KRET, Anton (†)

KRET, Anton (†)

[* 10. 4. 1930 Smižany (okres Spišská Nová Ves) – † 6. február 2019, Bratislava]

Anton Kret, PhDr., CSc., dramaturg, teatrológ, prozaik, prekladateľ, publicista, sa narodil 10. apríla 1930 v Smižanoch v okrese Spišská Nová Ves. Pseudonymy: Anton Semko, A. K. Vengur, Kamil Pichňa. Žil v Bratislave, v jej mestskej časti Nové Mesto, zomrel 6. februára 2019.

Absolvoval štúdium divadelnej vedy (odbor dramaturgia) na VŠMU v Bratislave (1955), 1966 CSc., 1967 PhDr.

Pôsobil na Povereníctve kultúry SNR (1955 – 1959) a ako hlavný dramaturg v Slovenskom národnom divadle v Bratislave (1959 – 1963 a 1971 – 1992). Externe prednáša na VŠMU v Bratislave (od 1959) predmet estetika divadla a dejiny slovanských divadiel a drámy a na Akadémii umení v Banskej Bystrici predmet analýza dramatického diela. Bol šéfredaktorom časopisov Javisko (1992 – 1996) a šéfredaktorom súkromného vydavateľstva (1996 – 1998).

Napísal desiatky štúdií a doslovov ku knižným vydaniam teatrologických a dramatických prác, množstvo kritík a recenzií z oblasti profesionálneho divadla. Celoživotne sa venoval aj ochotníckemu divadlu, napísal stovky článkov, recenzií a metodických materiálov. Okrem toho bol autorom rozhlasových hier, odborných publikácií. Dramatizoval Šolochovove Donské poviedky, Jiráskovu Bitku pri Lučenci, Chalupkov Portrét panny Babety, Dvanásť stoličiek od Iľfa a Petrova; upravil hry: Podhradský: Holuby a Šulek, Leonov: Ruský les. Z ruštiny preložil takmer 150 divadelných hier a 10 teoretických prác o divadle.

Bol nositeľom Ceny generálneho riaditeľa Národného osvetového centra (2000) a Ceny Š. Hozu (2008).

Bol členom Spolku slovenských spisovateľov a predsedom Spolku priateľov Spiša v Bratislave (od r. 1989).

DIELA

Próza

 • Panna z Tatier. [Novela]. [pod pseudonymom K. Pichňa]. [Separát mesačníka Slovenský sever.] Bratislava: Kubko-Goral, 1997.
 • Čas zázračnice. [román]. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo PPA , 2007. 160 s.
 • Kuľhajúci bard. [román]. 1. vyd. Bratislava: Pozsony [Pressburg]. Bratislava: Peter Rašla, 2011. ISBN 978-80-85474-54-1. 112 s.

Odborná literatúra – teatrológia

 • O slovenskej profesionálnej činohernej réžii a niektorých jej predstaviteľoch. 1. vyd. Bratislava: Osvetový ústav, 1970. 45 s.
 • Herec: Umelecký a ľudský profil Ladislava Chudíka. [Graf. upr. Rasťo Doboš; Ilustr. Karol L. Zachar]. 1. vyd.  Bratislava: PRINT-SERVIS: Združenie divadelných ochotníkov Slovenska [vyd.], 1994. 143 s.
 • O divadelníčení v Smižanoch. 1. vyd. Smižany : Miestny odbor Matice slovenskej: Obecný úrad, 1997. 84 s.
 • Dvadsaťdva: Kádrové posudky slovenských dramatikov z pera Antona Kreta. 1. vyd. Bratislava: Spolok priateľov Spiša, 1998. 69 s.
 • Naviate. [Druhé spomienky dramaturga]. 2000.
 • Pavol Haspra. [Divadelný a televízny portrét.] 1. vyd. Bratislava: Kubko Goral, 2005. 105 s.
 • Umenie zvnútra: Podmieňujúce kognitíva súvisiace s tvorbou. 1. vyd. Bratislava: Spolok priateľov Spiša Spišská Nová Ves: Spišské divadlo, 2008. 87 s. ISBN 978-80-85225-19-8.
 • Milka a jej monodramatické divadlo. [O tvorbe divadelnej herečky Milky Zimkovej]. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Pozsony / Pressburg / Bratislava, 2017. 79 s. ISBN 978-80-85474-84-8.
 • Ján Solovič: dramatik, dramaturg, spisovateľ, scenárista. 1. vyd. Pressburg/Bratislava: Vydavateľstvo Pozsony, 2018. 85 s.
   

