondu v oblasti divadelnej tvorby za dramaturgiu inscenácie A. Štejn: Téma: Alexander Blok, Pamätnú medailu Národného literárneho centra, Pamätnú plaketu Národného hudobného centra či Pamätný list pri príležitosti 5. výročia založenia Akadémie umení v Banskej Bystrici.

 

DIELA

Esej

  • Slovenské divadlo v premenách času. 1. vyd. 2003.

Dráma

  • Vznik a prvé roky Slovenského národného divadla. 1. vyd. 2015.

Odborná literatúra

  • Činoherné divadlo na Slovensku. 1993.
  • Umenie v živote človeka (spoluautor). 1993.
  • Majstri scény. 2004.
  • Pohyb slovenskej drámy. 2005.

Literárna veda

  • Pohyb slovenskej drámy (nezávislosť, asertivita, servilita). 1. vyd. 2005.

EDITORSKÁ ČINNOSŤ

  • Má (mať) divadlo zmysel? (zborník referátov z konferencie). 1.vyd. 2010

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Encyklopédie, slovníky, monografie, zborníky

  • Maťašík Andrej. In: MAŤOVČÍK, Augustín, a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. 1. vydanie. Bratislava – Martin: Vydavateľstvo SSS a SNK, 2001. 527 s. ISBN 80-8061-122-X (VSSS, Bratislava), ISBN 80-89023-08-8 (SNK, Martin), s. 303, 304.

Internetové zdroje

  • Andrej Maťašík. In: Literárne informačné centrum: Slovenskí spisovatelia [online]. Dostupné na internete: <TU>.