KUGLEROVÁ, Zuzana

KUGLEROVÁ, Zuzana

[*23. 11. 1955 Bratislava]

Zuzana Kuglerová, Bc., poetka, prozaička, spisovateľka literatúry pre deti, novinárka, redaktorka, sa narodila 23. 11. 1955 v Bratislave. Žila v Bratislave, Starej Turej (od roku 1984), Žiline-Bánovej (od roku 1997), v súčasnosti opäť žije v Bratislave. Bol vydatá za Štefan Koziča, s ktorým majú tri deti, Šimona, Bohuslavu a Barboru. Po vydaji písala pod menom Zuzana Kozičová, od rozvodu opäť publikuje pod menom Zuzana Kuglerová.

Študovala na Gymnáziu Ladislava Sáru (humanitná vetva) v Bratislave (1972 – 1975), kde aj maturovala. Začala študovať na žurnalistiku na FF UK v Bratislave (1975 – 1978), štúdium však prerušila z rodinných dôvodov a absolvovala nadstavbové štúdium pedagogiky a výtvarného umenia na Strednej pedagogickej škole v Modre (1979 – 1982). Neskôr absolvovala bakalárske pedagogické štúdium pre deti predškolského a mladého školského veku so zameraním na dejiny umenia a detskú psychológiu (1999).

Pracovala ako vychovávateľka v materskej škôlke v Bratislave (1980 – 1982), potom bola na materskej dovolenke (1982 – 1987). Pracovala ako knihovníčka Mestskej knižnici v Starej Turej (1987 – 1989). Bola spoluzakladateľkou a konateľkou vydavateľstva Nádej (1990 – 1993), ktoré vydávalo tituly s religióznou tematikou, majiteľkou vydavateľstva Dúha (1993 – 1998), redigovala mesačník Dúha (1998 – 2000) a zároveň bola spolupracovníčkou vydavateľstva Tranoscius v Liptovskom Mikuláši a Knižné centrum v Žiline (1998 – 2000). Pôsobila v miestnych médiách v Žiline, ako sú Žilinské noviny, Bytčianske noviny, Žilinský večerník, Regionžurnál, Žilinský priestor, Naše Novinky a v slobodnom povolaní. V súčasnosti je redaktorkou Literárneho týždenníka, kde má na starosti oblasť poézie a prózy.

Prvé verše začala publikovať v roku 1970. Tvorivo vychádzala z okruhu mladých autorov, sústredených okolo literárnej prílohy Nového Slova Nové slovo mladých. Publikovala v zborníkoch mladej poézie Doma (1976), Právo na pieseň (1976) a Dychtivo spolu (1979). Prvú zbierku poézie Madona v hmlách (1975), ktorú vydala ešte ako študentka Gymnázia Ladislava Sáru, charakterizuje medziiným silná auditívnosť, využívanie refrénu, rytmického echa, sklon k piesňovosti (Spirituály). Zbierku básní Opakovaný záber (1982) koncipovala ako cyklus osnovaný okolo legendy o Tristanovi a Izolde. V oboch zbierkach sa zaoberá ľúbostnou, ale aj občianskou lyrikou. Po prvých dvoch zbierkach básni sa ocitla v dôsledku vydaja v prostredí s veľmi silným náboženským vplyvom, ktorý do určitej miery zasiahol aj jej tvorbu. Cítiť to najmä v moralizátorskom podtóne niektorých textov, ktoré publikovala ako Zuzana Kozičová. Vydala nábožensky motivovanú básnickú skladbu meditatívnych básní Žena zo Samárie (1996). Po rozvode a odchode z cirkevného života postupne zanechala religiózny sentiment a vrátila sa k čitateľsky náročnejšiej tvorbe s tým, že sa preorietoval na prozaickú tvorbu a až po rokoch vydala ďalšeu zbierku básní – bibliofíliu Týždeň pre Barborku (2003).

