MUČAJI, Pavel († 85)

MUČAJI, Pavel († 85)

* 11. 10. 1929 v Báčsky Petrovec (Srbsko) – † 12. 10. 2014, tamže

Pavel Mučaji, básnik, prozaik, autor pre deti, prekladateľ a redaktor.

Narodil sa 11. októbra 1929 v Báčskom Petrovci.

Vyštudoval český jazyk a literatúru Na Belehradskej univerzite

Pôsobil ako profesor a riaditeľ chýrečného petrovského gymnázia. Pôsobil ako redaktor časopisu Naši pionieri, riaditeľ a profesor slovenského gymnázia v Báčskom Petrovci, kde žil až do smrti. V poslednom období svojho pôsobenia na gymnáziu založil galériu umeleckých diel slovenských výtvarníkov vo Vojvodine, ktorá nesie meno Karola Miloslava Lehotského.

Do literatúry vstúpil v polovici 50. rokov minulého storočia. Po čase sa stal hybnou silou v slovenskej literatúre dolnozemských Slovákov najmä svojou tvorbou pre deti. Vydal básnické zbierky Bojujúce srdce (1952), Slnečné prístrešie (1966), Moja Itaka (1975), Trvanie básnika (1985), Belasé sonety (1990), Visuté záhrady (2001) a Večer trojkráľový (2004). Prekladal zo srbskej, chorvátskej a slovinskej literatúry do slovenčiny, z oblasti literatúry pre deti z rusínčiny a prekladal aj slovenskú literatúru do srbského jazyka.

Bol členom Združenia spisovateľov Vojvodiny a členom Spolku slovenských spisovateľov v Bratislave.