MAJERNÍK, Miroslav

MAJERNÍK, Miroslav

[* 22. 1. 1950 Stropkov]

Miroslav Majerník, PhDr., prozaik, rozprávač príbehov, bloger, politický aktivista,  námorný kapitán, pôvodným povolaním manažér, podnikateľ, vedúci štátny úradník a diplomat, sa narodil 22. januára 1950 v Stropkove, rodičom Štefanovi Majerníkovi (* 1926 – † 1984) a Márii, Majerníkovej, rod. Materňakovej (* 1926 – † 2016). Otec bol vyučený obchodník, okresný funkcionár Demokratickej strany (1945 – 1948), v dôsledku čoho odišiel do českého pohraničia, kde pracoval vo výrobe v Chemičke Ústí nad Labem, po čiastočnom politickom uvoľnení (1953) pracoval ako odborník na chemickú výrobu, výstavbu a spustenie výroby v Chemku Strážskom, po straníckych previerkach však musel znova odísť do výroby (1957), napokon sa vrátil k obchodnému povolaniu, naposledy bol vedúcim obchodného oddelenia v Komunálnych službách Stropkov. Matka pracovala po celý život ako vyučená krajčírka, naposledy v módnom salóne v Stropkove. Je ženatý, manželka Anna, rod. Vargová (* 1950), povolaním zdravotná sestra, pôrodná asistentka, pracovala v nemocnici Prešov a Svidník, je t. č. na dôchodku. Majú dvoch synov – starší Miroslav (* 1970), ktorý vyštudoval SEŠ, pracoval v K.D.B. Majerník Stropkov, žije v Seredi a pracuje v SRN, mladší Stanislav (* 1971), ktorý absolvoval Vysokú školu textilnú v Liberci, pracuje v obchodnej firme TRIMM, s. r. o., Plzeň, kde aj žije. M. Majerník žije a tvorí v Stropkove.

Štúdium, vzdelanie

Miroslav Majerník po prvú triedu základnej školy (ZŠ) vyrastal v Ústí nad Labem, po návrate rodičov na Slovensko vychodil ZŠ v Strážskom a Stropkove (1956 – 1965). Študoval a maturoval na Strednej priemyselnej škole strojníckej v Prešove (1965 – 1969). Absolvoval Filozofickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove (1982 – 1987), odbor výchova a vzdelávanie dospelých, kde získal aj titul PhDr. (rigorózna práca Výchova k tvorbe a ochrane životného prostredia, 1988).

Zamestnanie, povolanie, pôsobenie a záľuby

Pracoval ako montážnik konštrukcií na správe ťažkej montáže v Pozemných stavbách Prešov (1969 – 1973). Vojenskú základnú službu absolvoval v Poprade a Humennom (1973 – 1975). Na výzvu čs. stavebných podnikov odišiel na brigádu do bývalého ZSSR, kde pracoval ako za Hutné stavby Košice na stavenisku plynovodu Orenburg – západná hranica ZSSR (1975 – 1977) ako montážnik železobetónových stavieb v lokalite Vešenskaja a Millerovo v Rostovskej oblasti. Po skončení brigády pôsobil ako riaditeľ Technických služieb mesta Stropkov (1977 – 1992), pritom sa zaujímal o životné prostredie. Po revolúcii, keď musel pôvodné pracovisko opustiť, založil ako spolumajiteľ strojársku spoločnosť K.D.B. Majerník, s. r. o., ktorej bol riaditeľom. Neskôr pracoval ako riaditeľ Vodohospodárskeho fondu SR (1998 – 2004). Na základe konkurzu prešiel na Ministerstvo hospodárstva SR (2004), kde pracoval ako riaditeľ Licenčného úradu Ministerstva hospodárstva SR (od roku 2004), neskôr pôsobil v diplomatickej službe ako vedúci obchodno-ekonomického oddelenia (OBEO) pri generálnom konzuláte Slovenskej republiky (GK SR) na Ukrajine (do roku 2008), odkiaľ odišiel do predčasného dôchodku (2009).

Od detstva bol jeho koníčkom jachting a lode, a tak si po odchode do dôchodku splnil „detský sen“, keď s rozličnými posádkami, zloženými z priateľov, preplával za desať rokov ako kapitán na malej plachetnici Majesta celé Jadranské more až k talianskemu pobrežiu, k Sicílii a Malte. Pritom navštívil okrem ostrova Vis a okolia Dubrovníka skoro všetky pevninské a ostrovné jadranské prístavy. Na prenajatej plachetnici sa plavil aj v Atlantiku – z Kanárskych ostrovov k Afrike, po marocké pobrežie, a naspäť.