Odborná literatúra – vysokoškolské skriptá

 • Pokus o výklad a spresnenie niektorých pojmov a termínov z oblasti dramatického umenia. 1. vyd. Banská Bystrica: Akadémia umení, 1998. 42 s.
 • Pravda a krása nie sú rodné sestry. 1. vyd. Banská Bystrica: Akadémia umení, 2001. 27 s.
 • Divadlo zvnútra. [Zložky inscenácie]. 1. vyd. Bratislava: Osvetový ústav, 1988; 48 s. Banská Bystrica: Akadémia umení, 2001. 43 s.

Odborná literatúra – regionalistika

 • Smižany v zrkadlení času. 1. vyd. Smižany: Miestny odbor Matice slovenskej, 1998. 48 s.
 • Krátky slovník nárečia slovenského spiškého. [Doslov Ivan Hudec]. 1. vyd. Bratislava: Print-servis, 1994. 150 s.
 • Kudzeľnice. 1. vyd. Smižany: Miestny odbor Matice slovenskej, Obecný úrad Smižany, 2000. 62 s.
 • Krátky slovník nárečia slovenského spišského. 1. vyd. Smižany: Obecný úrad a MO Matice slovenskej, 2001. 153 s.
 • Estetické marginálie. 1. vyd. Bratislava: Spolok priateľov Spiša, 2002. 36 s.
 • Smižany na prahu tretieho tisícročia. [text: Anton Kret et al., foto: Ladislav Jiroušek  et al.; zostavil: Zuzana Zimmermannová]. 107 s. Smižany Spišská Nová Ves: Obecný úrad: Lubafotopres, 2004.
 • Vtedy, za Trimaja: Romaneto. Bratislava: Spolok priateľov Spiša, 2015. ISBN 978-80-85225-21-1.
 • KRET, Anton – VRANA, Ladislav: Evanjelium Ježiša Krista  v spišskom nárečí. 1. vyd. Bratislava: Karmelitánske nakladateľstvo, 2011. ISBN 978-80-89231-91-1.

Iné

 • Povedzte mojej materi... [Štefan Bunta]. Prešov: s.n., 1987.
 • Smrť dynama v kyslom daždi. Romaneto. [pseud. K. Pichňa]. 1996.
 • Piškvor. 1. vyd. Bratislava: Spolok priateľov Spiša, 2002. 78 s.
 • No a to! alebo Sama so všetkými. [Anton Kret a Milka Zimková; ilustroval Ondrej Zimka]. 119 s. Bratislava: Spolku slovenských spisovateľov, 2003.
 • Hľadáte krásu? 1. vyd. Smižany: Nadácia Dezidera Slavoja pri ART School , 2004. 87 s.
 • Breviár rečňovača alebo Prznenie rodného jazyka v praxi. 2004.
 • Bojím sa nebáť [ilustrácie Bohuslava Kukurová]. 1. vyd. Smižany: Obecný úrad, 2007. 167 s.
 • Modlitby školáka [ilustrácie Bohuslava Kukurová]. 1. vyd. Spišská Nová Ves: PRO Grup, 2009. ISBN 978-80-970295-4-8. 29 s.
 • Ruské G: Memoáre o prekladateľstve. 1. vyd. Bratislava: PPA, 2007. 191 s.
 • Pamäti spamäti od nepamäti do nepamäti. 1. vyd. Bratislava: Pozsony/Pressburg/Bratislava - Peter Rašla, 2011. 207 s.

Elektronické publikácie

 • No a to! [3 zvukové kazety (210 min.)]. Levoča: Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2007.
 • Osobnosť proti násiliu [načítal: Ladislav Chudík]. 9 častí. Levoča: Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu, 2012.