Ako prozaickú prvotinu uverejnila poviedku Posledný tanec sezóny a prvá láska bez mena (1975). Po dlhšej literárnej odmlke napísala úspešný autobiografický román o náboženskom živote a neslobode v prostredí totalitného režimu Žila som v tme (1991), ktorý vyšiel aj v nemeckom preklade vo Švajčiarsku a v Nemecku. Vďaka inklinovaniu k histórii sa jej stali blízke biblické témy, ktoré sa prejavili v jej prvom historickom románe Beda porazeným  (1993), v ktorom rozoberá vplyv ranného kresťanstva na formovanie národov v Európe ako aj mravný odkaz tohto obdobia pre dnešok. V rámci vlastného projektu Galéria biblických postáv pripravila populárno-náučné publikácie Abrahám (1999), Betsabe (2000) a Dávid (2000). Nasledovali knižné vydanie prozaických diel s historickou a povesťovou tematikou: Turkova stupaj (2003), ktorá je zbierkou povestí zo Žilinského kraja, trilógia Rytier a zbrojnoš (2004, 2005, e-kniha – 2007), vychádzajúcu z kratučká povesti z obce Dedinka na juhu Slovenska, ktorú podľa písomných záznamov daroval gróf Esterházi za verné služby v protitureckých bojoch svojmu zbrojnošovi. Kniha Čarodejnica z Petrovíc (2006) je rozvinutým románovým spracovaním jednej z povestí, uverejnených v Turkovej stupaji, o poslednom,,bosoráckom“ procese na Slovensku, ktorý riešila Mária Terézia. Potom vydala zbierku povestí z okolia mesta Žilina Kliatba kožušníkovej vdovy (2007), historický román pre nevidiacich Dcéra Riečnej panny (2008,) román Zlatá reťaz boha Sobeka (2009), e-knihu Noci v Alanyi (2011), Vinohradnícke povesti (v spoluautorstve s Dobroslavou Luknárovou, 2012), povesťové knihy V tureckom náručí (2014) a Legenda o Selenovi (2015).

Píše aj literatúru pre deti a mládež. Napísala poviedku Let snehovej kráľovnej (1980), ktorá chce byť nahliadnutím do rodičovsko-učiteľských výchovných problémov. Pre deti knižne vydala rozprávky: Snehovláska (1991), Rozprávky zo šípového kra (1991) a Púpavový slnečník (1991). Biblické podobenstvá sa stali pre ňu inšpiráciou aj pri knihe rozprávok s duchovným zameraním Slnečný lúč Svetláčik (1994), v ktorej pretavuje mravné posolstvo biblických evanjelií do moderného jazyka, zrozumiteľného mládeži a deťom. Vydala autorské rozprávky Nardénová záhrada (1999), cyklus knižiek Vymaľuj si rozprávku (1999) a Rozprávky z blogu (2010).

Jej knihy Legenda o Selenovi (2015) bola nominovaná na Cenu Spolku slovenských spisovateľov za prózu za rok 2015.

Je členkou Spolku slovenských spisovateľov a Slovenského centra PEN.

DIELA

Poézia

 • Madona v hmlách. 1. vyd. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1979. 58 s. Edícia Nová poézia.
 • Opakovaný záber. [Ilustrátor: Róbert Janovič]. 1. vyd. Bratislava: Smena, 1982. 95 s. Edícia Mladá tvorba.
 • Žena zo Samárie. [Ilustroval Jozef Cesnak].  vyd. Stará Turá: Dúha, 1996. 30 s. ISBN: 80-88759-01-3.
 • Týždeň pre Barborku. [bibliofília]. 8 s. 2003.

Próza

 • Posledný tanec sezóny a prvá láska bez mena. [poviedka]. 1975.
 • Žila som v tme. [autobiografický román]. 1. vyd. Bratislava:  Nádej. 1991. 141 s. ISBN: 80-7120-002-6.
 • Beda porazeným. [román]. [Zuzana Kozičová; graf. stvárnenie Ľubica Idesová; ilustr. Ľubica Idesová; obál. navrhol Jozef Cesnak]. Bratislava:  Nádej, 1993. ISBN: 80-7120-015-8.
 • Abrahám. [biblické príbehy]. Bratislava: Sprint, 1999.
 • Betsabe. [biblické príbehy]. 2000.
 • Dávid. [biblické príbehy]. 2000.
 • Turkova stupaj: Zbierka povestí zo Žilinského kraja. [Ilustrácie Miroslav Strnadel]. 1. vyd. Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2003. 133 s. ISBN: ISBN 80-8061-165-3.
 • Čarodejnica z Petrovíc: historický román z Bytče a zo Žiliny. [Ilustrácie: Peter Uchnár]. 1. vyd. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2004. 236 s. ISBN 80-89208-00-2.
 • Rytier a zbrojnoš. [Ilustrácie: Daniela Boboková]. 1. diel. Vydavateľstvo Spolku  slovenských spisovateľov, 2005. 182 s. ISBN: 80-8061-229-3.
 • Rytier a zbrojnoš. 2. diel. [Ilustrácie: Daniela Boboková]. Vydavateľstvo Spolku  slovenských spisovateľov, 2007. 222 s. ISBN: 978-80-8061-277-1, 80-8061-229-3.
 • Rytier a zbrojnoš. 3.diel. [e-kniha]. 2007. ISBN 8080612773.
 • Kliatba kožušníkovej vdovy. [Staré povesti zo Žiliny a okolia]. [Ilustrácie: Bystrík Vančo]. 1. vyd. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2007. 212 s. ISBN: 9788089208739.
 • Dcéra Riečnej panny. [historický román pre nevidiacich]. [Ilustrácie Ľuboslav Paľo]. 1. vyd. Martin: Matica slovenská, 2008. 279 s. ISBN: 978-80-89208-89-0.
 • Zlatá reťaz boha Sobeka. [Ilustrácie Ľuboslav Paľo]. 1. vyd. Martin: Matica slovenská, 2009. 165 s. ISBN: 9788081150142.
 • Noci v Alanyi. [e-kniha]. 2011.
 • Vinohradnícke povesti. [V spoluautorstve s Dobroslavou Luknárovou]. [Ilustrácie Katarína Ilkovičová]. 1. vyd. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2012. 151 s. ISBN: 978-80-8115-084-5.
 • V tureckom náručí. 1. vyd. Bratislava: Trio Publishing, 2014. 224 s. ISBN: 978-80-8170-006-4.
 • Legenda o Selenovi. 1. vyd. Bratislava: Trio Publishing, 2015. 215 s. ISBN: 978-80-8170-018-7.

