ČECHOVIČOVÁ, Mária

ČECHOVIČOVÁ, Mária

[ * 19. 6. 1951 Jablonec]

Mária Čechovičová, rod. Ochabová, spisovateľka literatúry pre deti, prozaička, poetka, textárka, autorka scenárov detských muzikálov, rozhlasovej hry a regionálnohistorickej literatúry, sa narodila 19. júna 1951 v Jablonci (okres Trnava), kde aj vyrastala. Je vydatá, má tri deti, dcéru Julianu (* 1971), syna Františka (* 1973) a dcéru Zuzanu (* 1990). Žije v Senci.

Štúdiá, vzdelanie, zamestnanie a pôsobenie

Do základnej školy chodila v Jablonci a Budmericiach (1966). Absolvovala trojročné odborné učilisko Elektrotechnických závodov Júlia Fučíka n. p. Brno (výučný list 1969), kde aj pracovala ako elektromechanička. Neskôr absolvovala Strednú ekonomickú školu s maturitou v Trnave  (1979 – 1983).

V detstve chcela byť učiteľkou v škôlke, no jej celoživotnou prácou sa stala – pekáreň. Po absolvovaní strednej školy pracovala ako ekonómka v pekárni v Senci – v Mlynoch a pekárňach Bratislava, neskoršie ako vedúca pekárne v Pezinku a Senci  (1973 – 1989). V pekárňach prešla všetkým – od pletenia vianočiek až po sádzanie chleba. Po novembri 1989 si ako podnikateľka otvorila vlastnú pekáreň Marína v Senci, ktorú ako jej majiteľka viedla (1990 – 2010).

Časopisecká a knižná publikačná činnosť

Publikovala v regionálnych novinách mesta Senec Senčan, Nitra, v časopisoch BratislavčankaPriateľka. K písaniu literárnych prác pre deti ju podnietil hendikep najmladšej dcéry Zuzany (* 1990), ktorá je slabo vidiaca. Začala písať prozaické diela pre deti, popretkávané textami pesničiek, chytľavými, veršovanými textami. Nasledovali básne, texty piesní, rozličné poviedky, rozprávky, fantasy próza, CD... Absolvovala týždenné intenzívne semináre – workshopy Letnej školy tvorivého písania scenáristky Mgr. Markéty Dočekalové-Pluskálové (2008 – 2012) v obci Kopanice (Česká republika) a tvorivú dielňu pre lektorov v rámci medzinárodného festivalu Divadelná Nitra, ktorú viedla britská lektorka Hattie Naylor (divadelná a rozhlasová dramatička) pod názvom New writting/Dramaticky mladí – Píšeme drámu (2008).

