POMAJBOVÁ, Mária

POMAJBOVÁ, Mária

[* 10. 11. 1950 v Považanoch (okres Nové Mesto nad Váhom)]

Mária Pomajbová, prozaička, pôvodným povolaním sociálna pracovníčka, sa narodila 10. novembra 1950 v Považanoch okrese Nové Mesto nad Váhom. Je vydatá, má tri deti. Žije na dôchodku v Novom Meste nad Váhom.

Absolvovala SVŠ (dnešné gymnázium) v Novom Meste nad Váhom a nadstavbové štúdium na Strednej ekonomickej škole v Trenčíne.

Pracovala ako účtovníčka vo výrobnom podniku Vzduchotechnika (do roku 1990), ako sociálna pracovníčka na Obvodnom úrade (neskôr Okresnom úrade) v Novom Meste nad Váhom, potom v Centre poradensko-psychologických služieb v  Novom Meste nad Váhom (od roku 1998).

Prvé poviedky uverejňovala v časopisoch Slovenska,  Ženský magazín a Novomestský spravodajca.

Námety svojich poviedok čerpala hlavne zo stretnutí s ľuďmi, s ktorými sa stretávala ako sociálna pracovníčka v manželskej poradni. Sú to najmä s citom a psychologickým nadhľadom prerozprávané príbehy o ženách v zložitých životných situáciách. Knižne debutovala zbierkou poviedok Ženská duša pod lupou: príbehy o ženách, ale nie len pre ženy (2000). Nasledovali knihy poviedok, v ktorých žánrovo i tematicky zostala verná svojim príbehom o ženách v zložitých životných situáciách: v Láske za sklom (2002) siahla hlbšie do psychiky žien i mužov a nastavila svojim postavám zrkadlo, Jarmo vášne (2006) je o životných príbehoch, partnerských vzťahoch, láske, tolerancii a ľahostajnosti medzi mladými i staršími dvojicami a kniha Postavy bez tieňov (2011) je o nie práve štandardných a drsne autentických vzťahoch muža a ženy, ktorí sa väčšinou nie z vlastnej viny ocitli v zložitých životných situáciách, aj keď niekedy sa zjaví nádej v podobe šťastného konca. Vo svojich knihách sa pokúsila zachytiť negatívne trendy doby – drogy, alkoholizmus, gamblerstvo, neveru, lásku cez internet – a ich dôsledky, ale zároveň aj návrat do života, pochopenie, odpustenie. Základ jej príbehov tvoria takmer autentické zážitky skutočných ľudí. Publikovala aj v zborníkoch literárnych prác autorov literárneho klubu pri Mestskej knižnici Ľ. V. Riznera v Novom Meste nad Váhom S vetrom vo vlasoch (2001) a V kútiku dúhy (2006).

Je členkou Spolku slovenských spisovateľov (od roku 2003) a literárneho klubu pri Mestskej knižnici Ľ. V. Riznera v Trenčíne.

Je členkou Spolku slovenských spisovateľov (od roku 2003) a literárneho klubu pri Mestskej knižnici Ľ. V. Riznera v Trenčíne.

DIELA

Próza

 • Ženská duša pod lupou: príbehy o ženách, ale nie len pre ženy. [Ilustrácie: Sylvia Holecová]. 1. vyd. Částovce: H & K Print [Mária Pomajbová], 2000. 109 s. ISBN: 80-968454-3-8.
 • Láska za sklom. [ilustr. Jozef Janiska] . 1. vyd. Nové Mesto nad Váhom: Flopy servis, 2002. 135 s. ISBN: 80-89053-08-4.
 • Jarmo vášne. 1. vyd. Bošaca: KARUJ, 2006. 128 s.  ISBN 80-969612-09.
 • Postavy bez tieňov. [ilustrácie Dominika Pomajbová]. 1. vyd. Nové Mesto nad Váhom: Tising, s. r. o., 2011. 139 s. ISBN: 978-80-89501-01-4.

Próza – v Brailovom písme

 • Láska za sklom: Kniha poviedok zo súčasného života. Zv. 1. [Braillovo písmo]. 1. vyd. Nové Mesto nad Váhom: Flopy Servis Ing. Juraj  Ambor, 2002. ISBN:  80-89053-08-4, 978-80-89053-08-7.
 • Láska za sklom: Kniha poviedok zo súčasného života. Zv. 2. [Braillovo písmo]. 1. vyd. Levoča: Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2004. ISBN: 0-89053-08-4, 978-80-89053-08-7.

Audiovizuálne publikácie

 • Jarmo vášne. [zvukový dokument]. 1. vyd. Levoča: Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2008. 5 zvukových kaziet (450 min.).
 • Láska za sklom. [elektronický zdroj]. [Mária Pomajbová; načítala: Nora Selecká].
 • 1. vyd. (330 min.) zvuková kazeta 4 Kaz. Levoča: Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu, 2010. 8 častí. ISBN: 978-80-8110-952-2
 • Postavy bez tieňov. [elektronický zdroj]. [Mária Pomajbová; načítala: Ľudmila Swanová]. 1 elektronický optický disk (CD-ROM). Levoča: Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu, 2012. 22 častí. ISBN: 978-80-18-01241-3.

Próza – zborníky, antológie

 • S vetrom vo vlasoch: Zborník literárnych prác vydaný pri príležitosti 2. výročia vzniku Literárneho klubu pri MsK Ľ.V. Riznera v Novom Meste nad Váhom. [Autori:     Anna Černochová, Mária Pomajbová, Marta Viteková, Milan Hurtík, Alexander Koreň, Lenka Juríková, Margita Chajmová, Janka Prekopová, Karol Bařina]. 1. vyd. Nové Mesto nad Váhom : Tising. 2001. 92 s. ISBN 80-968680-0-4.
 • V kútiku dúhy: Zborník literárnych prác autorov literárneho klubu pri Mestskej knižnici Ľ. V. Riznera v Novom Meste nad Váhom. [Autori: Marta Viteková, Karol Bařina, Anna Černochová, Milan Hurtík, Margita Chajmová, Alexander Koreň, Mária Pomajbová, Denis Bím]. 1. vyd. Nové Mesto nad Váhom: Mestské kultúrne stredisko (Nové Mesto nad Váhom), 2006. 96 s. ISBN: 80-969566-1-2.

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Databázy

 • Mária Pomajbová: Spolok slovenských spisovateľov – prihláška, životopis. 27. 3. 2003. 2 s. In: Databáza členov SSS. Bratislava, 2015.
 • Mária Pomajbová: Evidenčný list spisovateľa – člena Spolku slovenských spisovateľov, životopis. 14. 3. 2014. 2 s. In: Databáza členov SSS. Bratislava, 2015.

Internetové zdroje

 • Mária Pomajbová. In: Spolok slovenských spisovateľov: krajská odbočka Trenčín [online]. [Citované 3. 11. 2015]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Pomajbová, Mária. In: Slovenská národná knižnica v Martine: online katalóg [online]. [Citované 2. 10. 2015]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Viac sme na mobiloch, ľudská komunikácia pomaly zaniká. In: Naša Nitra [online]. [Citované 5. 5. 2017]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Knižné novinky – február 2006: Knihy v braillovom písme. In: Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči [online]. [Citované 5. 5. 2017]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Zoznam zvukových kníh MP3: Postavy bez tieňov: Autor: Mária Pomajbová. In: Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči [online]. [Citované 5. 5. 2017]. Dostupné na internete: <TU>.