NAVRÁTIL, Ján

NAVRÁTIL, Ján

Ján Navrátil, básnik, prozaik, spisovateľ literatúry pre deti, scenárista, pôvodným povolaním pedagóg, sa narodil 13. mája 1935 v Seredi v rodine lodníka.

Základnú školu vychodil v rodisku. Študoval na gymnáziu v Galante (1949 – 1953), na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave (1955 – 1959). Po maturite bol dva roky učiteľom na Základnej škole vo Vinohradoch nad Váhom. Potom študoval slovenčinu a nemčinu na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave.

Po skončení vysokoškolského štúdia (1959) pôsobil ako učiteľ na Strednej poľnohospodársko-technickej škole v Šuranoch (1959 – 1961), na gymnáziu v Galante (1963 – 1971), od 1971 je profesionálnym spisovateľom, žije v Seredi.

Prvé básničky pre deti publikoval v časopisoch Ohník, ZorničkaVčielka. Knižne debutoval básnickou zbierkou V záhradke a za záhradkou (1963) tematicky čerpajúcej z domova a okolitej prírody. Druhá zbierka poézie Cestovanie s orangutánom (1966) znamenala tematický posun v autorovom záujme o modernú civilizáciu a vyznačuje sa intelektualizáciou slovných hier a poetického žartu. Po leporele zo sveta prírody Medový súdok (1977), vydal zbierku Ďuro Truľo a figliari (1977), v ktorej humorným spôsobom parodizoval niektoré tradičné námety z ľudových rozprávok. V leporele Kúzelník s farbičkami (1979) poeticky predstavil jednotlivé farby a ich vlastnosti. Kniha Námorník na suchu (1980) je zbierkou humorných básničiek zo života detí. Zbierkou prírodnej lyriky je kniha Z hliny a rosy (1981). Dospievajúcej mládeži adresoval zbierku ľúbostnej poézie Diskotéka L (1982). Vtip a fantáziu uplatnil v knihe veršov Riekanky (1988). Pevné rodinné zázemie, ktoré je predpokladom citového rastu dieťaťa, zobrazil v leporele Tulirodina (1988). Poetický pohľad na vodu ako na zdroj života podáva v knižke Dobré ráno, pramienok! (1989). Svet súčasného dieťaťa a jeho vrúcny vzťah ku krajine, kde žije, vyjadril v zbierke Čiarky na dlani (1989). Rovnocennou súčasťou jeho literárnych záujmov je aj prozaická tvorba pre deti a mládež. Súboru básní v próze Najmenší kolotoč sveta (1965) je nekonvenčným pohľadom na každodenné veci a udalosti, ktoré vstupujú do života dieťaťa. Zbierka noviel pre dospievajúcu mládež Plachetnica Nonsens (1967) zobrazuje citové problémy gymnazistov. Po knihe moderných rozprávok zo života súčasných detí Kamzík a bambus (1968),  vydal novelu zo stredoškolského prostredia Len srdce prvej veľkosti (1970, 1984). V knihách rozprávok Uzlík a Nitka (1973), Tri červené klobúčiky (1973) a Kvetúzik a Inovatka (1976) na fantastických a zvieracích postavičkách zobrazil záujmy a citový svet detí. Jeho chlapčenský román Žltý mustang (1977) je príbehom o priateľstve. Dobrodružný autobiografický román Lampáš malého plavčíka (1980, 3. vydanie 1989),  zachytáva osud lodníckeho chlapca v rokoch druhej svetovej vojny. Zbierka poviedok Kto vidí na dno (1981) obsahuje sondy do života chlapcov a dievčat na prahu dospievania. Poetickou encyklopédiou pre najmenších čitateľov o svete, ktorý ich obklopuje, je kniha Pramienok (1983, 1989). V knižke Rozprávka o dúhovej lodi (1984) vykreslil fantastické postavičky so zmyslom pre priateľstvo a dobro. Román Guľatá kocka (1985), je dramatický príbeh zo študentského prostredia v období predmaturitného akademického týždňa, riešiaci etické problémy súčasnosti. Problémy súčasnej rodiny v čase vstupu malého prváka do školy opísal v súbore humorných poetických rozprávok z prostredia súčasnej rodiny Belasý maják (1985). Zbierkou autorských rozprávok s aktualizovanými motívmi zo súčasnosti je kniha autorských rozprávok Kráľ s gitarou (1988). V dievčenskom románe Klub Lucia (1995) zobrazil osudy teenagerov túžiacich po dobrodružstve, láske a porozumení. Napísal aj knižky autorských rozprávok Budzogáň – dievčenský kapitán (2001), Prvák z najmenšej lavice (2002), Námorník Kapko Dierka (1980, 2004), Čauko, bengoši! (2009), Vodník Venček. Čarovná plavba dolu Váhom (2010) a veršovanú knižku pre deti Maličká básnička (2007). Pre televíziu napísal animované a bábkové seriály Uzlík a Nitka (1967), Kocúr Máčik a mesiačik (1969), Tri červené klobúčiky (1970), Trampoty Budzogáňa zbojníckeho kapitána (1972 – 1974), Blyskáčik a Hromotĺk (1973 – 1975), Banícke rozprávky (1975), Pltník Paľko a vodník Venček (1984 – 1985), hrané seriály Rachotilkovia (1978), Figliari (1979), televízne hry Šuster, drž sa kopyta (1974), Hra o česť (1975), Zlatá Runa (1976), Ako premôcť vodníka (1985), Vševid (1988), Dalajláma (1988), Zrno (1988). Napísal aj filmové scenáre Lampáš malého plavčíka (1985), Žaby a iné ryby (1988), divadelné hry Kapitán Budzogáň (1975), Diskokráľ (1992), Cirkus Muzikus (1996) a rozhlasové rozprávkové hry O červenom klobúčiku (1966), Pesnička pre sovy (1966), Klobúčiky (1968), Diskokráľ (1991).  

