HAGARA, Ladislav

HAGARA, Ladislav

[*15. 1. 1944 Nováky]

Ladislav Hagara, prozaik, redaktor, mykológ, sa narodil 15. januára 1944 v Novákoch.

Je členom Spolku slovenských spisovateľov.

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Encyklopédie, slovníky, monografie, zborníky

  • HAGARA, Ladislav. In: MAŤOVČÍK, Augustín, a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. 1. vydanie. Bratislava – Martin: Vydavateľstvo SSS a SNK, 2001, s. 129.

Internetové zdroje

  • HAGARA, Ladislav [online]. In: Literárne informačné centrum: Slovenskí spisovatelia. [Citované 12. 5. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.