KOVÁČOVÁ, Pavla

KOVÁČOVÁ, Pavla

Narodila sa 10. 12. 1931 v Ľubľane (Slovinsko), zomrela 11. 4. 2014.

  • Pavla Kováčová, spisovateľka, dramatička, scenáristka, autorka kníh pre deti a mládež, začala študovať na gymnáziu v Ľubľane (Slovinsko). Po príchode na Slovensko (1945) pokračovala v štúdiu v Martine. Pôsobila v Slovenskom ľudovom umeleckom kolektíve v Rusovciach (1950 – 1951), potom bola v domácnosti a od roku 1970 až do odchodu na dôchodok (1987) pracovala v Matici slovenskej ako bibliografka v oddelení retrospektívnej bibliografie a napokon (1986 – 1987) ako tlačová tajomníčka Matice slovenskej v Martine. Pavla Kováčová bola dlhoročnou členkou Zväzu a neskôr Spolku slovenských spisovateľov, aktívne pracovala v Stredoslovenskej, neskôr v Žilinskej odbočke SSS (dve volebné obdobia ako členka jej výboru).

    Venovala sa prekladateľskej činnosti zo slovinčiny pre vydavateľstvo Mladé letá. Neskôr sa prihlásila vlastnou tvorbou pre deti a mládež: Danka z Gaštanového nábrežia (1971), Hrabko a Smrečko (1975), Martinkove kozičky (1982), Lucka a klávesy (1989), Zajko Belko a panelák (1990), Čižmičky (1996), Hrmelo, pršalo (2001) a knižkou troch poviedok Nádej (1975). Intenzívne sa venovala aj tvorbe rozhlasových hier pre deti: Brat Čolo (1974), Pohyb hniezda, Zemiačik z pahreby (obe 1977), Hrdlička, Nech nám vždy svieti slnko (obe 1979), Komora (1981), Pichliač (1982), Lucka a klávesy (1983), Beseda (1984), Míľnikový les (1985), Áno – nie (1986); pre dospelých: Prievan (1984), Podané ruky (1987), Nesmiať sa, neplakať (1988), Blízka vzdialenosť (1993), Deväť a pol sviečok (1994), Príves (1995). Je autorkou niekoľkých televíznych scenárov, televíznej inscenácie Príbeh prostého života (1981), zdramatizovala prózu M. Kukučína Vianočné oblátky (1979) a Jégého Keď radí strach (1984).

  • Diela a recenzie diel

Danka z Gaštanového nábrežia (1971)
Brat Čolo (1974)
Hrabko a Smrečko (1975)
Nádej (1975)
Pohyb hniezda (1977)
Vyšívaná krása (1977)
Zemiačik z pahreby (1977)
Hrdlička (1979)
Nech nám vždy svieti slnko (1979)
Vianočné oblátky (1979, dramatizácia prózy M. Kukučína)
Komu rastie lipa (1980)
Komora (1981)
Príbeh prostého života (1981)
Diagnóza domov (1982)
Martinkove kozičky (1982)
Pichliač (1982)
Lucka a klávesy (1983)
Beseda (1984)
Keď radí strach (1984, dramatizácia prózy Jégého)
Prievan (1984)
Míľnikový les (1985)
Áno – nie (1986)
Podané ruky (1987)
Nesmiať sa, neplakať (1988)
Sýkorka (1989)
Zajko Belko a panelák (1990)
Blízka vzdialenosť (1993)
Deväť a pol sviečok (1994)
Príves (1995)
Čižmičky (1996)
Hrmelo, pršalo (2001)


Viac o autorovi: Portál LIC