Za tvorbu pre deti a mládež ho viacnásobne ocenili doma i v zahraničí, dva razy Zápisom na Čestnú listinu H. Ch. Andersena (1982, 2006), je aj dvojnásobným laureátom ceny Najlepšia detská kniha (1996, 2004), ktorú udeľuje Bibiána – Medzinárodný dom umenia pre deti a Slovenská sekcia IBBY, Bratislava.

Je členom Spolku slovenských spisovateľov.

DIELA

Poézia

 • V záhradke a za záhradkou. [zbierka poézie]. [ilustr. Libuše Loskotová]. [21] s. Bratislava: Mladé letá, 1963.
 • Cestovanie s orangutánom . [zbierka poézie; ilustr. Ján Meisner].  Bratislava : Slovenský spisovateľ , 1966. Bratislava: Mladé letá, 1966.
 • Z hliny a rosy. [lyrika]. [Ilustr. Marián Minarovič]. 72 s. Bratislava: Mladé letá, 1981.
 • Diskotéka L. [ľúbostná poézia pre dospievajúcu mládež]. [Ilustr. K. Dobiáš; Ladislav Vančo]. 96 s . Bratislava: Mladé letá , 1982.

Pre deti a mládež – básne

 • Medový súdok. [leporelo]. Bratislava : Mladé letá, 1977; 2. vyd. [ilustrácie Luděk Maňásek]. 1986.
 • Ďuro Truľo a figliari. [básničky]. [Ilustrácie: Ľudovít Ilečko]. 154 s. Bratislava: Mladé letá, 1977.
 • Kúzelník s farbičkami. [leporelo]. [Ilustr. Dezider Tóth]. 20 s. Bratislava: Mladé letá, 1979.
 • Námorník na suchu. [básničky]. [Ilustroval Svetozár Králik; Mária Štepková]. 63 s. Bratislava: Mladé letá, 1980.
 • Lampášiky [hl. zost. Magda Baloghová; Ilustr. Katarína Ševellová-Šuteková; Kamil Pecho]. 127 s. Bratislava: Mladé letá, 1986.
 • Riekanky. [verše pre deti]. [Riekanky Katarína Ševellová-Šuteková, Ladislav Vančo]. 96 s. Bratislava: Mladé letá, 1988.
 • Tulirodina. [leporelo]. [Ilustr. Ondrej Zimka]. 12 s. Bratislava: Mladé letá, 1988.
 • Dobré ráno, pramienok!  [Ilustr. V. Baránková]. Bratislava: Mladé letá, 1989.
 • Čiarky na dlani. [zbierka básničiek]. [Ilustr. Iveta Sásiková-Absolonová]. 87 s. Bratislava: Mladé letá , 1989.
 • Maličká básnička. [veršovaná knižka]. [Ilustrovala Veronika Cabadajová; editorka Mária Števková]. 59 s. Bratislava: Buvik, P.O. Box, 2007.

