Vážení čitatelia
Literárny týždenník 31 – 32

sa predáva od piatka 14. 10. 2022.

Predajné miesta LT v SRViac tu: https://www.literarny-tyzdennik.sk/

Vážení čitatelia
Literárny týždenník 31 – 32

sa predáva od piatka 14. 10. 2022.

Predajné miesta LT v SRViac tu: https://www.literarny-tyzdennik.sk/

Vážení čitatelia, Literárny týždenník 7 – 8 sa predáva do piatka 24. marca 2023.
Redakcia

 

 

Predajné miesta LT v SR

Atraktívne médium pre kultúrnu verejnosť

  

OBJEDNAJTE SI LITERÁRNY TÝŽDENNÍK

NAVŠTÍVTE WEBOVÉ STRÁNKY LITERÁRNEHO TÝŽDENNÍKA

Nová tvár Literárneho týždenníka – Atraktívne médium pre kultúrnu verejnosť – s exkluzívnymi príspevkami

Najnovšie číslo Literárneho týždenníka

Literárny týždenník prináša:

* rozhovory so slovenskými a zahraničnými spisovateľmi i ďalšími osobnosťami kultúry, vedy a verejného života * eseje a intelektuálne reflexie o súčasnom svete a mieste človeka v ňom * komentáre k aktuálnym otázkam domáceho i zahraničného vývoja * recenzie umeleckých žánrov z oblasti hudby, divadla, filmu, televízie a výtvarného umenia * kritika elektronických a internetových médií * kaleidoskop zo sveta literatúry a kultúry * kultúrnohistorické a literárne reportáže * názory na otázky slovenskej identity a autochtónnosti * na slovíčko, slovenčina * literárna recenzistika * pôvodná prozaická a básnická tvorba * príspevky o literárnych a kultúrnych podujatiach a súťažiach * informácie zo života SSS * ukážky z tvorby aforistov a karikaturistov * slovo má kultúrna verejnosť...