MESÁROŠOVÁ, Mária

MESÁROŠOVÁ, Mária

[* 6. 1. 1951 v Pezinok]

Mária Mesárošová, Mgr., poetka, skladateľka, pesničkárka, gitaristka, pôvodným povolaním pedagogička na ZUŠ, sa narodila 6. januára 1951 v Pezinku, kde aj žije. Pseudonym: Marína.

Absolvovala odbor slovenský jazyk – hudobná výchova na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave a štvorsemestrálne štúdium odbor pedagóg bábkoherectva pre Základné umelecké školy na Divadelnej fakulte múzických umení v Prahe.

Pôsobila 15 rokov ako pedagogička literárno-dramatického odboru ZUŠ Eugena Suchoňa v Pezinku, roku 1993 odišla na invalidný dôchodok. V rokoch totalitného režimu bola pre vieru vypočúvaná a prenasledovaná.

S tvorbou vlastných piesní sa prezentovala na pesničkových recitáloch aj v rodnom Pezinku. V r. 1976 vznikli jej prvé nahrávky v Slovenskom rozhlase. Zhudobnila niektoré básne Štefana Sandtnera, Karola Strmeňa, Andreja Dermeka, Milana Rúfusa či Michala Chudu. Ukážky zo svojej literárnej i pesničkovej tvorby prezentovala v relácii  My všetci ako sme tu v Slovenskom rozhlase (1994). Venuje sa aj zhudobňovaniu básní pre malé javiskové formy. Je autorkou bábkovej hry Cesta za fialkou, napísanej na motívy Rozprávok po telefóne od  G. Rodariho. Pri príležitosti 750. výročia smrti sv. Kláry upravila divadelnú hru Terézie Barokovej Cesta lásky. Je autorkou textovej i hudobnej zložky piesní tejto divadelnej hry, ktorú aj  režírovala. Účinkujúci – rehoľníci zo všetkých františkánskych ženských i mužských reholí na Slovensku i mladí amatéri – ju hrali s veľkým entuziazmom v Bratislave, Pezinku, Žiline ... (2003 – 2004). Spolupracuje s pezinským zborom Káčko a s  chrámovým zborom Ad una corda ako skladateľka i textárka.

Debutovala básnickou zbierkou Čakám čas múdrych bláznov (2011), v ktorej upozorňuje na duchovné hodnoty ľudských vzťahov, krásy, lásky a nádeje. Básne druhej zbierky Naboso (2013), ktoré „sú františkánsky číre, prosté, plné dôvery v Božiu lásku“, dopĺňajú ilustrácie a farebný prebal s maľbou panorámy Malých Karpát od akademického maliara Milana Janíka. Tretiu zbierku básní Pokropené nehou (2015) takisto ilustroval akad. maliar M. Janík.

Získala Cenu primátora mesta Pezinok – za zbierku básni Naboso, s prihliadnutím na dlhoročnú prácu a deťmi a mládežou v ZUŠ (2013).

Je členkou Feminy – Klubu slovenských spisovateliek a Spolku slovenských spisovateľov.

DIELA

Poézia

 • MESÁROŠOVÁ, Marína: Čakám čas múdrych bláznov. 45 s. Žilina: Knižné centrum Žilina, 2010. ISBN 9788080643799 (viaz.).
 • MESÁROŠOVÁ, Marína: Naboso. [ilustrácie: Milan Janík]. Pezinok: Familians – Pezinok. 2013.  ISBN 978-80-89428-10-6 (viaz.).
 • MESÁROŠOVÁ, Marína: Pokropené nehou. 60 s. Pezinok: Familians – Pezinok. 2015. ISBN: 9788089428137 (viaz.).

Scenáristika – divadlo

 • Cesta za fialkou [bábková hra na motívy Rozprávok po telefóne od  G. Rodariho].

Iné

 • Cesta lásky [úprava divadelnej hry Terézie Barokovej; režisérka, autorka textovej i hudobnej zložky piesní divadelnej hry]. Bratislava, Žilina, Pezinok (2003 – 2004)

OCENENIA

 • Cena primátora mesta Pezinok – za najnovšiu zbierku básni Naboso, s prihliadnutím na dlhoročnú prácu a deťmi a mládežou v ZUŠ (2013)

ŠTÚDIE A RECENZIE O AUTORKINOM DIELE, ROZHOVORY

Hodnotenie tvorby autorky

„Naozaj málo je takých autorov (okrem už osvedčených, etablovaných),  čo by ma boli svojou vnútornou kvalitou presvedčili, že majú čo povedať človekovi dneška – ale aj človekovi budúcemu, skrátka potomkovi – , že preciťujú seba, svoj život, svoje okolie, svoj vesmír, svoju spätosť s Bohom a s ľuďmi ako čosi zásadne bytostné, že sa cítia volaní a povolaní hovoriť prorockým jazykom bez ohľadu na to, či sa to ako také v spoločnosti vníma a reflektuje... Skrátka, je to vo svojich najlepších veršoch poetka par excellence.“

Zdroj: Básnik Teofil Klas (Jozef Zavarský), prebal knihy Mária Mesárošová: Čakám čas múdrych bláznov (2011)

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Databázy

 • Mgr. Mária Mesárošová: Spolok slovenských spisovateľov – prihláška, životopis. 25. 2. 2014, 3. 3. 2014. 2 s. In: Databáza členov SSS. Bratislava, 2015.

Internetové zdroje

 • Mária Mesárošová [online]. In: Femina – Klub slovenských spisovateliek. [Citované 3. 12. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.
 • Mesto odmenilo osobnosti za mimoriadne zásluhy [online]. In: Pezinčan. Uverejnené: Jún 2013. [Citované 30. 12. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.
 • Marína Mesárošová [online]. In: Zachej. [Citované 3. 9. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.
 • Mesárošová, Marína [online]. In: Slovenská národná knižnica v Martine: online katalóg. [Citované 2. 10. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.
 • Mesárošová, Marína [online]. In: Univerzitná knižnica Bratislava: Katalóg UKB. [Citované 21. 8. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.