Pre deti a mládež  – próza

 • Najmenší kolotoč sveta. [básne v próze]. 25 s. Bratislava : Mladé letá, 1965.
 • Plachetnica Nonsens. [novely pre dospievajúcu mládež]. [ilustr. Ondrej Máriássy s použ. fot. Bohumila Puskailera]. 147 s. Bratislava: Mladé letá, 1967.
 • Žltý mustang. [chlapčenský román]. [Ilustr. Ľudovít Ilečko; Ján Meisner]. 157 s. Bratislava: Mladé letá, 1977.
 • Lampáš malého plavčíka. [autobiografický román]. [Ilustr. Marián Minarovič]. 202 s. Bratislava: Mladé letá, 1. vyd. 207 s. 1980; 2. vyd. 1983; 3. vyd.  208 s. 1989. 4. vyd. 221 s. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2003.
 • Kto vidí na dno. [zbierka poviedok pre mládež]. 123 s. Bratislava: Mladé letá , 1981.
 • Len srdce prvej veľkosti. [novela zo stredoškolského prostredia]. [Ilustr. Ilustr. Juraj Deák]. 118 s.  Bratislava: Mladé letá, 1970;  [Ilustr. Naďa Rappensbergerová-Jankovičová]. 173 s. Bratislava: Mladé letá, 1984.
 • Guľatá kocka. [román pre stredoškolskú mládež]. [Ilustr. Milan Bočkay]. 245 s. Bratislava: Mladé letá, 1985.
 • Klub Lucia. [dievčenský román]. 138 s. Senica: Arkus, 1995.

Pre deti a mládež  – rozprávky

 • Kamzík a bambus. [autorské rozprávky]. [nakreslil Miroslav Cipár]. 74 s. Bratislava: Mladé letá, 1968.
 • Uzlík a Nitka. [autorské rozprávky]. [ilustr. Ladislav Nesselman]. 87 s. Bratislava: Mladé letá, 1973.
 • Tri červené klobúčiky. [autorské rozprávky]. [ilustr. Michal Studený]. 52 s. Bratislava: Mladé letá, 1973.
 • Kvetúzik a Inovatka. [autorské rozprávky]. [Ilustr. Alžbeta Štefunková-Szabová]. 120 s. Bratislava: Mladé letá, 1976.
 • Námorník Kapko Dierka. [autorské rozprávky]. [ilustroval Tomáš Čepek; editovala Alana Hošková]. 1. vyd. 90 s. Bratislava: Mladé letá , 1980.; [ilustroval Tomáš Čepek] Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2004.
 • Bohatier Ivan. 47 s. [prerozprával; Ilustr. K. Hargašová]. Bratislava: Mladé letá, 1982.
 • Rozprávka o dúhovej lodi. [autorské rozprávky]. [Ilustr. Branislav Slezáček]. 75 s. Bratislava: Mladé letá, 1984.
 • Belasý maják. [autorské rozprávky]. [Ilustr. Ondrej Zimka]. 76 s. Bratislava: Mladé letá, 1985.
 • Kráľ s gitarou. [autorské rozprávky]. [Ilustr. Dušan Polakovič; Igor Imro]. 135 s. Bratislava : Mladé letá , 1988.
 • Budzogáň – dievčenský kapitán. [autorské rozprávky]. [Ilustr. Martin Kellenberger] 78 s. Bratislava: Regent, 2001.
 • Prvák z najmenšej lavice. [autorské rozprávky]. [ilustrácie Viera Kardelisová; edit. Magda Baloghová]. 74 s. Bratislava: Mladé letá, 2002.
 • Čauko, bengoši! [autorské rozprávky]. [ilustrovala Martina Matlovičová]. 158 s. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá , 2009.
 • Vodník Venček. Čarovná plavba dolu Váhom. [autorské rozprávky]. 2010.
 • Ďuro truľo a figliari. [zbierka parodizovaných ľudových rozprávok]. [Ilustr. Miroslav Cipár; Mária Štepková]. 1. vyd. 48 s. Bratislava : Mladé letá , 1977; 63 s. Bratislava: Regent, 2013.

Dráma – hry

 • Kapitán Budzogáň. [divadelná hra]. 44 s. Bratislava: Lita, 1975.
 • Diskokráľ. [divadelná hra]. 1992.
 • Tri červené klobúčiky. [divadelná hra]. 1995.
 • Cirkus Muzikus. [divadelná hra]. 1996.