Próza – v brailovom písme

 • Čarodejnica z Petrovíc: Historický román z Bytče a zo Žiliny. [Autorka: Zuzana Kuglerová]. 1. vyd. Levoča: Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu, 2006. 5 zv. v Braillovom písme. ISBN: 80-8047-707-8.

Próza – elektronické publikácie

 • Kliatba kožušníkovej vdovy. [Autorka: Zuzana Kuglerová; ďalší autori: Oľga Tinajová]. Levoča: SKN, 2010. 1 kompaktný disk. ISBN: 978-80-8110-643-9.

Pre deti a mládež

 • Let snehovej kráľovnej. [poviedka – vhľad do rodičovsko-učiteľských výchovných problémov], 1980.
 • Slnečný lúč Svetláčik. [autorské rozprávky]. [Ilustroval Miro Pogran]. 1. vyd. Stará Turá: Dúha, 1994. 104 s. ISBN: 80-88759-00-5.
 • Snehovláska. [Rozprávky]. 1. vyd. Bratislava:  Nádej, 1991. 16 s.
 • Púpavový slnečník. [Rozprávky]. Bratislava:  Nádej, 1991.
 • Noach: Príbeh o mužovi, ktorý sa nebál veriť Bohu: Pracovný zošit pre deti od 9 do 12 rokov: hry, nápady, rébusy. [pripravili Zuzana Kozičová a kol.]. Žilina: spirit, 1998. 12 s. ISBN: 80-88930-00-6.
 • Vymaľuj si rozprávku: Kráľ času. Škrupinový zámok. Traja zhavranení bratia. Pani Mačička. Červeňkráľ a Žltovláska. Vratko. Ženský vtip. [Podľa Dobšinského rozprávok napísala Zuzana Kuglerová-Kozičová; ilustrovala Milena Blažeková]. Žilina: Knižné centrum, 1999. 15 s. ISBN: 80-8064-028-9.
 • Vymaľuj si rozprávku: Najmladší z dvanástich. Princeznin sen. Tri zakliate kniežatá. Had, psík a mačička. Mlynár a čert. Zakliata hora. Zlatá krajina. [Podľa Dobšinského rozprávok napísala Zuzana Kuglerová-Kozičová; ilustrovala Milena Blažeková]. Žilina: Knižné centrum, 1999. 15 s. ISBN: 80-8064-029-7.
 • Vymaľuj si rozprávku: Hrdopýška. Dlhý nos. Nebojsa. Čarodejná ihla. Čakan a kuša. Tri stromy. Berona. [Podľa Dobšinského rozprávok napísala Zuzana Kuglerová-Kozičová; ilustrovala Milena Blažeková]. Žilina: Knižné centrum, 1999. 15 s. ISBN: 80-8064-027-0.
 • Vymaľuj si rozprávku: Zlatá priadka, Soľ nad zlato. Popolvár. O Veternom kráľovi. Gubčík. Prorok Rak. Dvaja bratia. [Podľa Dobšinského rozprávok napísala Zuzana Kuglerová-Kozičová; ilustrovala Milena Blažeková]. Žilina: Knižné centrum, 1999. 15 s. ISBN: 80-8064-030-0.
 • Abrahám: Príbeh o mužovi, ktorý spoznal Boha: Pracovný zošit pre deti od 7 do 12 rokov. [Autori: Zuzana Kozičová, Silvia Krauzová; spolupráca: František Hulman]. Žilina: Spirit, 1999. 16 s. ISBN: 80-88930-02-2.
 • Nardénova záhrada. [Zuzana Kozičová]. Žilina: SPIRIT, 1999. 31 s. ISBN: 80-88930-01-4.
 • Rozprávky z blogu. [autorské rozprávky]. [Iustrácie Bystrík Vančo].  vyd. Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2010. 136 s. ISBN: ISBN 978-80-8061-423-2.
 • Najkrajšie slovenské rozprávky. [Prerozprávané najkrajšie slovenské rozprávky podľa Pavla Dobšinského]. [Ilustrácie Dominika Čapková]. Žilina: Georg, 2016. 112 s. ISBN: 9788081541681.

