BEZÚROVÁ, Jitka

BEZÚROVÁ, Jitka

[* 25. 12. 1958 Brno (ČR)]

Jitka Bezúrová, akad. maliarka, Jitka Bezúrová-Mošková, výtvarníčka, grafička, maliarka, ilustrátorka, pedagogička, poetka, sa narodila 25. decembra 1958 v Brne v ČR. Žije a tvorí v Senci.

Študoval na gymnáziu v Senci (1974 – 1978). Absolvovala Vysokú školu výtvarných umení (1979 – 1985) v Bratislave, na oddelení knižnej tvorby a ilustrácie u prof. Albína Brunovského. Je zriaďovateľkou Súkromnej základnej umeleckej školy ATELIÉR v Senci, vedie výtvarný odbor spolu so svojou dcérou Barborou Bezúrovou.

Venuje sa maľbe, grafike, kresbe, akvarelu, ilustrácii a písaniu poézie. Základom jej výtvarnej tvorby je lyrizmus a poetizmus, čo súvisí so skutočnosťou, že je aj autorkou kníh poézie. Mala viac ako 20 samostatných výstav a viac ako 30 spoločných výstav doma aj v zahraničí napríklad: Česko, Rakúsko, Slovinsko, Poľsko, Brazília, Nórsko, Fínsko, Španielsko, Taliansko ... Ako uvádza o jej maliarskej tvorbe výtvarný teoretik Bohumír Bachratý: „Základom a pevnou vnútornou istotou i konštantou tvorby Jitky Bezúrovej je osobitý, autorský poetizmus a lyrizmus. Je to harmonická syntéza krehkého obrazového poetizmu a zmyslu pre obraznosť slova, myšlienky a pocitu. Emócia, poézia a lyrika, spolu s tvorivou fantáziou a fantazijnou poéziou sú pevné piliere, na ktorých stojí subtílne dielo výtvarníčky.“ Jej diela sú zastúpené v galériách a zbierkach: GMB v Bratislave, Štátna galéria v Banskej Bystrici, Oravská galéria v Dolnom Kubíne, Nitrianska štátna galéria, Moravská galéria v Břeclavi. Jej diela sú aj v súkromných zbierkach v SR, Nórsku, Rakúsku, Česku, Nemecku, Fínsku, Brazílii, Južná Kórei, Indii a inde.

Poéziu publikuje od štúdií dodnes, publikovala v časopisoch Dotyky, Romboid, Kultúra, Literárny týždenník, Národná osveta, Knižná revue a i. Básne jej uverejnili aj v ČTV II v cykle Hlasy poezie, pásmo z tvorby Na sunečních jezerech (premiéra 2001). V roku 1999 jej vyšla vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ zbierka básní Svetlo s vlastnými ilustráciami.

Za bibliofilské vydanie zbierky poézie J. Buzássyho Znelec získala Cenu Matice slovenskej v súťaži najkrajšia kniha roka 1985.

Je členkou Spolku slovenských spisovateľov.

DIELA

Poézia

 • Svetlo. [zbierka básní]. 62 s. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1999.

Iné

 • Maľba – grafika – poézia. [fotografie: Barbora Bezúrová]. 31 s. Prešov: Michal Vaško, 2008. ISBN 978-80-7165-706-4.

OCENENIA

 • Cena Matice slovenskej v súťaži o Najkrajšiu knihu Česko-Slovenska za rok 1984 – za bibliofilské vydanie poézie J. Buzássyho Znelec (1985)
 • Odmena Slovenského literárneho fondu za zbierku básní (1985)
 • Cena UMSK a Literárneho týždenníka za cyklus básní (1992)
 • Odmena v súťaži Rudolfa Dilonga za poéziu (1994)

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Databázy

 • Jitka Bezúrová: Spolok slovenských spisovateľov – prihláška, životopis. 2. 9. 2003. 2 s. In: Databáza členov SSS. Bratislava, 2015.

Internetové zdroje

 • Jitka Bezúrová: Biografia [online]. In: Jitka Bezúrová [Citované 30. 4. 2015]. dostupné z internetu: TU.
 • Jitka Bezúrová: Poézia [online]. In: Jitka Bezúrová [Citované 30. 4. 2015]. dostupné z internetu: TU.
 • Akademická maliarka Jitka Betúrová [online]. In.: Súkromná ZUŠ  [Citované 30. 4. 2015].  Dostupné z internetu: TU.
 • Jitka Bezúrová: Pútnička v záhradách. [online]. In: Galéria Mikuláša Galandu. [Citované 12. 5. 2015]. Dostupné z internetu: TU.
 • Biografické údaje - Jitka Bezúrová-Mošková [online]. In.: Artotéka. [Citované 12. 5. 2015]. Dostupné z internetu: TU.
 • BEZÚROVÁ, Jitka [online]. In: Slovenská knižnica: Portál ku katalógom a zbierkam slovenských knižníc. [Citované 22. 5. 2015]. Dostupné z internetu: TU.