GELVANICSOVÁ, Silvia (†)

GELVANICSOVÁ, Silvia (†)

[* 12. 6. 1976 Kráľovský Chlmec – † 21. 10. 2023]

Silvia Gelvanicsová, Mgr., poetka, recenzentka, povolaním učiteľka, sa narodila 12. júna 1976 v Kráľovskom Chlmci (okres Trebišov).

Absolvovala Pedagogickú fakultu Prešovskej univerzity. Žila v Strede nad Bodrogom, kde učila na základnej škole spoločenskovedné predmety (slovenský, ruský, anglický jazyk, dejepis). Zomrela 21. októbra 2023.

Písala básne, jej poéziu ocenili poroty rozličných regionálnych i celoštátnych literárnych súťaží (1. miesto Petržalské súzvuky Ferka Urbánka, 2009, 2012; 1. miesto Krídla Ivana Laučíka, 2011; 2. miesto Literárne Šurany 2009; 2. miesto Benediktova literárna Prievidza 2011; 3. miesto Inšpirácie spod Sitna, 2012; 3. miesto Ruže mojej duše – Sečovce, 2012; čestné uznanie v súťaži O cenu slovenského učeného tovarišstva, 2010 a i.).

Debutovala zbierkou poézie Anam cara – Priateľ duše (Básne) v roku 2015 vo Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov (VSSS), ktorá sa skladá z dvoch častí Svitanie a Súmrak, je inšpirovaná láskou a „vypovedá o citlivej, vnímavej duši a poetickom talente“ autorky; poetka v nej „Predvádza umenie hry so slovami a vetami, keď napr. rozseknutím výroku na dve krátke vety dostáva očakávaná pointa iný zmysel. Ide o trpezlivo vybrúsenú poéziu“. Druhá zbierka autorky Divé maky (2017, VSSS), ktorá skladá z častí Čarosnenie, Mandala a Víla, zaujme „osobitným pohľadom, nevšednosťou krás a magickými okamihmi bytia“ s tým, že pre lyrický subjekt je príznačné opustenie „role obete“ a „prebudenie, vytriezvenie (z nezmyselného vzťahu) a sila pokračovať a ísť ďalej“. V prvej časti zbierky magickú atmosféru básní dotvárajú motívy víl, jednorožcov a dryád a prírodných živlov, druhá časť poukazuje na zjednotenie autorky s prírodou a jej cyklami, jej liečivé pôsobenie na ženu, ktorá doslova splynie so stromom (stáva sa „Stromženou“); v tretej časti je prítomná „viera v Boha, silu prírody a v samu seba“.

Silvia Gelvanicsová bola členkou Spolku slovenských spisovateľov, jej odbočky v Košiciach.

DIELA

Poézia

  • Anam  Cara. Ilustrácie I. Horňáková. 1. vyd. Bratislava: Spolok slovenských spisovateľov, 2015. 68. s. ISBN 978-80-89614-12-7 (viaz.)
  • Divé  maky. 1. vyd. Bratislava: Spolok slovenských spisovateľov, 2017. 68 s. ISBN 9788081940538 (viaz.)
    

 

Navždy nás opustila SILVIA GELVANICSOVÁ, poetka, členka Spolku slovenských spisovateľov