IVANIČKOVÁ, Margita

IVANIČKOVÁ, Margita

[* 30. 11. 1953 v Trenčíne]

Margita Ivaničková, Ing., poetka, spisovateľka literatúry pre deti a mládež, publicistka, redaktorka, prekladateľka, sa narodila 30. 11. 1953 v Trenčíne, kde aj žije.

Maturovala na gymnáziu v Trenčíne (1973), študovala na Fakulte ekonomiky a riadenia Vysokej školy ekonomickej v Bratislave (1973 – 1978). Bola pracovníčkou Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave (1978 – 1980), profesorkou na Strednom odbornom učilišti železničnom v Trenčíne (1980 – 1996), redaktorkou denníka Slovenská republika (1996 – 1998) v Bratislave, časopisu Slovenské národné noviny (od r. 1998) v Martine a pracovníčkou mediálneho odboru Kancelárie prezidenta SR (od 2002) v Bratislave.

Básne publikovala časopisecky (Literárny týždenník, Slovenské pohľady, Slovenské národné noviny, Dotyky), knižne debutovala básnickou zbierkou občianskej a ľúbotnej lyriky Všetkým dňom stvorenia (1995), po nej nasledovala zbierka Fotosyndcéra (2002). Vzťah detí a dospelých analyzovala v zbierke básní Aj v rozprávke je to tak (1996), ktorú adresovala detským čitateľom. Pre deti napísala aj knižky Pyžamkáči (2003),  Kamienka a Viťúz (2009) a a S troma psami za pätami: Zvieratá vedia o nás viac, ako si myslíme (2016). V publicistike sa zameriava na literárnu recenzistiku, reportáže a kultúrnopolitickú problematiku. Venuje sa aj prekladom z belgickej frankofónnej poézie.

DIELA

Poézia

 • Všetkým dňom stvorenia. 1995.
 • Fotosyndcéra. 2002.

Pre deti a mládež

 • Aj v rozprávke je to tak. 1996.
 • Pyžamkáči 1.vyd. 2003
 • Kamienka a Viťúz.1.vyd. 2009
 • S troma psami za pätami: Zvieratá vedia o nás viac, ako si myslíme. 1. vyd. Bratislava: Spolok slovenských spisovateľov, 2016.  104 s.  ISBN978-80-89727-83-4.

 

OCENENIA

 • Druhá Vianočná cena Matice slovenskej za rok 2000

ŠTÚDIE A RECENZIE O AUTOROVOM DIELE, ROZHOVORY

Recenzie a štúdie v periodikách

 • VÁLEK, Igor: Citlivé slovo, dobrá myšlienka a správny odkaz. (Anketa s tvorcami detskej knihy). In: Slovensko, roč. XXXVI, jar 2015, s. 33 – 35.
 • GALLO, Igor: lyrické memento modernej ženy. Margita Ivaničková: Fotosyndcéra. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 9, s. 116 – 118.
 • -red-: Vianočná cena Matice slovenskej. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 1, s. 159.

 

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Encyklopédie, slovníky, monografie, zborníky

 • IVANIČKOVÁ, Margita. In: MAŤOVČÍK, Augustín, a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. 1. vydanie. Bratislava – Martin: Vydavateľstvo SSS a SNK, 2001. 527 s. ISBN 80-8061-122-X (VSSS, Bratislava), ISBN 80-89023-08-8 (SNK, Martin), s. 185.

Internetové zdroje

 • Margita Ivaničková. In: Literárne informačné centrum: Slovenskí spisovatelia [online]. [Citované 11. 8. 2016]. Dostupné na internete: <https://www.litcentrum.sk/slovenski-spisovatelia/margita-ivanickova>.