Rozhlasová tvorba – hry

 • O červenom klobúčiku. [hudobná rozprávka]. 1966.
 • Pesnička pre sovy. [hudobná rozprávka]. 1966.
 • Diskokráľ. [muzikál]. 1991.
 • Námorník Kapko Dierka. [seriál]. 2004.
 • Klobúčiky. [rozprávková hra]. 1968.

Televízna tvorba – hry, seriály

 • Smutný generál. [film]. 1970.
 • Šuster, drž sa kopyta. [hra]. 1974.
 • Figliar Sťopka. [hra]. 1975.
 • Sťopka a Šidielko. [hra]. 1975.
 • Hra o česť. [hra]. 1975.
 • Zlatá Runa. [hra]. 1976.
 • Rachotilkovia. [hraný seriál]. 1978.
 • Figliari. [hraný seriál]. 1979.
 • Ako premôcť vodníka. [hra]. 1985.
 • Vševid. [hra, Päť zŕn]. 1988.
 • Dalajláma. [hra, Päť zŕn]. 1988.
 • Zrno. [hra, Päť zŕn]. 1988.
 • Šťastie. [hra, Päť zŕn]. 1998.

Televízna tvorba – animované hry

 • Mestečko Pimparapac. [seriál]. 1965– 1966.
 • Veselá loď. [hudobná rozprávka]. 1965.
 • Obrúsok, prestri sa! [seriál]. 1966 – 1967.
 • Uzlík a Nitka. [seriál]. 1967.
 • Kocúr Máčik a mesiačik. [seriál]. 1969.
 • Tri červené klobúčiky. [seriál]. 1970.
 • Trampoty Budzogáňa zbojníckeho kapitána. [seriál]. 1972 – 1974.
 • Hlavne, že sa vezieme. [seriál]. 1973.
 • Blyskáčik a Hromotĺk. [seriál]. 1973 – 1975.
 • Či sme my horší? [seriál]. 1974.
 • Veľa šťastia, susedia! [seriál]. 1975.
 • Banícke rozprávky. [seriál]. 1975.
 • Hrkálka a Korálka. [seriál]. 1979.
 • Rozprávky naopak. [seriál]. 1980.
 • Čo to zvoní, čo to hrká. [seriál]. 1982.
 • Pltník Paľko a vodník Venček. [seriál]. 1984 – 1985.
 • Od Kuka do Kuka.[seriál]. 1997 – 1998.

Scenáristika

 • Lampáš malého plavčíka.[filmový scenár]. 1985.
 • Žaby a iné ryby. [filmový scenár]. 1988.

Iné

 • Pramienok. [poetická encyklopédia pre najmenších čitateľov]. [Ilustr. Eugénia Lehotská; Ján Švec]. 60 s. Bratislava : Mladé letá , 1983; 1989.

Elektronické a audio-vizuálne vydania

 • Diskokráľ  [Ján Navrátil, Braňo Hronec; Réžia Ria Paldiová; Účinkujú Zuzana Tlučková, Karol Machata, Elena Petrovická, Ivan Krivosudský, Nataša Kulíšková, Anna Okapcová, Mária Dacejová, Ján Gallovič, Slavo Záhradník, Eva Rysová; Výtv. Tina Vančíková]. 1 magnetofónová kazeta (47 min. 22 sek.). Bratislava: Radio Bratislava , 1992.
 • Klub Lucia [Ján Navrátil]. 4 zvukové kazety (330 min.).  Levoča: Ústredná knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (ÚKN), 1998.
 • Cingi-lingi pesnička [autor textu piesní: Ján Navrátil; autor hudby: Pavol Varga; účinkujú: Maruška Nedomová...et al.]. 1 zvuková kazeta (CD). Bratislava: A. L. I., 2000.
 • Lampáš malého plavčíka. [Ján Navrátil.] 6 zvukových kaziet (540 min.). Levoča: Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2004.
 • Kukučkový dedko. CD. Bratislava: AM, 2008.
 • Guľatá kocka [Ján Navrátil]. 6 zvukových kaziet (540 min.). Levoča: Ústredná knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (ÚKN) , 1987; [načítal: Dušan Szabó]. 12 častí. Levoča: Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu, 2012.