Knižne vydala brožúrky básní Radosť z Vianoc, Senecké dojmy (obe 2002) a brožúru o regionálnej histórii Senec – 750 rokov (2002). V žánri literatúry pre deti knižne debutovala krátkou prozaickou rozprávkovou knižkou pre najmenších čitateľov Išlo vajce na vandrovku (2006), s pripojeným CD nosičom s piesňami pre najmenších poslucháčov, ktorú napísala na motívy jednej z najznámejších slovenských rozprávok Ako išlo vajce na vandrovku – oslovujúcej mnoho generácií detských čitateľov –, a v ktorej propaguje dobro, priateľstvo a vzájomnú pomoc priateľov. Knihu a obálku CD ilustroval Milan Stano. Najmenším čitateľom venovala rozprávkové hry, ktoré vydal v brožovanej väzbe s vymaľovánkami (na predaj v novinových stánkoch) vydavateľ časopisov Bratislavčanka Priateľka Redima, s. r. o., Bratislava, pod názvami Mravček Timotej (2007, ilustrácie Oxana Lukomská), Išlo vajce na vandrovku (2008, ilustrácie Martin „Cuco“ Luciak) a Motýľ Ničota (2008, ilustrácie Simona Asztalosová), do anglického jazyka ich preložil Anton „Anti“ Michálek. Deťom do desať rokov venovala knižku Počítač Dodko (2008) – s dvoma časťami Počítač DodkoSúrodenci –  o Tonkovi, ktorý dostane k 9. narodeninám od otecka ako darček počítač – s počítačovým škriatkom. Dospievajúcim deťom v pubertálnom veku venovala prozaickú knižku Facka (2008) – s troma časťami na rozličné témy: Facka, Pád do tmy, Parta mladých bláznov, z ktorých posledná časť je prozaickým spracovaním rovnomennej jej rozhlasovej hry. Vydala prozaickú knihu pre deti Rozprávky z lesa (2009), s textom v slovenskom aj anglickom jazyku (preklad Anton „Anti“ Michálek pod názvom Fairytales from the forest). Na motív známej českej rozprávky Čert a Káča napísala humornú rozprávku Čertík Oškerec (2009), obohatenú svojimi textami piesní, ktorú do angličtiny preložil Anton „Anti“ Michálek a ktorú ilustroval Martin „Cuco“ Luciak. Vydala knihu textov piesní pre deti Zvieratká sa zbláznili (2011), obohatenú poučnými aj humornými radami pre najmenších čitateľov, ktorú ilustrovali Martin „Cuco“ Luciak, Oksana Lukomská a Simona Asztalosová. Knihu vydala pod rovnomenným názvom aj Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči v Braillovom písme (2013). Vyšla jej rozprávka s moderným nádychom Koza Erža (2011) – o koze, ktorá ušla z hospodárskeho dvora pred telkou Blesk a hospodárskymi zvieratkami, aby sa vydala sa na cestu do lesa – za slobodou, a tak zavedie malých čitateľov do 10 rokov z hospodárskeho dvora do voľnej prírody, pritom s dávkou humoru, ktorý ukrývajú hlavne verše, poukazuje na to, čo je schopné poskytnúť pravé priateľstvo a láska. Vydala básnickú zbierku Spievajúce verše (2009) a fantasy román – rozprávku pre dospelých Krajina Dobromyseľ (2009), ktorý ilustroval Martin „Cuco“ Luciak a do angličtiny preložil  Anton „Anti“ Michálek (pod názvom Land of good Hearts). Vydala zbierku básní Chudera (2011), ktorá je výpoveďou – vyjadrením pocitov ženy, sklamanej životnou láskou muža práve v čase, keď ju zasiahol smútok nad utrpením matky postihnutej  Alzheimerovou chorobou. Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči jej vydala v Braillovom písme aj rozprávku  o slabozrakej čarodejke Borke s názvom Kráľovstvá v zajatí stríg (2018). 

Vyšla jej zbierka básní Naveky (2019), ktorá je výpoveďou-vyjadrením pocitov ženy od dospievania až po jeseň života, ďalej zbierku básní, piesní a spomienok s fotografiami k životnému jubileu 70 rokov Pod košatou lipou (2021), zbierku Talizman (2020) – s časťami I. Anjel strážny, II. Šťastie, III. Čaro Vianoc – s básničkami, pesničkami, aj vianočnými vinšami, sprevádzanými poučnými, no aj humornými upútavkami. Vyšiel jej – dvojjazyčne v slovenčine a angličtine – rozprávkový príbeh Sova Heňa a jej škriatkovia. (2020) a rozprávkový príbeh Kráľovstvá v zajatí stríg (2021). Napísala scenár Príbeh cigánskych huslí (2021), v ktorom stará kočová cigánka Džuli, porozpráva tragický príbeh mladej cigánskej dievčiny, prezývanej Snežienka, čo ukončí svoj život v morských vlnách, pritom jej životný príbeh sa postupne premieta v textoch piesní.

Tvorba pre rozhas, televíziu, muzikály a texty piesní

V Slovenskej televízii (RTVS) odvysielali v relácii Fabula Rasa 2004 jej poviedku Otázka na Karla Čapka: „Skončila sa vojna s jaštermi?“ (2004), ktorá odznela ako prezentácia dramatického workshopu „Kultúra k tebe“ (réžia: Lukáš Kodoň). Napísala aj rozhlasovú hru pre mládež Parta mladých bláznov, ktorú odvysielalo rádio Devín (2012).

