KŇAZE, Ivan

KŇAZE, Ivan

[* 23. 10. 1946 Hradište]

Ivan Kňaze, ornitológ, spisovateľ a fotograf prírody, sa narodil 23.októbra 1946 v Hradišti.

Po skončení ZŠ sa vyučil za drevomodelára v Martine. V tejto profesii pracoval v zlievárni v bývalej strojárne obuvníckej fabriky v Partizánskom. K fotografovaniu ho priviedol otec, ktorý vlastnil ešte fotoaparát na sklenené platne. Keď mal 15 rokov, dostala sa mu do rúk kniha Jozefa Ponca Kde vtáky hniezdia a práve vtedy v ňom vzplanula túžba fotografovať vtáky vo voľnej prírode. Od roku 1964 je členom Československej ornitologickej spoločnosti v Prahe. Pôsobil aj v Moravskom ornitologickom spolku a naposledy v Slovenskej ornitologickej spoločnosti v Bratislave. Štátne skúšky z ornitológie zložil na Vysokej škole lesníckej vo Zvolene. Od roku 1962 začal prispievať do časopisov ABC, Kamarát,  Život,  Fifík,  Poľovníctvo a rybárstvo, Tempo,  Naše poľovníctvo, Myslivost, kde mu doteraz vyšlo takmer 1 000 populárno-náučných príspevkov o prírode. Každý týždeň prispieva do Roľníckych novín a pripravuje 12-dielny seriál pre deti do časopisu Fifík.

Jeho prvá kniha vyšla v Pedagogickom nakladateľstve v Bratislave v roku 1987 s názvom Vo vtáčich búdkach (v spolupráci s RNDr. Brtekom z Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave). Neskôr mu vyšla kniha Pri vtáčich hniezdach, kde bol autorom fotografií.  Potulky prírodou opisuje v knihách:  Deti prírody,  Poľovačka s fotoaparátom, Príbehy fotografa  vtákov,  Keď ma medveď naháňal.

Je členom Spolku slovenských spisovateľov (od roku 2004).