Vydania v brailovom písme

 • Kráľ s gitarou. [Ján Navrátil]. Zv. 1. – 2. 230 s. [brail]. Levoča : Ústredná knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (ÚKN) , 1990.
 • Čiarky na dlani. Zv. 1. [brail]. Levoča: Ústredná knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (ÚKN), 1992.
 • Prvák z najmenšej lavice [Ján Navrátil]. 1 zv. ([ 76] s.) v Braillovom písme Levoča: Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu, 2002; 2003.

PREKLADY AUTOROVÝCH DIEL

 • Najmenší kolotoč sveta [do češ. zo slov. orig. Najmenší kolotoč sveta; ilustr. Miroslav Cipár]. 20, [7] s. Bratislava: Mladé letá , 1965.
 • Kulatá kostka. [do češ. zo slov orig. Guľatá kocka prel. Alena Dezortová; ilust. Jaroslav Hořánek]. 206 s. Praha: Albatros, 1989.
 • Lampa malého plavčíka [do češ. zo slov. orig. prel. Zuzana Bělinová; ilustr. Jan Černý]. 219 s. Praha: Albatros, 1983.
 • Trzy czerwone kapelusiki. [do poľ. zo slovenského oprig. Tri červené kolúčiky]. 29 s. Warszawa: Krajowa agencja wydawnicza, 1979.

OCENENIA

 • Cena vydavateľstva Mladé letá 1966.
 • ČESTNÉ UZNANIE Premio Europeo di letteratura Giovanile „Pier Paolo Vergerio, Padova 1989.
 • Vydavateľská cena Mladých liet 1980.
 • Cena Janusza Korczaka 1981 (Poľská republika).
 • Zápis na Čestnú listinu H. Ch. Andersena 1982 pre román Lampáš malého plavčíka.
 • Cena Zväzu slovenských spisovateľov 1982.
 • Cena Zväzu slovenských spisovateľov 1985.
 • Diplom Maxima Gorkého – Sofia 1987.
 • Najlepšia detská kniha – Jar 1996 (Bibiána – Medzinárodný dom umenia pre deti a Slovenská sekcia IBBY, Bratislava).
 • Najlepšia detská kniha – Zima 2004 (Bibiána – Medzinárodný dom umenia pre deti a Slovenská sekcia IBBY, Bratislava).
 • Zápis na čestnú listinu H. Ch. Andersena – Macau, Čína 2006.

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ZDROJE

Personálna bibliografia

 • Ján Navrátil [Zostavila: Anna Jónásová ; zodp. red. Irena Orbanová]. 41 s. Galanta: Okresná knižnica, 1985.
 • Ján Narátil [zostavila: Darina Ďurkechová]. 1 zlož. list ([3] s.) Trenčín: Štátna krajská knižnica Michala Rešetku, 2000.
 • Ján Navrátil [zostavila: Judita Kontárová; zodp. red.: Štefan Polák]. [50 s.] Galanta: Galantská knižnica, 2005.
 • Ján Navrátil. [zostavili: Iveta Šimčíková, Emília Dolníková ; zodp. red. Lívia Koleková]. 103 s. [Trnava]: Trnavský samosprávny kraj: Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, [2010].

Encyklopédie, slovníky, monografie, zborníky

 • NAVRÁTIL, Ján. In: MAŤOVČÍK, Augustín, a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. 1. vydanie. Bratislava – Martin: Vydavateľstvo SSS a SNK, 2001, s. 333, 334.

Internetové zdroje

 • Ján Navrátil [online]. In: Literárne informačné centrum: Slovenskí spisovatelia. [Citované 12. 9. 2014]. Dostupné z internetu: TU
 • Ján Navrátil [online]. In: Vydavateľstvo Formát: Encyklopédia súčasných spisovateľov na Slovensku. [Citované 7. 2. 2015]. Dostupné z internetu: TU.
 • Navrátil, Ján [online]. In: Slovenská knižnica: Portál ku katalógom a zbierkam slovenských knižníc. [Citované 31. 10. 2014]. Dostupné z internetu: TU.
 • Ján Navrátil [online]. In: Wikipédia: Slobodná encyklopédia. [Citované 3. 3. 2015]. Dostupné z internetu: TU.
 • Ján Navrátil [online]. In: ZŠ v Topoľčany, Škultétyho 2326/11. [Citované 12. 3. 2015]. Dostupné z internetu: TU.