GRZNÁROVÁ, Marianna

GRZNÁROVÁ, Marianna

[*1. 12. 1941 Rudno nad Hronom]

Marianna Grznárová, prozaička, poetka, spisovateľka literatúry pre deti, dramaturgička, publicistka, redaktorka, prekladateľka, sa narodila 1. 12. 1941 v úradníckej rodine v Rudne nad Hronom.

Na základnú školu chodila v Rudne nad Hronom. Študovala na Jedenásťročnej strednej škole v Šuranoch, kde aj maturovala (1959). Absolvovala Pedagogickú fakultu v Nitre (1959 – 1963).

Po štúdiách pôsobila ako zastupujúca učiteľka na rozličných miestach, bola redaktorkou (od 1969) a vysunutou pražskou spravodajkyňou denníka Ľud (od 1971), dramaturgičkou Hlavnej redakcie pre deti a mládež v Čs. televízii v Bratislave (1972 – 1984). Neskôr pôsobila v slobodnom povolaní, v súčasnosti je na dôchodku.

Po literárnych začiatkoch v denníkoch Ľud, Smena a v časopise  Mladá tvorba  sa sústredila na básnickú tvorbu, písanie poviedok a  na tvorbu pre deti a mládež. Knižne debutovala básnickou zbierkou Vstupujte bosí (1966). Potom sa venovala tvorbe próz a televíznych seriálov pre deti, čo súviselo s jej profesionálnou prácou televíznej dramaturgičky. Do literatúry pre deti vstúpila televíznym animovaným večerníčkovým seriálom Pásli ovce valasi (1972 – 1973), ktorý knižke predchádzal, výtvarne a režijne stvárnil Ladislav Čapek, ktorý nakreslil aj ilustrácie do rozprávkovej knižky, a tak práve jeho vyhranený výtvarný rukopis dal hlavným hrdinom neopakovateľný charakter. Rozprávková kniha, ktorá vyšla pod názvom Maťko a Kubko (1977) sa stala najvydávanejšou a najpredávanejšou knihou nasledujúceho desaťročia a roku 2001 získala ocenenie Zlatá kniha roka.

Vydala knižky autorských rozprávok Bosá jabloň (1980), O netopierovi, ktorý nechcel spávať (1981) a Dvaja na ceste (2002). Medzitým  vydala bábkovú hru Hašterica (1978). Autorka televíznych scenárov rozprávok a seriálov Pán Zametač Silvester (1974), Rozprávky pre somárika (1975), Kolovrátok (1976), Rozprávky z hliny (1977), Morské rozprávky (1978), Na polici v hrnci (1979) a i. Pre jej tvorbu pre deti je charakteristický jemný výchovný podtext, využitie humorných dialógov a dôraz na prepojenie sveta ľudí, zvierat a vecí a ich každodenné vzájomné obohacovanie. Jej rozprávky sa vyznačujú svojráznym, duchaplným humorom, strohým štýlom i jazykom, pritom však vystihuje povahové črty človeka, i prvky lyriky, paródie a irónie, nezriedka i kritiku negatívnych ľudských vlastností (pretvárka, zlomyseľnosť, pohodlnosť a i.). V roku 2004 sa vrátila k tvorbe pre dospelých zbierkou humoristických poviedok Balóny pani Barusovej. Venovala sa aj prekladaniu detskej literatúry z češtiny.

Je členkou Spolku slovenských spisovateľov.

DIELA

Poézia

 • Vstupujte bosí. 47 s. Bratislava: Smena, 1966.

Próza

 • Balóny pani Barusovej. 1. vyd. 94 s. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 2004. ISBN: 8022013110.

