ADAMKOVIČOVÁ-SEMKOVÁ, Oľga

ADAMKOVIČOVÁ-SEMKOVÁ, Oľga

[* 9. 5.1950 Prešov]

Oľga Adamkovičová-Semková, Mgr., poetka, autorka kresťanskej literatúry, dirigentka, učiteľka na dôchodku, kresťanská aktivistka, sa narodila 9. 5.1950 v Prešove, kde aj žije.

Študovala na Strednej pedagogickej škole v Prešove. Absolvovala odbor slovenský jazyk-hudobná výchova na škole Pedagogická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove (1973).

Učila na základnej škole v Prešove. Je dirigentka cirkevného spevokolu Sion evanjelickej cirkvi.

Vyšla jej básnická zbierka Prídavok – Na každý deň: Prevažne vážne: Z mužského pohľadu (2016).

Je členkou Spolku slovenských spisovateľov, členkou výboru odbočky SSS v Prešove.

DIELA

Poézia

  • Prídavok – Na každý deň: Prevažne vážne: Z mužského pohľadu. 1. vyd. Kežmarok: ViViT, 2016. 160 s. ISBN 978-80-8175-031-1.

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Vlastná internetová stránka

  • Oľga Adamkovičová. In: Faceboook [online]. [Citované 25. 7. 2018]. Dostupné na internete: <TU>.

Internetové zdroje

  • Adamkovičová-Semková, Oľga. In: Slovenská národná knižnica v Martine: online katalóg [online]. [Citované 25. 7. 2018]. Dostupné na internete: <TU>.