DANAJ, Miroslav

DANAJ, Miroslav

[* 1. 1. 1946 Dolná Streda na Váhom (okres Galanta)]

 

Miroslav Danaj, prof. MUDr., CSc., básnik, aforista, prozaik, publicista, povolaním lekár-chirurg, vysokoškolský pedagóg, sa narodil 1. 1. 1946 v Dolnej Strede na Váhom, neďaleko Serede (okres Galanta). Žije v Trnave. Manželka MUDr. Anna Danajová.

Promoval na Lekárskej fakulte UK v Martine v 1969.

Od ukončenia vysokoškolských štúdií pôsobí na Chirurgickej klinike FZaSP TU – Fakultnej nemocnice Trnava, t. č. ako prednosta. Zároveň vyučuje chirurgiu v ošetrovateľstve a verejnom zdravotníctve na Katedra klinických disciplín, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavskej univerzity v Trnave.

Patrí k popredným slovenským chirurgom, je členom redakčnej rady časopisu Slovenská chirurgia, člen výboru Slovenskej chirurgickej spoločnosti, je iniciátorom a organizátorom medzinárodných chirurgických kongresov HXJ na pôde Chirurgickej kliniky v Trnave. Vydal viaceré odborné publikácie z oblasti medicíny, je členom Vedeckej rade Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave a členom Akademického senátu Trnavskej univerzity.

Popri náročnej práci sa už mnoho rokov zaujíma okrem pedagogickej činnosti aj o literatúru. Od 2007 roku publikuje v Literárnom týždenníku (aforizmy) a v Slovenských pohľadoch (aforizmy a básne). Vydal knihy aforizmom Niečím ťa možno liečim: Aforizmy a iné inotaje (2008) , v ktorej stručnosť, vtip a spontánnosť vyvierajú z bohatej životnej skúsenosti,  OnaQjšia káva: Myšlienky na piatkový večer  (2010) a Smiem si prisadnúť (2012). V zbierke poézie Roztratená nahota (2009) sa v troch básnických cykloch (72 básní) predstavil ako kultivovaný tvorca subjektívno-reflexívnej lyriky s tematikou kraja, ktorý sa ho dotkol najmä cez príbehy ľudí. Ďalším zdrojom inšpirácie a originálnej výpovede je autorovo civilné povolanie chirurga, osobnostný pohyb na hranici života a smrti, ktorý ho núti zamýšľať sa nad zmyslom bytia, vzťahmi i tými najintímnejšími. Vydal prozaické knihy V pohode, dá sa: Krátke príbehy z dlhej cesty. (2011), Rátanie rán: Biele príbehy nielen z medicíny. (2013) a knihu krátkych próz Biele príbehy (2014).

Za medicínu a literárne aktivity mu udelili 5. marca 2010 titul Čestný občan mesta Trnava.

Je členom Spolku slovenských spisovateľov.

DIELA

Poézia

 • Roztratená nahota. [ilustrácie Ľudovít Hološka]. 1. vyd. 142 s. Martin: Matica slovenská, 2009. ISBN: 978-80-8115-002-9.

Próza

 • V pohode, dá sa: Krátke príbehy z dlhej cesty. 1. vyd. 193 s. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2011. ISBN: 978-80-8115-038-8.
 • Smiem si prisadnúť: Aforizmy – sentencie šiestich zmyslov. [ilustrácie Martin Kellenberger]. 1. vyd. 134 s. Turany: Tlačiareň P+M, 2012. ISBN: 978-80-89410-19-4.
 • Rátanie rán: Biele príbehy nielen z medicíny. [ilustrácie Igor Štrbík]. 1. vyd. 259 s. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2013. ISBN: 978-80-8115-122-4.

Iné

 • Niečím ťa možno liečim: Aforizmy a iné inotaje. [ilustrácie Martin Kellenberger]. 1. vyd. 71 s. Martin: Matica slovenská, 2008. ISBN: 978-80-89208-96-8.
 • OnaQjšia káva: Myšlienky na piatkový večer. [ilustrácie Miroslav Knap]. 1. vyd. 95 s. Martin: Matica slovenská, 2010. ISBN: 978-80-8115-025-8.