Dlhodobo spolupracuje s Detským divadelným súborom (DDS) Slovač zo Senca, ktorého deti ju volajú babka Mary. Je autorkou scenára a textov piesní Pôvodného slovenského muzikálu Išlo vajce na vandrovku (2006), s ktorým precestovali kus Slovenska a pravidelne sa stretávali na malých javiskových scénach v rozličných mestách ako Senec, Bratislava, v jej mestskej časti Karlova Ves, Košice, Pezinok, Tvrdošín a i., a autorkou scenára a textov piesní Malinkého muzikálu pre deti Mravček Timotej (2008). Oba muzikály, ktoré inscenovala a pre ktoré napísal hudbu Marian Čurko, naspieval DDS Slovač a vyšli aj na CD nosičoch (2006 a 2008). Je autorkou scenára a textov piesní o rozprávkach na CD nosiči Tralaláčik (2007), ktoré ponúka deťom 12 pesničiek: Ježibaba; Detská krajina; Tralaláčik; Ružový sen; Jánošík z 10 poschodia; Kolo-kolo mlynské (autorsky prepracované), Talizman, Išlo vajce na vandrovku (iba pieseň); Darček pre mamičku; Byť Harry Potterom; Letí letí; Priletela pesnička a ktoré takisto naspieval DDS Slovač a zhudobnil Marian Čurko. Viaceré piesne na jej texty zhudobnil aj učiteľ z Ľudovej školy umenia v Senci  Ferdinand Döme (My sme tie dietky zo Senca, Cingi-lingi, Počítač Dodko, Koza Erža – panika na hospodárskom dvore, Strýčko báči na tragači, Dudi-Dam-dudi dam! či futbalové hymny pre dedinky Hrubý Šúr, Jablonec-Halmeš a i.), s ktorým takisto dlhodobo spolupracuje. Zostrih z tvorby DDS Slovač sa dá vidieť na YouTube: Mária Čechovičová Slovač, kde sú uverejnené okrem iného aj veľakrát vyhľadávané piesne ku Dňu matiek, k Medzinárodnému dňu detí, ako aj detské uspávanky, všetky s textami M. Čechovičovej a  zhudobnené M. Čurkom  alebo F. Dömeom. Ich spoločné piesne predstavujú viac ako 100 nahrávok.

Je členkou Spolku slovenských spisovateľov (od roku 2013).

 

DIELA

Poézia

 • Senecké dojmy. [básne]. 1. vyd. Senec: vl. nákladom, 2002. 12 s. (brož.).
 • Radosť z Vianoc. [básne]. 1. vyd. Senec: vl. nákladom, 2002. 15 s. (brož.).
 • Spievajúce verše. [zbierka básní]. Ilustrácie: Martin „Cuco“ Luciak. 1. vyd. Brno: Tribun EU, s. r. o., 2009. 127 s. ISBN 978-80-7399-742-7 (brož.).
 • Chudera. [zbierka básní]. Ilustrácie: Martin „Cuco“ Luciak. 1. vyd. Bratislava: Kasico, a. s., 2011. 71 s. ISBN 978-80-970821-0-9  (viaz.).
 • Naveky. [zbierka básní]. Ilustrácie: Štefan Pelikán, Simona Asztalosová. 1. vyd. Brno: Tribun EU, s. r. o., 2019. 106 s. ISBN: 978-80-570-1552-9 (viaz.).
 • Pod košatou lipou. [zbierka básní a piesní s archívnymi fotografiami]. Ilustrácia obálky: Simona Asztalosová 1. vyd. Tribun EU, s.r.o. 2021. 73 s. ISBN: 978-80-570-1954-1 (viaz.)

Próza

 • Krajina Dobromyseľ (Časť I.). [fantasy román]. Ilustrácie:  Martin „Cuco“ Luciak. Jazyk: slovenčina a angličtina. Preklad do anglického jazyka: Anton „Anti“ Michálek pod názvom Land of good Hearts. 1. vyd. Brno: Tribun EU, s. r. o., 2009. 312 s. ISBN 978-80-7399-692-5 (viaz).

Pre deti a mládež – poézia

 • Zvieratká sa zbláznili. [texty piesní pre deti]. Ilustrácie: Martin „Cuco“ Luciak, Oksana Lukomská, Simona Asztalosová. Design: Peter Ružička. 1. vyd. Bratislava: Kasico, a. s., 2011. 61 s. ISBN 978-80-970821-1-6 (viaz.).
 • Talizman (3 časti): I. Anjel strážny, II. Šťastie, III. Čaro Vianoc. (básne, texty piesní, vinše pre deti). Ilustrácie: Simona Asztalosová. 1. vyd. Bratislava: Gupress, s. r. o., 2020. 113 s. ISBN: 978-80-570-1953-4 (viaz.)

