CHUDÍK, Martin

CHUDÍK, Martin

[*12. 1. 1988 Bratislava]

Martin Chudík, Mgr., básnik, literárny recenzent, bloger, sa narodil 12. januára 1988 v Bratislave.

Študoval na Gymnáziu Grösslingová 18 v Bratislave. Je absolventom Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde vyštudoval biológiu (2008 – 2013). Pracuje na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky (od r. 2017) ako koordinátor EIA na odbore kontroly projektov posudzovania vplyvov na životné prostredie. Je zakladajúcim členom Bratislavského literárneho klubu BRAK, redaktorom a fotografom internetového magazínu iLeGaLiT. Je členom redakčnej rady časopisu pre mladú literatúru a umenie Dotyky. Žije a tvorí v Bratislave.

So svojou poéziu sa úspešne umiestil vo viacerých literárnych súťažiach. Stal sa laureátom najstaršej literárnej súťaže v poézii na Slovensku Wolkrova Polianka 2012, kde rok predtým získal prvé miesto. Získal viacero ocenení aj na iných literárnych súťažiach ako 1. miesto v kategórii Poézia v celoslovenskej súťaži s medzinárodnou pôsobnosťou Literárne Šurany (2012), 3. miesto v súťaži O cenu slovenského učeného tovarišstva (2012), 2. miesto v IV. kategórii Poézia v celoslovenskej literárnej súťaži Petržalské súzvuky Ferka Urbánka (2012), 2. miesto v kategórii 15 – 25 rokov v celoslovenskej literárnej súťaži vo vlastnej tvorbe Literárny salón Trnava (2011) či 3. miesto v kategórii Stredné a vysoké školy – poézia v súťaži Inšpirácie spod Sitna (2009). Zvíťazil aj  v kategórii Poézia a próza pre deti a mládež  v literárnej súťaži O dúhovú lampu z krajiny Zázračno (2012).

Poéziu publikoval v literárnych časopisoch RAK, Dotyky, Romboid, Slovenské pohľady, Divoké víno, Literárny týždenník a v rumunskom literárnom periodiku Observator Cultural. Básne mu vyšli v Antológii súčasnej slovenskej a českej poézie Refrény času (Spolok slovenských spisovateľov, 2018) a v antológii Slovenského centra PEN Dialóg s básňou (Slovenské centrum PEN, 2018). Jeho poézia odznela aj v Slovenskom rozhlase na rádiu Regina a Devín. Samostatne knižne debutoval básnickou zbierkou Ukryté v dotykoch (2013), za ktorú získal Cenu Ivana Kraska (Literárny fond) a 2. miesto v čitateľskej ankete Knižnej revue Debut roka (obe za rok 2013). Zbierka obsahuje časť Šepkanie, v ktorej reflektuje vzťah medzi ním a milovanou osobu, a časť Tulák s kontemplatívne ladenými veršami. Po nej mu vyšla zbierka poézie Cestovný (ne)poriadok (2015), ktorá bola nominovaná na Cenu Spolku slovenských spisovateľov za rok 2015 v kategórii poézia. Jej prvá časť Pomenovať hĺbku obsahuje koncízne, prevažne existenciálne a reflexívne básne, v nich básnik preniká pod povrch a introspektívne zachytáva vnútorné prežívanie lyrického subjektu, a druhá časť Praskanie ľadu zahŕňa intímnu a ľúbostnú lyriku. Nateraz posledná zbierka Precitnúť (2018) sa člení na dva tematicko-motivické celky, z nich prvý s názvom Bosou nohou pozostáva z reflexívnej a existenciálnej lyriky a v druhom s názvom Cez kľúčovú dierku sú zahrnuté intímne a ľúbostné básne, vykresľujúce lásku k žene v dvoch neoddeliteľných podobách – telesnej i duševnej. Napísal text piesne, ktorá sa stala oficiálnou piesňou pre Národné stretnutie mládeže P15 v Poprade (2015) a text vianočnej piesne Snehová pošta (2017), ktorú naspievala speváčka Laura Belicová. Venuje sa aj literárnej recenzistike. Je autorom hodnotiacej štúdie slovenskej debutovej poézie 2015 s názvom Poetické identity, ktorá vyšla ako príloha v Knižnej revue. Medzi jeho záľuby patrí fotografovanie a hra na gitare.

Je členom Spolku slovenských spisovateľov a Slovenského centra PEN.

