PATARÁK, Ján

PATARÁK, Ján

[* 23. 5. 1936 Papín]

Ján Patarák, prozaik, scenárista, dramatik, sa narodil 23. mája 1936 v Papíne.

Základnú školu vychodil v rodisku, zmaturoval na Gymnáziu v Humennom (1950 – 1954). Absolvoval Vysokú školu pedagogickú v Prešove (1954 – 1959).

Pracoval ako redaktor Čs. rozhlasu v Košiciach (1960 – 1961), dramaturg, redaktor vysielania pre deti a mládež košickej televízie Čs. televízie (1962 – 1964 a 1966), medzitým ako krajový redaktor denníka Smena (1964 – 1965). Pre odmietavé postoje k augustovým udalostiam roku 1968 a k obdobiu normalizácie ho politicky diskriminovali a nesmel publikovať. Zamestnal sa ako učiteľ slovenského jazyka na Strednom odbornom dopravnom učilisku v Košiciach (1971), kde pôsobil až do novembra 1989. Roku 1990 sa stal vedúcim redakcie programov pre deti a mládež v košickom štúdiu Slovenskej televízie. Od roku 1992 bol šéfredaktorom národnostného vysielania Slovenského rozhlasu v Prešove. Rukopisy jeho prvých dvoch poviedkových kníh Balada o Tiralovom kopci Lúka 30 x 40 nemohli vyjsť, a tak debutoval až roku 1987 knihou poviedok Hudobná obeta. Ich zjednocujúcim prvkom sú mozaikové zábery do drsnej ságy rodu Tiralovcov, odohrávajúce sa v prostredí východoslovenskej dediny, na živote jej obyvateľov poukazuje na krehké medziľudské vzťahy. Z toho istého prostredia čerpá námety aj jeho druhá kniha – román-pásmo Prvý rok mieru (1991). Časovo je však posunutá hlbšie do novodobej histórie, do obdobia tesne po skončení vojny, a dominujú v nej tragické skúsenosti východoslovenských dedinčanov s Ukrajinskou povstaleckou armádou. Vlastným nákladom vydal knihu poviedok Božie oko (1992) a v Slovenskom spisovateľovi mu vyšla kniha krátkych poviedok Malé ryby, veľké ryby (1994), po nej mu vyšla kniha Lúka 30 x 40 (1996). Vo svojich krátkych prózach zobrazil na pozadí dramatických príbehov problematiku vyrovnávania spoločenských protirečení, združstevňovania a ľudskej spolupatričnosti. Pritom v nich uplatňuje druhovo-žánrový synkretizmus: epické sa prelína s dramatickým a lyrickým a kompozične čerpá od stredovekých žánrov až po postmoderné postupy. V rozsiahlej knihe Portréty zo živého domu literárne spracoval svoje zážitky z dvadsaťročného pôsobenia na učňovskej škole. Neskôr mu vyšli knihy poviedok, v ktorých sa tematicky vrátil do reálií východoslovenskej dediny: Zjavenie koňa (2000), Moritáty (2001) a Svet pre Janu (2002). V zbierke poviedok Učni bohyne lásky (2005) predstavuje rozličné podoby lásky, ktorými človek prechádza počas svojej životnej púte, je to materská, kamarátska, telesná i duševná láska, ktorá ho sprevádza do posledných dní. Je aj autorom viacerých televíznych scenárov, rozhlasových hier a rozhlasových poviedok.

Získal Prémiu Paula Rusnaka za originálne kompozičné postupy využívajúce podnety autentických regionálnych motívov (Budemerice 2000)

Je členom Spolku slovenských spisovateľov.

DIELA

Próza

 • Hudobná obeta. 1. vyd. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1987. 189 s.
 • Prvý rok mieru. 1. vyd. Bratislava: Smena, 1990. ISBN 80-221-0073-0. 199 s.
 • Božie oko. 1. vyd. [Papín: vlastným nákladom], 1992. ISBN: 80-85689-00-6. 136 s.; 2. vyd. Papín: Podvihorlatská tlačiareň – Dašan Paško, 2010. 119 s.
 • Malé ryby, veľké ryby. 1. vyd. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1994. ISBN: 80-220-0519-3. 98 s.
 • Lúka 30 x 40. 1. vyd. Košice: VSŽ Infoconsult, 1996. ISBN: 80-967394-3-3. 131 s.
 • Portréty zo živého domu. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2000. ISBN: 80-8061-054-1. 231 s.
 • Zjavenie koňa. 1. vyd. Košice: Interart, 2000. ISBN: 80-968381-0-5. 148 s.
 • Moritáty. 1. vyd. Košice: Interart, 2001. ISBN: 80-968381-5-6. 93 s.
 • Svet pre Janu. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2002. ISBN: 80-8061-152-1. 87 s.
 • Učni bohyne lásky. 1. vyd. Košice: Interart, 2005. ISBN: 80-969169-8-X. 140 s.
 • Radvanského hlava. 1. vyd. Košice: Dali, 2009. ISBN 9788097021511. 55 s.

OCENENIA

 • Prémia Paula Rusnaka za originálne kompozičné postupy využívajúce podnety autentických regionálnych motívov (Budemerice 2000)

ŠTÚDIE A RECENZIE O AUTOROVOM DIELE, ROZHOVORY

Recenzie a štúdie v periodikách

 • BODACZ, Bohuš: Vyvolávač príbehov. (Ján Patarák? Moritáty). In: Slovenské pohľady, roč. IV + 118, 2002, č. 1, s. 91 – 92.
 • BEŇO, Ján: Záznamy versus tvorba (Ján Patarák: Portréty zo živého domu). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 116, 2000, č. 12, s. 120 – 121.
 • LENČO, Ján: Škola základ života (Ján Patarák: Portréty zo živého domu). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 116, 2000, č. 9, s. 110 – 113.
 • ČÚZY, Ladislav: A opäť sme v škole (Ján Patarák: Portréty zo živého domu). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 116, 2000, č. 9, s. 113 – 114.

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Personálna bibliografia

 • Ján Patarák: personálna bibliografia. [Zostavila: Jana Amrichová; zodp. red.: Klára Kernerová]. 1. vyd. Košice: Verejná knižnica Jána Bocatia, 2007. ISBN: 978-80-88687-24-5. 124 s.

Encyklopédie, slovníky, monografie, zborníky

 • Ján Patarák. In: MAŤOVČÍK, Augustín, a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. 1. vydanie. Bratislava – Martin: Vydavateľstvo SSS a SNK, 2001. ISBN 80-8061-122-X (VSSS, Bratislava), ISBN 80-89023-08-8 (SNK, Martin), s. 354 – 355.
 • Ján Patarák. In: MIKULA, Valér, a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. 1. vyd. [v Kaligrame]. Kaligram & Ústav slovenskej literatúry SAV, 2005. ISBN 80-7149-801-7, s. 432 – 433.

Internetové zdroje

 • Ján Patarák. In: Literárne informačné centrum: Slovenskí spisovatelia [online]. [Citované 21. 2. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Ján Patarák. In: Vydavateľstvo Formát: Encyklopédia súčasných spisovateľov na Slovensku [online]. [Citované 21. 2. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.
 • História sebavedomia: Ján Patarák – profil. In: Rozhlas.sk [online]. TASR, Inet. 16. 06. 2010, 11:40 [Citované 3. 2. 2016]. Dostupné na internete:  <TU>.