Editorská činnosť

 • Podhradský, Jozef: Holuby a Šulek [upravil Anton Kret]. 123 s.  Bratislava: Lita, 1980.
 • Ľudové hry. [Zost. Anton Kret ; Kresby Milan Mravec]. 103 s. Bratislava: Národné osvetové centrum, Martin: Združenie divadelných ochotníkov Slovenska, 1993.
 • Od pamätníkov. [zost., zred. Anton Kret]. 195 s. Bratislava: Lita, 1970.
 • Polstoročie Divadla Jonáša Záborského v Prešove [Zost. Anton Kret ; Aut. obál. Daniela Maňáková; Graf. úpr. Daniela Maňáková]. 203 s. Prešov: Divadlo Jonáša Záborského, 1994.
 • Vianočné ľudové hry [Zost. Anton Kret; ilustr. Milan Mravec]. 96 s. Martin: Združenie divadelných ochotníkov Slovenska, 1992.

Preklady

 • BOGATYRIOV, P.: Ľudové divadlo české a slovenské. Tatran: Bratislava, 1971.
 • ŠOLOCHOV, Michail Aleksandrovič: Don a step [Z rus. orig. ... prel. Anton Kret]. 26 s. Bratislava: Lita, 1973.
 • MEJERCHOĽD, V. E.: Rekonštrukcia divadla. Bratislava: Tatran, 1978.
 • BUROV, A.: Smerné konanie. Bratislava: ZSČSP, 1981.
 • EFROS, A.: Povolanie: režisér. Tatran Bratislava, 1983.
 • RADZINSKIJ, Edvard Stanislavovič: Divadlo za čias Neróna a Senecu [Z rus. orig. ... prel. A. Kret]. Bratislava: Lita, 1984.
 • NEMIROVIČ-DANČENKO, V. I.: Živé divadlo. Výber z korešpondencie. Bratislava: Tatran, 1984.
 • ŽDAN, V.: Estetika filmu (Estetika fiľma). Bratislava: Tatran, 1986.
 • ROMM, M.: Filmy, ľudia a ja. Bratislava: Tatran, 1987.
 • SPESIVCEV, V.: Povesť o štúdiu (orig. Mojej pamjati pojezd). Bratislava: ZČSP, 1987.
 • TOVSTONOGOV, G.: Zrkadlo javiska. Bratislava: Tatran, 1988.
 • SCHERHAUFER, P.: Kalendárium divadelnej réžie. Bratislava: NDC, 1998.
 • SCHERHAUFER, Peter: Čítanka z dejín divadelnej réžie [3. časť.] [preklad do slovenského jazyka: Anton Kret]. 38 s. Bratislava: Divadelný ústav (NDC), 1998, 1999, 2001.
 • VINAŘ, J.: Znepokojivá prítomnosť tváre. Divadelná fyziognomika. Banská Bystrica: AU BB 2010.
 • Evanjelium Ježiša Krista v spišskom nárečí [zostavil Anton Kret; evanjeliá do spišského nárečia preložili Anton Kret, Ladislav Vrana]. 246 s. Bratislava: Karmelitánske nakladateľstvo, 2011.
 • EDLIS, Juliu: Keď nadišlo leto [z rus. orig. Ijuň, načalo leta prel. Anton Kret]. 59 s. Bratislava: Lita, 1972

OCENENIA

 • Cena generálneho riaditeľa Národného osvetového centra (2000)
 • Cena Š. Hozu (2008)

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ZDROJE

Personálna bibliografia

 • Anton Kret. [zostavila Mária Dorčáková]. 158 s. Prešov: Štátna vedecká knižnica, 2006. [Edícia: Personálne bibliografie].

Interentové zdroje

 • Anton Kret [online]. In: Wikipédia. [Cit. 15. 3. 2015]. Dostupné na internete: TU.
 • Anton Kret (Slovensko, 1930) [online]. In: Databaze knih. [Cit. 15. 3. 2015]. Dostupné na internete: TU.
 • Kret, Anton [online]. In: Slovenská knižnica: Portál ku katalógom a zbierkam slovenských knižníc. [Citované 31. 10. 2014]. Dostupné z internetu: TU.
 • PhDr. Anton Kret, CSc., Smižany [online]. In: Národné osvetové centrum. [Citované 31. 10. 2014]. Dostupné z internetu: TU.