DRASTICH, Miloš (†)

DRASTICH, Miloš (†)

[* 27. 8. 1951 Bratislava – † 6. 12. 2017 Bratislava]

Miloš Drastich, Mgr., slovenský spisovateľ, novinár, publicista, autor literatúry faktu, recenzent, cestovateľ, autor cestopisných reportáží, sa narodil 27. augusta 1951 v Bratislave. Bol ženatý, s manželkou Tatianou Drastichovou žil v Bratislave, kde aj zomrel 6. decembra 2017.

Študoval a maturoval na strednej ekonomickej škole v Bratislave (1974). Absolvoval odbor žurnalistiky FF UK v Bratislave (1979).

Pracoval na archeologických vykopávkach na Devíne (od roku 1974) a v tlačiarni. Potom pracoval v redakciách periodík Odborár, Svět práce, Slovnaftár, Stop, Technické noviny, Nová  smena mladých, Test a istý čas v sekcii cestovného ruchu na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky. Potom pôsobil ako novinár v slobodnom povolaní. Intenzívne spolupracoval najmä s Literárnym týždenníkom, ako recenzent kníh, a s časopisom SSS pre mladú literatúru a a umenie Dotyky, ako jeho stály prispievateľ s vlastnou rubrikou Mílniky svetového džezu (51 častí) i recenzent. Jeho spolupráca však zahŕňala aj mnohé ďalšie periodiká, ako Práca, Roháč, Bezpečnost a hygiena práce, Kulturní práce, Pravda, večerník či periodické rozhlasové relácie ako Maratón, Banskobystrický sobotník. Za svoje novinárske články a humoresky, fejtóny, scénky získal dvadsať novinárskych cien a ocenení. Písal recenzie z oblasti hudby, literatúry, výtvarníctva a filmu. Viedol a písal články do záhlavia Hudobné vrcholy v rubrike kultúry Hospodárskeho denníka

Venoval sa aj mnohým aspektom ľudských aktivít – ekonomike, vede a technike, bezpečnosti a hygiene práce, ochrane a tvorbe životného prostredia, archeológii, histórii, filozofii, kultúre atď. Veľa času investoval do cestovania, bádania na tému prehistórie slovanstva, hudbe a literatúre. Publikoval dve knihy s tematickou iného pohľadu na prehistóriu slovanstva – Atlantída Slo-Wánov: Expedícia do minulosti (1993) a (Slo)Wáni z tieňa (2000).

Bol členom Spolku slovenských spisovateľov.

DIELA

Literatúra faktu

Atlantída Slo-Wánov: Expedícia do minulosti. SAP, 1993.

(Slo)Wáni z tieňa: Expedícia do minulosti II. EPOS, 2000.