Publikačná činnosť

Publikoval časopisecky v periodikách Život, Stropkovské spektrum, najmä humoristické poviedky a poviedkové príbehy, ako aj  politické komentáre k udalostiam a pod. na sociálnych blogoch.

Knižne debutoval poviedkovou prózou Preteky s časom a podnázvom Príbehy ktoré sa nestali legendami (2015). Kniha obsahuje vyše dve desiatky príbehov, ktoré vychádzajú z reálnych udalostí z prostredia východoslovenského mestečka (Stropkov). Ich protagonistami sú ľudia, ktorí žijú svoj život v ústraní, bokom od hlavných politických a spoločenských zmien polovice minulého storočia. Vydal prozaickú knihu Záhadná tuláčka (2017). Ide o dobrodružný príbeh, popretkávaný detektívnou zápletkou a humorom, v ktorom využil aj prvky bedekru. Zaznamenáva v ňom dobrodružstvá dovolenkových námorníkov počas rekreačnej plavby na plachetnici po Jadranskom mori, ich stretnutia s bežnými domorodcami i návštevníkmi turistických miest, a dopĺňa ich aj rozprávaniami vlastných príbehov aktérov. Pritom sa ako niť celou ich plavbou vinie príbeh záhadnej tuláčky.

Pre deti napísal knižku Ježiško na bicykli: Smiešno-smutné obrázky z čias nedávno minulých (2022), ktorej názov i ústredný rovnomenný príbeh napovedá, že nejde len o vyrozprávanie príbehov s takmer detektívnymi zápletkami, pretože autor na ich pozadí alebo paralelne s nimi odhaľuje celú spleť ľudských vzťahov v spomienkových návratoch do čias jeho detstva, mladosti, ale aj v pranierovaní súčasnosti.

Je členom Spolku slovenských spisovateľov (od roku 2017).

DIELA

Próza

Literatúra pre deti a mládež

 

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Autorizácia
 • CIFRA, Štefan: Miroslav Majerník: Medailón člena SSS – autorizácia (biografia, bibliografia, ocenenia a i.) [elektronická pošta]. E-mailová správa pre: Štefan Cifra (od: Miroslav Majerník). 12. 10. 2017, 15. 10. 2917, 31. 10. 2017, 2. 11. 2017, 4. 11. 2017. [Citované 14. 11. 2017].
Databázy
 • Miroslav Majerník: Spolok slovenských spisovateľov – prihláška, životopis. Dátum. 2 s. In: Databáza členov SSS. Bratislava, 2017.
Vlastné internetové stránky, blogy
 • Miro Majerník. In: Blog.Pravda.sk  [online]. [Citované 31. 10. 2017]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Miroslav Majerník. In: Facebook [online]. [Citované 31. 10. 2017]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Blogy autora Miro Majerník. In: Hlavné správy: Konzervatívny denník  [online]. [Citované 31. 10. 2017]. Dostupné na internete: <TU>.
Internetové zdroje
 • 17. 3. 2017 – Miroslav Majerník – Zatúlaná tuláčka (prezentácia knihy): Fotogalérie.  In: Stropkov: oficálne stránky mesta [online]. [Citované 31. 10. 2017]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Majerník, Miroslav. In: Slovenská národná knižnica v Martine: online katalóg [online]. [Citované 31. 10. 2017]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Majerník, Miroslav. In: Univerzitná knižnica Bratislava: Katalóg UKB [online]. [Citované 31. 10. 2017]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Miroslav Majerník. [online]. In: DAV – DVA: Kultúrnopolitický magazín. [Citované 31. 10. 2017]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Miroslav Majerník pokrstil v Stropkove svoju novú knihu. In: Stropkovské spektrum – Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia [online]. [Citované 31. 10. 2017]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Zamyslenie nad vojnami, hrdinami a vďačnom ľude. In: Stropkovské spektrum – Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia [online]. [Citované 31. 10. 2017]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Známy bloger predstavil svoju novú knihu. In: Stropkovské spektrum – Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia [online]. [Citované 31. 10. 2017]. Dostupné na internete: <TU>.