Pre deti a mládež – poézia – v Braillovom písme

 • Zvieratká sa zbláznili. [texty piesní pre deti]. Autorka: Mária Čechovičová. [Korektor: Ingrida Richterová]. 1. vyd. Levoča: Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu, 2013. ISBN 978-80-18-01134-8. 1 zv. v Braillovom písme.

Pre deti a mládež – próza

 • Išlo vajce na vandrovku. Príloha s CD s piesňami. Ilustrácie: Milan Stano. 1 vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Štúdio humoru a satiry atď., 2006. 56 s., ISBN 80-85451-24-7 (viaz.).
 • Mravček Timotej. Ilustrácie: Oxana Lukomská. [Grafika: Lesia Biloshytská]. 1. vyd. Bratislava: Redima, s. r. o. – Vydavateľ časopisu Bratislavčanka a Priateľka, 2007. 48 s. ISSN 1336-0620 (brož). Edícia: Čítanie pre deti.
 • Išlo vajce na vandrovku.  Jazyk: slovenčina a angličtina. Do anglického jazyka preložil Anton „Anti“ Michálek pod názvom The Wandering Egg. Ilustrácie: Martin „Cuco“ Luciak. [Grafika: Blue Scorpion]. 1. vyd. Bratislava: Redima, s. r. o. – Vydavateľ časopisu Bratislavčanka a Priateľka, 2008. 64 s. ISSN 1336-0620 (brož). Edícia: Čítanie pre deti.
 • Motýľ Ničota. Ilustrácie: Simona Asztalosová. [Grafika: Blue Scorpion]. Jazyk: slovenčina a angličtina. Do anglického jazyka preložil Anton „Anti“ Michálek pod názvom Butterfly Ničota. 1. vyd. Bratislava: Redima, s. r. o. – Vydavateľ časopisu Bratislavčanka a Priateľka, 2008, 64 s. ISSN 1336-0620 (brož). Edícia: Čítanie pre deti.
 • Počítač Dodko. [dve časti: Počítač Dodko, Súrodenci]. 1. vyd. Brno: Tribun EU, s. r. o., 2008. 100 s.  ISBN  978-80-7399-564-5 (brož).
 • Facka. (dve časti: Pád do tmy, Parta mladých bláznov). 1. vyd.  Brno: Tribun EU, s. r. o., 2008. 171 s. ISBN  978-80-7399-546-1 (brož.).
 • Rozprávky z lesa. Ilustrácie: Oksana Lukomská, Martin „Cuco“ Luciak, Simona Asztalosová. Jazyk: slovenčina a angličtina. Do anglického jazyka preložil Anton „Anti“ Michálek pod názvom Fairytales from the forest. 1. vyd. Brno: Tribun EU, s. r. o., 2009. 219 s. ISBN 978-80-7399-809-7 (viaz.).
 • Čertík Oškerec. [rozprávka s textami piesní]. Ilustrácie:  Martin „Cuco“ Luciak. Jazyk: slovenčina a angličtina. Do anglického jazyka preložil Anton „Anti“ Michálek. 1. vyd. Brno: Tribun EU, s. r. o., 2009. 104 s. ISBN  978-80-7399-621-5  (brož).
 • Koza Erža. [rozprávka s básničkami pre čitateľov do 10 rokov]. Ilustrácie: Martin „Cuco“ Luciak. 1. vyd. Bratislava: Kasico, a. s., 2011. 119 s. ISBN 978-80-969137-1-9 (viaz.).
 • Sova Heňa a jej škriatkovia. [rozprávkový príbeh]. Ilustrácie: Martin „CUCO“ Luciak. [jazyk: slovenčina a angličtina; do angličtiny preložil: PORTER, s. r.o. pod názvom Henriette the Owland her Elves). 1. vyd. Bratislava: Gupress, s. r. o., 2020, 105 s. ISBN: 978-80-570-1551-2 (viaz.).
 • Kráľovstva v zajatí stríg. [rozprávkový príbeh]. Ilustrácie: Simona Asztalosová. 1. vyd. Vydavateľstvo SSS spol. s. r. o., 2021, 80 s. ISBN978-80-8202-151-9.

Pre deti a mládež – próza – v Braillovom písme

 • Kráľovstvá v zajatí stríg. [rozprávky pre deti]. Autorka: Mária Čechovičová-Ochabová. [Korektorka: Ingrida Richterová]. 1. vyd. Levoča: Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu, 2018. ISBN 978-80-18-07191-5. 1 zv. v Braillovom písme.