Pre deti a mládež – próza

 • Maťko a Kubko. 1. vyd. 84 s.; [ilustr. Ladislav Čapek] . Bratislava: Mladé letá, 1977; 1982;  1984 1985; 1986; 1993; ISBN: 8006002339 (viaz.); [edit. Magda Baloghová; ilustr. Ladislav Čapek]. 1995; 1998; 2000; 2001; [ilustrácie Ladislav Čapek]. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2004; 10. vyd. 2007. ISBN: 9788010011285; [editorka Marta Jankajová; ilustr. Ladislav Čapek] 2008; 9788010011285 (viaz.); 82 s. [editorka Marta Jankajová; ilustr. Ladislav Čapek] 2013. 9788010024155 (viaz.).
 • Bosá jabloň. [Ilustr. Ondrej Zimka]. 46 s. Bratislava: Mladé letá, 1980.
 • O netopierovi, ktorý nechcel spávať. [leporelo]. [ilustr. Zdena Vojtková]. Bratislava: Mladé letá, 1981.
 • Dvaja na ceste. [Ilustrácie: Zuzana Nemčíková]. 85 s. Bratislava: Mladé letá, 2002. ISBN: 8006012393 (viaz.).

Pre deti a mládež – bábkové hry

 • Hašterica. [bábková hra]. 1978.
 • Tri želania s krídelkami. 1981.

Scenáristika (knižne)

 • Maťko a Kubko. 1977.

Scenáristika – film, televízia

 • Pásli ovce valasi. [13 dielny televízny kreslený seriál]. [námet, scenár; réžia a ilustrácie Ladislav Čapek; rozpráva Jozef Króner]. 1972, 1973 (vyšlo knižne ako Maťko a Kubko)
 • Pán Zametač Silvester. 1974.
 • Ovečky. 1974.
 • Rozprávky pre somárika. 1974, 1975.
 • Kolovrátok. 1976.
 • Rozprávky z hliny. 1977.
 • Keramické rozprávky. 1977.
 • Morské rozprávky. 1978.
 • Bábovka. [TV film]. [scenár; réžia a výtvarník Vlastimil Herold]. 1978.
 • Na polici v hrnci. [TV inscenácia rozprávky]. [námet; hrá Marián Labuda]. 1979.
 • Neboj sa  [TV inscenácia rozprávky] [scenár na motívy rozprávky Pavla Dobšinského; réžia Jozef Bednárik]. 1981.
 • Múdre prasiatko. [TV inscenácia rozprávky]. [námet a scenár; réžia  František Jurišč; výtvarník Koloman Leššo].  Bratislava: ČSTV, 1983.
 • Deravé vrecko. [TV inscenácia rozprávky]. [námet a scenár; réžia Cyril Králik].  Bratislava: ČSTV, 1983.
 • Drevená krava. [pôvodná TV hra]. [scenár na motívy rozprávky Pavla Dobšinského; réžia Ľubomír Fifík]. 1984.
 • Dvaja a pes. [bábkový TV seriál]. [námet; scenár a réžia Vladimír Pikalík; výtvarníčka Jarmila Kaletová; hovorí Karol Machata]. Bratislava: ČSTV, 1985.
 • Tri priadky. [TV inscenácia]. [scenár s využitím námetu rozprávky Pavla Dobšinského; réžia Juraj Takáč]. Bratislava: ČSTV, 1988.
 • Adam a Anna. [pôvodný TV film]. [námet a scenár; réžia Zoro Laurinc].  Bratislava: STV, 1992.

Audiovizuálne vydania – próza – pre deti

 • Maťko a Kubko. [Marianna Grznárová]. 1 zvuková kazeta (90 min.). Levoča: Ústredná knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (ÚKN), 1984; 2 časti.[načítal: Dušan Szabó]. Levoča: Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu, 2011.
 • Maťko a Kubko [Marianna Grznárová, Vladimír Rusko; Jozef Kroner, Mária Dacejová, Róbert Toth, Jozef Peško]. 1 magnetof. kazeta, 2 s. (58:09): Stereo. Bratislava: Opus, 1986; 1 zvuková kazeta (29 min. 16 sek.): stereo. Bratislava: Opus, 1986; 1 kompaktná platňa (57 min. 46 sek.): 33 stereo. [réžia Vladimír Rusko]. Bratislava: Opus, 1988.
 • Pásli ovce valasi. I. diel. [réžia Ladislav Čapek; scenár Marianna Grznárová]. [Jaroslav Celba.] 1 videokazeta (40 min.).  Bratislava: Slovenská televízia , 1998, 1999, 2001.
 • Pásli ovce valasi. II. diel. [réžia Ladislav Čapek; scenár Marianna Grznárová]. [Jaroslav Celba.] 1 videokazeta (44 min.).  Bratislava: Slovenská televízia , 1998, 1999.