 

DIELA

Poézia

 • Ukryté v dotykoch. Ilustrácie: Henrieta Dudeková. [Doslov: Igor Hochel]. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2013. 99 s. ISBN 978-80-8061-696-0 (viaz.).
 • Cestovný (ne)poriadok. Fotografie Alexander Kiss. [Doslov: Dana Podracká]. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2015. 88 s. ISBN 978-80-8061-852-0 (viaz). Edícia. Pro Libris
 • Precitnúť. [Doslov: Jozef Leikert]. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2018. 80 s. ISBN 978-80-8202-033-8 (viaz.).

 

OCENENIA

 • Cena Ivana Kraska za najlepší debut roka 2013 za básnickú zbierku Ukryté v dotykoch (Literárny fond)
 • 2. miesto v čitateľskej ankete Knižnej revue Debut roka 2013 za básnickú zbierku Ukryté v dotykoch
 • Laureát literárnej súťaže Wolkrova Polianka 2012
 • 1. miesto v XX. ročníku celoslovenskej súťaži s medzinárodnou pôsobnosťou Literárne Šurany (2012) – v kategórii Poézia
 • 1. miesto v literárnej súťaži O dúhovú lampu z krajiny Zázračno (2012) – v II. kategórii Poézia a próza pre deti a mládež
 • 2. miesto v celoslovenskej literárnej súťaží Petržalské súzvuky Ferka Urbánka (2012) – v IV. kategórii Poézia
 • 3. miesto v súťaži O cenu slovenského učeného tovarišstva (2012)
 • 1. miesto v literárnej súťaži Wolkrova Polianka 2011
 • 2. miesto v celoslovenskej literárnej súťaže vo vlastnej tvorbe Literárny salón Trnava (2011) – v kategórii 15 – 25 rokov v II. ročníku
 • 3. miesto v súťaži Inšpirácie spod Sitna (2009) – v kategórii Stredné a vysoké školy – poézia

 

ŠTÚDIE A RECENZIE O AUTOROVOM DIELE, ROZHOVORY

Recenzie a štúdie v periodikách

 • BANČEJ, Maroš: Poriadna porcia poézie (Ukryté v dotykoch – recenzia). In: Slovenské národné noviny, roč. 28, 2013, č. 27, s. 9.
 • KENDA, Milan: Krásne to láska vymyslela (Ukryté v dotykoch – recenzia). In: Literárny týždenník, roč. XXVI., 2013, č. 27 – 28, s. 14.
 • VLNKA, Jaroslav: Recenzia: Martin Chudík: Ukryté v dotykoch. In: Slovenské pohľady, IV. + 129, 2013, č. 10, s. 117 – 119.
 • ZITOVÁ, Katarína: Ukryté v dotykoch – Martin Chudík: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2013 (Recenzia). In: Knižná revue, č. 20, roč. XIII., vyšlo 2. 10. 2013, s. 4.
 • GRMANOVÁ, Martina: Nežné dotyky. In: Dotyky.  ročník XXVI., č. 1, 2014, s. 65.
 • MATEJOV, Radoslav: Dobré riadky (Cestovný (ne)poriadok – recenzia). In: Knižná revue, roč. XXV., 2015, č. 25/26, s. 15.
 • HRABČÁKOVÁ, Katarína: K polohám tradičnosti v súčasnej slovenskej poézii (P. Prokopec, R. Beňo, M. Chudík, L. Džundová, O. Gluštíková). (Vedecké štúdie). In: Vertigo, 4, 2015, s. 28 – 34.
 • TOLLAROVIČ, Peter: Martin Chudík: Cestovný (ne)poriadok. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 5, s. 119 – 120.

Rozhovory

 • DOBRÍKOVÁ, Michaela – CHUDÍK, Martin: Éterickosť poézie stále oslovuje duše ľudí. In:  Petržalské noviny [online]. 3. 10. 2013.  [Citované 3. 2. 2016]. Dostupné z internetu: <TU>.
 • BRENDZA, Boris – CHUDÍK, Martin: 7 dotykov. (Rozhovor). In: Dotyky, roč. XXVI., 2014, č. 5, s. 8 – 9. 
 • BUKOVENOVÁ, Zuzana – CHUDÍK, Martin: Prítomnosť mecenášov v umení je nevyhnutná a existenciálna... In: Orol tatranský, 2016, č. 3, s. 4 – 5.
 • MATEJOV, Radoslav – CHUDÍK, Martin: Ďalšia zastávka. In: Knižná revue, roč. XXVI., 2016, č. 01, s. 2.
 • Martin Chudík. In: Greenie knižnica  [online]. [Citované 3. 2. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.

