MINÁRIKOVÁ, Jarmila

MINÁRIKOVÁ, Jarmila

[* 27. 1. 1956 Trenčín]

Jarmila Mináriková, rod. Václavová, prozaička, editorka, pôvodným povolaním zubná inštrumentárka a ergoterapeutka, sa narodila 27. januára 1956 v Trenčíne, otec bol právnik, mama učiteľka. Je vydatá, s manželom Jánom Minárikom majú dve deti dcéru Annu a syna Michala, žije Bošáci (okres Nové Mesto nad Váhom) a v Rakúsku. Pseudonym: Janka Sládkech.

Základnú školu vychodila v Bošáci. Vyštudovala Strednú zdravotnícku školu – odbor zubná inštrumentárka.

Pracovala 10 rokov ako zubná inštrumentárka v OUNZ Trenčín, po ukončení materskej dovolenky ďalších 10 rokov ako ergoterapeutka (terapia – liečba prácou) – vychovávateľka v psychiatrickom zariadení v Zemianskom Podradí. Po neúspešnom trojročnom úsilí byť podnikateľkou (predávala a zariaďovala sanity), bola sedem rokov líderkou asociácie pre telesne postihnutých občanov a delegátkou so zameraním na zahraničné pobyty pre telesne postihnutých občanov a dôchodcov, pritom aktívne spolupracovala s výborom špeciálnych olympiád a na organizovanie rekreačných a rekondičných pobytov doma aj v zahraničí. Potom sa zamestnala ako pracovníčka SBS v Novom Meste nad Váhom.

Napísala prozaické knihy založené na autobiografických spomienkach – knihu „veselých historiek, príbehov a spomienok z autorkinho detstva“ Navždy eldorádo alebo V Dzedenkovej pálenici (2007) a cyklus poviedok z detstva Mystické deti alebo Lóve story (2009), v ktorom podáva „nielen svoje osobné svedectvo ale aj históriu Rómov“ z Bošáce. Je zostavovateľkou dvoch z piatich pripravovaných kníh Hnala ma vášeň, v ktorých zachráňuje zberateľský odkaz domáceho zberateľa národopisného materiálu a bošáckeho rodáka Petra Dzuráka (* 1922 – † 2000) pre ďalšie generácie.

Je členkou Spolku slovenských spisovateľov.

DIELA

Próza

  • SLÁDKECH, Janka: Navždy eldorádo alebo V Dzedenkovej pálenici. 1. vyd. 80 s.  Bošáca: Karuj, 2007. ISBN: 978-80-969612-4-5 (brož.).
  • SLÁDKECH, Janka: Mystické deti alebo Lóve story. 1. vyd. 98 s. Bošáca: Karuj, 2009. ISBN: 978-80-969612-6-9.

EDITORSKÁ ČINNOSŤ

  • Hnala ma vášeň. I. Život Petra Dzuráka a jeho zberateľská činnosť. 1. vyd. 181 s. Bošáca: Miestny odbor Matice slovenskej, 2011. ISBN 978-80-970749-9-9.
  • Hnala ma vášeň. II. Život Petra Dzuráka a jeho zberateľská činnosť. 1. vyd. 155 s. Bošáca: Miestny odbor Matice slovenskej, 2013. ISBN 978-80-971461-3-9.

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Internetové zdroje

  • Mystické deti z Bošáce [online]. In: Rómska tlačová agetúra. Uverejnené: 14. 12. 2009. [Citované 30. 12. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.
  • ŠIMONOVEC, Martin: Knižný seriál odhalí všetky tajomstvá Bošáce. In: Náš Trenčín. Uverejnené: 13. 14. 2014. [Citované 30. 12. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.