Regionálna história

 • Senec – 750 rokov. Foto: archív Senec. 1. vyd. Senec: Vydavateľstvo Slnce, 2002. 44 s. (brož.).

Rozhlasová tvorba

 • Parta mladých bláznov. [rozhlasová hra pre mládež]. Autorka námetu a scenára: Mária Čechovičová. Réžia a výber hudby: Pavol Uher. Dramaturgia: Hana Rodová. Bratislava: Rádio Devín, 2012 (premiéra). 42 min.

Audiovizuálne diela (nosiče CD, DVD)

 • Išlo vajce na vandrovku. [CD nosič]. Autorka scenára a textov piesní: Mária Čechovičová. Hudba: Marian Čurko. Spievajú: Janka Katonová, Andrejka Sabová, Dávid Hartl, Simona a Oliver Asztalovci. Návrh obálky CD: Milan Stano. 1 vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Štúdio humoru a satiry atď., 2006.
 • Pôvodný slovenský muzikál: Išlo vajce na vandrovku. [CD nosič]. Autorka scenára a textov piesní: Mária Čechovičová. Hudba: Marian Čurko. Naštudoval a naspieval Detský divadelný súbor Slovač zo Senca. Návrh obálky CD: Martin „Cuco“ Luciak. Bratislava: SOZA/BIEM, 2007.
 • Tralaláčik. [CD nosič s knižkou]. (12 detských piesní: Ježibaba; Detská krajina; Tralaláčik; Ružový sen; Jánošík z 10 poschodia; Kolo-kolo mlynské, Talizman, Išlo vajce na vandrovku; Darček pre mamičku; Byť Harry Potterom; Letí letí; Priletela pesnička). Autorka scenára a textov piesní: Mária Čechovičová. Hudba: Marian Čurko. Naštudoval a  naspieval Detský divadelný súbor Slovač zo Senca. Ilustrácia na prebale CD: Milan Stano. 1 vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Štúdio humoru a satiry atď., 2007.
 • Malinký muzikál pre deti: Mravček Timotej. [CD nosič]. Autorka scenára a textov piesní: Mária Čechovičová. Hudba: Marian Čurko. Naštudoval a naspieval Detský divadelný súbor Slovač zo Senca. Návrh obálky CD: Martin „Cuco“ Luciak. Bratislava: SOZA/BIEM, 2008.
 • Príbeh cigánskych huslí. (muzikál – scenár, texty piesní a libreto). Ilustrácia: Simona Asztalosová. 1. vyd. Tribun EU, s. r. o. – librix.sk, 2021, 42 s. ISBN 978-80-570-2115-5.

ŠTÚDIE A RECENZIE O AUTORKINOM DIELE

Hodnotenie tvorby autorky

 • Ako išlo vajce na vandrovku je jedna z najznámejších slovenských rozprávok, ktoré oslovovali mnoho generácií detských čitateľov. Autorka Mária Čechovičová napísala populárnu rozprávku pre deti Išlo vajce na vandrovku, aby propagovala dobro, priateľstvo a vzájomnú pomoc priateľov. V knižke sa dozviete o priateľstve vajíčka so zvieratkami, o kráse prírody, o poriadkumilovnosti, dobroprajnosti a o tom, že si treba pomáhať. Milí malí čitatelia, viete, čo je vandrovka? Nuž, tak sa voľakedy nazývali potulky remeselníckych tovarišov po svete, kde sa vybrali zbierať skúsenosti. Na vandrovku za skúsenosťami sa chodí aj dnes, hoci tento termín nahradili honosnejšie slová, napríklad študijný pobyt či stáž. Najväčšími vandrovníkmi a figliarmi však boli – aspoň podľa mojej mienky – rozprávkari. Tí poslali do sveta na skusy nielen hlúpeho Jana, ale aj tri prasiatka, či smelého zajka, ktorý sa zatúlal až do Afriky. Kto nešiel pešo, ten si obul sedemmíľové čižmy, alebo nasadol na lietajúci koberec a fujááázd na vandrovku. V knižke, ktorú držíte v ruke, sa na vandrovku vybralo vajce. Vravíte, že vajce nemá nohy? Nuž, pán ilustrátor mu ich nakreslil, takže túlanie sa môže začať. Ako išlo vajce na vandrovku je stará rozprávka, nikto nevie, kto ju voľakedy vymyslel. Isté je, že sa v 19. storočí ocitla v zošitoch zberateľov ľudových rozprávok, ktorí do nej čosi pridali, čosi ubrali, čosi upravili, čosi vymysleli. Rozprávočka je taká populárna, že jej obsah zaujal pani spisovateľku Čechovičovú, ktorá sa rozhodla, že z nej urobí hru (skôr hierku), že čosi do nej pridá, čosi uberie, čosi upraví, čosi domyslí. Ak sa vám spisovateľkina úprava pre divadielko zapáči, môžete si ju s Vašimi kamarátmi zahrať. Poučíte sa, zabavíte a určite aj pochopíte, že v živote je veľmi dôležité mať priateľov, ktorí Vám – nezištne – v každej situácii radi pomôžu. Príjemné čítanie želá