PREKLADY DIEL AUTORKY

 • Čarodějnice z Petrovic. [Preklad z originálu Zuzana Kuglerová: Čarodejnica z Petrovíc, 2006]. Vydavateľstvo Akcent, 2008. 256 s. ISBN: 9788072685202.

EDITORSKÁ ČINNOSŤ

 • Rozprávky zo šípového kra:: Antológia kresťansky orientovaných rozprávok. [Zuzana Kozičová; Jana Nagajová, Dušan Číčel, Mária Rafajová, Daniel Pastirčák, Emil Komárik, Zuzana Kozičová; Ilustrácie: Katarína Číčelová]. 1. vyd. Bratislava:  Nádej, 1991. 125 s. ISBN: 80-7120-000-X.

OCENENIA

 • Nominácia knihy Legenda o Selenovi (2015) na Cenu Spolku slovenských spisovateľov za prózu za rok 2015.

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Personálna bibliografia

 • Tvorba spisovateliek Horného Považia. [Zostavili: Ivana Uríková, Nataša Lajdová]. 1. vyd. Žilina: Krajská knižnica v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, 2014. 60 s. ISBN 978-80-85148-86-2. In: Krajská knižnica v Žiline [online], s. 17 – 19. [Citované 11. 8. 2016]. Dostupné z internetu: <TU>.
 • Zuzana Kuglerová: bibliografický leták k 55. výročiu narodenia. [Zostavili: Nataša Lajdová, Ivana Uríková]. 1. vyd. Žilina: Krajská knižnica, 2010. 1 zlož. list ([4] s.)
 • Zuzana Kuglerová: Bibliografický leták. In: Mestská knižnica Bojnice [online]. [Citované 11. 8. 2016]. Dostupné z internetu: <TU>.

Encyklopédie, slovníky, monografie, zborníky

 • KUGLEROVÁ-KOZIČOVÁ, Zuzana. In: MAŤOVČÍK, Augustín, a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. 1. vydanie. Bratislava – Martin: Vydavateľstvo SSS a SNK, 2001. 527 s. ISBN 80-8061-122-X (VSSS, Bratislava), ISBN 80-89023-08-8 (SNK, Martin), s. 267.
 • VÁLEK, Igor. Literárny lexikón Žilinského samosprávneho kraja. Žilina: Knižné centrum, 2009. S. 138.

Databázy

 • Zuzana Kuglerová (Kozičová): Evidenčný list spisovateľa – člena Spolku slovenských spisovateľov, životopis. Dátum. 2 s. In: Databáza členov SSS. Bratislava, 2016.

Vlastná internetová stránka

 • Zuzana Kuglerová. [online]. In: Blospot. [Citované 11. 8. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Zuzana Kuglerová .[online]. In: Google+. [Citované 11. 8. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.

Internetové zdroje

 • Kuglerová, Zuzana. In: Slovenská národná knižnica v Martine: online katalóg [online]. [Citované 11. 8. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Kuglerová, Zuzana. In: ŠVK Košice [online]. [Citované 11. 8. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Kuglerová, Zuzana. In: Univerzitná knižnica Bratislava: Katalóg UKB [online]. [Citované 11. 8. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Zuzana Kuglerová. In: Literárne informačné centrum: Slovenskí spisovatelia [online]. [Citované 11. 8. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Zuzana Kuglerová. In: Súčasné autorky. [online]. [Citované 11. 8. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Zuzana Kuglerová. In: Wikipédia: Slobodná encyklopédia [online]. [Citované 11. 8. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Zuzana Kuglerová. In: Encyklopédia súčasných slovenských spisovateľov. [online]. [Citované 11. 8. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Zuzana Kuglerová. In: Romantické knihy [online]. [Citované 11. 8. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.