Hodnotenie tvorby autora

„Chudíkova poézia nie je experimentálna lyrika, nie je novátorská – v tom zmysle, že by prinášala dajaké dosiaľ nepoužité, autorom objavené postupy. Nepochybne je spätá s literárnou, konkrétne básnickou tradíciou – a javí sa mi to tak, že je to spojitosť svojím spôsobom programová. Nadväzuje vedome, ale zároveň tvorivo.“

Igor Hochel

 

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Autorizácia (spracovanie medailónu)

 • CIFRA, Štefan: Martin Chudík: Medailón člena SSS – autorizácia (biografia, bibliografia, ocenenia a i.; súhlas s autorizáciou) [elektronická pošta]. E-mailová správa pre: Štefan Cifra, literarny.tyzdennik@gmail.com (od: Martin Chudík). 14. 8. 2016; 18. 8. 2018. [Citované 25. 7. 2018].

Vlastné internetové stránky, blogy

 • Martin Chudík. In: Blog SME [online]. [Citované 11. 2. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Martin Chudík. In: Facebook [online]. [Citované 18. 8. 2018]. Dostupné na internete: <TU>.

Internetové zdroje

 • Chudík, Martin. In: Univerzitná knižnica Bratislava: Katalóg UKB [online]. [Citované 21. 2. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Chudík, Martin. In: Slovenská národná knižnica v Martine: online katalóg [online]. [Citované 21. 2. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Literárne Šurany: XX. ročník celoslovenskej literárnej súťaže s medzinárodnou pôsobnosťou: 6. októbra 2012 v Šuranoch. In: Národné osvetové centrum [online]. [Citované 13. 8. 2018]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Literárny salón Trnava 2011. In: Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave [online]. [Citované 3. 8. 2018]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Martin Chudík: Cestovný (ne)poriadok. In: Spolok slovenských spisovateľov [online]. [Citované 21. 1. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Martin Chudík. In: Databaze knih [online]. [Citované 13. 8. 2018]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Martin Chudík. In: Literárne informačné centrum: Slovenskí spisovatelia [online]. [Citované 21. 2. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Martin Chudík. In: Slovenské centrum PEN [online]. [Citované 21. 1. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Martin Chudík: Precitnúť. In: Spolok slovenských spisovateľov [online]. [Citované 21. 1. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Martin Chudík: Ukryté v dotykoch. In: Literárne informačné centrum [online]. [Citované 13. 8. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Martin Chudík: Ukryté v dotykoch. In: Spolok slovenských spisovateľov [online]. [Citované 21. 1. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Martin Chudík: Wolkrova Polianka: XLVIII ročník. [autorské vyznania, prednes básní]. In: YouTube [online]. [Citované 3. 2. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Martins. In: ephoto.sk [online]. [Citované 13. 8. 2018]. Dostupné na internete: <TU>.
 • O cenu slovenského učeného tovarišstva: XIV. ročník celoslovenskej literárnej súťaže: 10. – 11. mája 2012 v Trnave. In: Národné osvetové centru, [online]. [Citované 3. 2. 2018]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2012. In: Národné osvetové centrum [online]. [Citované 18. 8. 2018]. Dostupné na internete: .
 • ŠÜMEGHY, Richard: Martin Chudík: Ľudia. In: Rádio Regina [online]. Uverejnené: 23. 1. 2014 [citované 3. 2. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.
 • TASR: Jubilejnú dúhovú lampu získala Naďa Okruhlicová. In: Hlavné správy: MY Žilina [online]. Uverejnené: 4. 10. 2012 [Citované 3. 2. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Vo Vysokých Tatrách vyvrcholila Wolkrova Polianka. In: Korzár SME [online]. Uverejnené: 15. 11. 2011 [citované 12. 8. 2018]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Výsledky súťaže Inšpirácie spod Sitna. In: InfoLib: Portál pre knižničnú a informačnú teóriu a prax [online]. Posledná aktualizácia: 17. 12. 2009. [citované 13. 8. 2018]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Wolkrova polianka: XLIX. ročník: 25. októbra 2012 v Tatranskej Polianke. In: Web [online]. [Citované 3. 2. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.