IVAN SZABÓ, spisovateľ

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Autorizácia
 • CIFRA, Štefan: Mária Čechovičová: Medailón členky SSS – autorizácia (biografia, bibliografia a i.) [elektronická pošta]. E-mailová správa pre: Štefan Cifra (od: Mária Čechovičová). 26. 9. 2017, 11. 10. 2017, 23. 10. 2017, 24. 10. 2017. [Citované 24. 10. 2017], 1. 6. 2018 [Citované 17. 7. 2018].
Databázy
 • Mária Čechovičová: Spolok slovenských spisovateľov – prihláška, životopis. Dátum. 2 s. In: Databáza členov SSS. Bratislava, 2017.
Vlastná internetová stránka, blog
 • Mária Čechovičová – Slovač [online]. In: Youtube. [Citované 4. 10. 2017]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Mária Čechovičová. In: Mámtalent.cz: dáme vám šanci [online]. [Citované 4. 10. 2017]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Mária Čechovičová. In: Mámtalent.sk – literárny portál [online]. [Citované 4. 10. 2017]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Mária Čechovičová. In: Twiter [online]. [Citované 4. 10. 2017]. Dostupné na internete: <TU>.
Internetové zdroje
 • Čechovičová, Mária. In: Slovenská národná knižnica v Martine: online katalóg [online]. [Citované 4. 10. 2017]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Čechovičová, Mária. In: ŠVK Košice [online]. [Citované 4. 10. 2017]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Čechovičová, Mária. In: Univerzitná knižnica Bratislava: Katalóg UKB [online]. [Citované 4. 10. 2017]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Chudera – zbierka básní, ktorú som neplánovala vydať. Autor: Mária Čechovičová. In: Youtube [online]. Zverejnené: 11. 1. 2012 [citované 4. 10. 2017]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Išlo vajce na vandrovku. In: bux.sk: Knihy, ktorými žijete [online]. [Citované 4. 10. 2017]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Išlo vajce na vandrovku. In: Martinus [online]. [Citované 4. 10. 2017]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Krajina Dobromyseľ chytí všetkých. In: Senčan: mestské noviny [online], ročník 19, júl – august 2009  (vydáva Mestský úrad Senec), s. 5.  [Citované 4. 10. 2017]. Dostupné z internetu: <TU>.
 • LAUKOVÁ, Eva: Mária Čechovičová uviedla do života ďalšie knižné dielka. In: Senec [online]. [Citované 4. 10. 2017]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Mária Čechovičová. In: Databázeknih.cz: .. Váš knižní svět [online]. [Citované 4. 10. 2017]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Mária Čechovičová: Krajina Dobromyseľ. In: Mámtalent.sk – literárny portál [online]. [Citované 10. 10. 2017]. Dostupné na internete: .
 • Matka (bilógia). In: Wikipédia: Slobodná encyklopédia [online]. [Citované 4. 10. 2017]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Mravček Timotej vstúpil do srdiečok. In: Senčan: mestské noviny [online], ročník 18, apríl 2008 (vydáva Mestský úrad Senec), s. 7.  [Citované 4. 10. 2017]. Dostupné z internetu: TU>.
 • Parta mladých bláznov. In: Panáček v ríši mluveného slova: Stránky přátel rozhlasových her a mluveného slova vůbec [online]. Uverejnené: 9. 6. 2012 [citované 4. 10. 2017]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Škola tvůrčího psání scenáristiky Markéty Dočekalové: Inzeráty: Mária Čechovičová. In: Scenáre [online]. [Citované 4. 10. 2017]. Dostupné na internete: <TU>.