Atraktívne médium pre kultúrnu verejnosť

  

OBJEDNAJTE SI LITERÁRNY TÝŽDENNÍK

NAVŠTÍVTE WEBOVÉ STRÁNKY LITERÁRNEHO TÝŽDENNÍKA

Nová tvár Literárneho týždenníka – Atraktívne médium pre kultúrnu verejnosť – s exkluzívnymi príspevkami

Najnovšie číslo Literárneho týždenníka

Literárny týždenník prináša:

* rozhovory so slovenskými a zahraničnými spisovateľmi i ďalšími osobnosťami kultúry, vedy a verejného života * eseje a intelektuálne reflexie o súčasnom svete a mieste človeka v ňom * komentáre k aktuálnym otázkam domáceho i zahraničného vývoja * recenzie umeleckých žánrov z oblasti hudby, divadla, filmu, televízie a výtvarného umenia * kritika elektronických a internetových médií * kaleidoskop zo sveta literatúry a kultúry * kultúrnohistorické a literárne reportáže * názory na otázky slovenskej identity a autochtónnosti * na slovíčko, slovenčina * literárna recenzistika * pôvodná prozaická a básnická tvorba * príspevky o literárnych a kultúrnych podujatiach a súťažiach * informácie zo života SSS * ukážky z tvorby aforistov a karikaturistov * slovo má kultúrna verejnosť...

Vážení čitatelia, prvý tohtoročný Literárny týždenník 1 – 2 zo dňa 19. januára 2022 sa bude
distribuovať do predajných stánkov a obchodných centier na Slovensku až v deň vydania,
t. j. vo vzdialenejších mestách a obciach sa môže predávať až vo štvrtok 20. 1. 2021.
Ďakujeme za pochopenie.
Redakcia