Elektronické a audiovizuálne publikácie

 • Rátanie rán [biele príbehy nielen z medicíny]. [Miroslav Danaj; číta: Peter Pilz]. 1 elektronický optický disk (CD-ROM). Levoča: Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu, 2014. ISBN 978-80-18-02489-8.

Odborná literatúra – medicína

 • Zriedkavé nádory orgánov brušnej dutiny a retroperitonea. [Zostavovateľ zväzku: M. Danaj]. 1. vyd. 84 s. Bratislava: Slovak Academic Press, 1996. ISBN: 80-85665-88-3.
 • Syndróm hornej dutej žily a jej vetiev diagnostika, liečba a ošetrovateľská starostlivosť. [Miroslav Danaj, Štefan Kopecký, Igor Duda]. 1. vyd. 108 s.  Trnava: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity , 2011. ISBN: 978-80-8082-471-6

PREKLADY DIEL AUTORA

 • Nudita dispersa. [Preklad básní z originálu Roztratená Nahota do talianskeho jazyka Pavol Štubňa]. Slávi rivista trimestrale di cultura [časopis], rok 2010, Anno XIX/l, s.150 – 154.

OCENENIA

 • Čestný občan mesta Trnava (2010).

ŠTÚDIE A RECENZIE O AUTORKINOM DIELE, ROZHOVORY

Recenzie a štúdie v periodikách

 • MATLÁKOVÁ, Zlata: Poézia ľudských práv i pokĺznutí. In: Slovenské pohľady. IV.+125, č. 10/2009, s. 133 – 134.
 • MATLÁKOVÁ, Zlata: Miroslav Danaj: Niečím ťa možno liečim. In: Knižná revue. Roč. XIX, č. 3 (2009), s. 4 , ISSN: 1210-1982.
 • MATLÁKOVÁ, Zlata_ Miroslav Danaj: OnaQjšia káva. In: Slovenské pohľady. Roč. IV.+126., č. 10 (2010), s. 124 – 126 , ISSN:1335-7786.
 • KANIKOVÁ, Margita: V pohode, dá sa – Miroslav Danaj (V pohode, dá sa. Krátke príbehy z dlhej cesty) [online]. In: Literárne informačné centrum. Knižná revue, rok 2011, č. 26. [Citované 31. 12. 2015]. Dostupné na internete: .
 • MATLÁKOVÁ, Zlata: Miroslav Danaj: V pohode, dá sa. In: Slovenské pohľady. Roč. IV.+128., č. 1 (2012), s. 119 – 121 , ISSN:1335-7786.
 • JURČO, Martin: Miroslav Danaj: V pohode, dá sa Martin Jurčo. In: Slovenské pohľady. Roč. IV.+128., č. 1 (2012), s. 121 – 123 , ISSN:1335-7786.
 • TOMAŠOVIČ, Pavol: Presahy – Miroslav Danaj. In: Novinky z radnice. Roč. XXIV, č. 4 (2013), s. 31 – 32.

Rozhovory

 • KERNÁ, Iva: Jeden jediný život. Hovoríme s lekárom – básnikom Miroslavom Danajom. In: Literárny (dvoj)týždenník, XXIII., č. 9-10/2010, s. 9.

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Databázy

 • Miroslav Danaj: Spolok slovenských spisovateľov – prihláška, životopis. 22. 3. 2015. 4 s. In: Databáza členov SSS. Bratislava, 2015.

Internetové zdroje

 •  Miroslav Danaj [online]. In: Literárne informačné centrum: Slovenskí spisovatelia. [Citované 11. 8. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.
 • Danaj, Miroslav [online]. In: Slovenská národná knižnica v Martine: online katalóg. [Citované 2. 10. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.
 • Danaj, Miroslav [online]. In: Univerzitná knižnica Bratislava: Katalóg UKB. [Citované 21. 8. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.