CHUDÍK, Martin

CHUDÍK, Martin

[*12. 1. 1988 Bratislava]

Martin Chudík, básnik, sa narodil 12. januára 1988 v Bratislave.

Vyštudoval biológiu na Katedre živočíšnej fyziológie a etológie na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave.

Žije a tvorí v Bratislave.

Básne publikoval  v časopisoch RAK, Dotyky, Slovenské pohľady a Divoké víno. Získal viacero ocenení na literárnych súťažiach ako Wolkrova Polianka, Literárny salón Trnava, Inšpirácie spod Sitna, Literárne Šurany. Knižne debutoval básnickou zbierkou Ukryté v dotykoch (2013), za ktorú získal Cenu Ivana Kraska a 2. miesto v čitateľskej ankete Knižnej revue Debut roka, po nej mu vyšla zbierka poézie Cestovný (ne)poriadok (2015).

Je zakladajúcim členom neoficiálneho Bratislavského literárneho klubu BRAK, redaktorom a fotografom internetového magazínu iLeGaLiT. Je členom SC PEN, Spolku slovenských spisovateľov.

DIELA

Poézia

Ukryté v dotykoch (2013)

Cestovný (ne)poriadok. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov. 2015.

ŠTÚDIE A RECENZIE O AUTOROVOM DIELE, ROZHOVORY

Recenzie a štúdie v periodikách

  • HRABČÁKOVÁ, Katarína: K polohám tradičnosti v súčasnej slovenskej poézii (P. Prokopec, R. Beňo, M. Chudík, L. Džundová, O. Gluštíková). (Vedecké štúdie). In: Vertigo, 4, 2015, s. 28 – 34.
  • GRMANOVÁ, Martina: Nežné dotyky. In: Dotyky.  ročník XXVI., č. 1., 2014, s. 65.
  • VLNKA, Jaroslav: Recenzia: Martin Chudík: Ukryté v dotykoch. In: Slovenské pohľady, IV. + 129, 2013, č. 10, s. 117 – 119.

Rozhovory

  • DOBRÍKOVÁ, Michaela – CHUDÍK, Martin: Éterickosť poézie stále oslovuje duše ľudí. In:  Petržalské noviny [online]. 3. 10. 2013.  [Citované 3. 2. 2016]. Dostupné z internetu: <TU>.
  • Martin Chudík [online]. In: Greenie knižnica. [Citované 3. 2. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Vlastná internetová stránka

  • Martin Chudík [online]. In: Mám talent. [Citované 11. 2. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.
  • Martin Chudík [online]. In: Blog SME. [Citované 11. 2. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.
  • Martin Chudík [online]. In: Facebook. [Citované 11. 2. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.

Internetové zdroje

  • Martin Chudík. In: Literárne informačné centrum: Slovenskí spisovatelia [online]. [Citované 21. 2. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.
  • Martin Chudík. In: Slovenské centrum PEN [online]. [Citované 21. 1. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.