FAIČOVÁ, Adela

FAIČOVÁ, Adela

[2. 3. 1950 Prašice (okres Topoľčany)]

Adela Faičová, poetka, prozaička, sa narodila 2. marca 1950 v Prašiciach v okrese Topoľčany, kde aj žije.

Venovala sa svojej profesii v oblasti chémie. Vyše 10 rokov pôsobila vo vydavateľstve a tlačiarni.

Debutovala básnickou zbierkou Náruč bozkov (1996), napísala zbierku básní Reliéfy krás (1998) a román Ustielaš si v mojom srdci (2010).

Zbierka básní Snenie (2005) ja výbrom z prvých dvoch zbierok.

Je členkou Spolku slovenských spisovateľov.

DIELA

Poézia

  • Náruč bozkov. Topoľčany: Prima Print, 1996.
  • Reliéfy krás. Topoľčany: Prima Print, 1998.

Poézia – výber

  • Snenie. [výber z básní zo zbierok Náruč bozkov a Reliéfy krásy]. 53 s. Topoľčany: Prašice: Vydavateľstvo AVF – Adela Faičová, 2005

Próza

  • Ustialaš si v mojom srdci. [román]. Bratislava: Spolok slovenských spisovateľov, 2010.

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ZDROJE

Internetové zdroje

  • Adela Faičová: Ustelieš si v mojom srdci [online]. In: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov. [Citované 12. 5. 2015]. Dostupné z internetu: TU.

Formuláre

  • Archív SSS.