MORAVČÍKOVÁ, Otília

MORAVČÍKOVÁ, Otília

[* 10. 7. 1970 Žilina]

Otília Moravčíková, PaedDr., pedagogička, dirigentka, hudobníčka, speváčka, prozaička, sa narodila 10. júla 1970 v Žiline ako druhá z dvojčiat. Žije v Strečne.

Absolvovala Konzervatórium v Žiline (1990).

Pôsobí ako učiteľka hudobného odboru (od roku 1990) a vedúca speváckeho oddelenia Základnej umeleckej školy v Martine, popri ktotrej v roku 1977 zložila a dodnes diriguje Detský spevácky zbor Svetluška, ktorý získal o. i. Cenu za umeleckú interpretáciu a dramaturgiu na festivale Viva la musica (2009) v Čadci.  Od roku 1994 je umeleckou vedúcou Komorného súboru starej hudby Flautus Vocis (vznikol roku 1994 v Strečne) a umeleckou vedúcou komorného súboru Cantica Juventica so zameraním na interpretáciu renesančnej hudby (vznikol roku 2001 v Strečne).

Od roku 1997 sa zúčastňovala na literárnych prehliadkach. Knižne debutovala zbierkou poviedok Čakanka (1999).

Je členkou Spolku slovenských spisovateľov.

DIELA

Próza

Čakanka. 62 s. Martin: Vydavateľstvo Márius Maták, 1999. ISBN 8096828053.

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Databázy

  • Otília Moravčíková: Spolok slovenských spisovateľov – prihláška, životopis, žiadosť. 23. 3. 2001. 3 s. In: Databáza členov SSS. Bratislava, 2015.

Interentové zdroje

  • Moravčíková, Otília [online]. In: Slovenská knižnica: Portál ku katalógom a zbierkam slovenských knižníc. [Citované 31. 10. 2014]. Internet: <TU>.