Iné

 • Týždeň detskej knihy. 2 s. Topoľčany: Okresná knižnica, 1988.

PREKLADY DIEL AUTORKY

 • Bosá jabloň. 46 s. [prel. Mária Grznárová; Ilustr. Ondrej Zimka]. Bratislava: Mladé letá, 1980.
 • Pásli ovce valaši. [zo slovenského originálu prel. Pavel Vašíček; ilustr. Ladislav Čapek]. 109 s. Bratislava: Mladé letá, 1977.
 • Pásli ovce valaši. [zo slovenského originálu prel. Pavel Vašíček; ilustr. Ladislav Čapek]. 118 s. Praha: Albatros, 1981; 109 s. Praha: Albatros, 1986.

PREKLADATEĽSKÁ TVORBA

 • HOFMAN, Ota: Chobotnice z Čertovky. [z českého originálu prel. Marianna Grznárová; ; ilustr. Vladimír Jiránek ; fot. Jan Kuděla]]. 239 s. Bratislava: Mladé letá, 1990. ISBN: 8006003122 (viaz.).
 • NEPIL, František: Rozprávková zima [z českého originálu prel. Marianna Grznárová]. 91 s. Bratislava: Mladé letá, 1994. ISBN 8006005443 (viaz.).
 • DOSKOČILOVÁ, Hana: Tri želania s krídelkami: Bábková hra. [z českého originálu prel. Marianna Grznarová].  Bratislava: LITA, 1980.

ŠTÚDIE A RECENZIE O AUTORKINOM DIELE

 

Monografie

 

Recenzie a štúdie v periodikách

 

ROZHOVORY

DEMEKOVÁ, Adela: Rozhovor s poetkou, prozaičkou a dramatičkou Mariannou Grznárovou [online]. In: Knižná revue, rok 2009, č. 24 . [Citované 3. 3. 2015].  Dostupné na interente: TU.

FRANK, Michal: Autorka Maťka a Kubka úspech očakávala [online]. In: FRENKY.sk. Vydané 8. 10. 2009 o 0:00. [Citované 3. 3. 2015]. Dostupné na internete: TU.

 

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Personálna bibliografia

 • Mariana Grznárová [online]. Piešťany: Mestská knižnica mesta Piešťany, 2006. Ev. č. 19/2006. In: Mestská knižnica mesta Piešťany. 2006. [Citované 3. 3. 2015]. Dostupné z internetu: TU.
 • Mariana Grznárová [online]. In: FDB.cz. [Citované 3. 3. 2015]. Dostupné z internetu: TU.

Encyklopédie, slovníky, monografie, zborníky

 • GRZNÁROVÁ, Mariana. In: MAŤOVČÍK, Augustín, a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. 1. vydanie. Bratislava – Martin: Vydavateľstvo SSS a SNK, 2001, s. 124.

Internetové zdroje

 • Mariana Grznárová. [online]. In: Literárne informačné centrum: Slovenskí spisovatelia. [Citované 12. 5. 2015]. Dostupné z internetu: TU.
 • Mariana Grznárová [online]. In: Wikipédia: Slobodná encyklopédia. [Citované 3. 3. 2015]. Dostupné z internetu: TU.
 • GRZNÁROVÁ, Marianna [online]. In: Slovenská knižnica: Portál ku katalógom a zbierkam slovenských knižníc. [Citované 12. 5. 2015]. Dostupné z internetu: TU.
 • GRZNÁROVÁ, Marianna [online]. In: Univerzitná knižnica Bratislava. [Citované 12. 5. 2015]. Dostupné z internetu: TU.