HEČKO, Kvetoslav

HEČKO, Kvetoslav

[* 9. 8. 1958 Bratislava]

Kvetoslav Hečko, dokumentarista, režisér a dramaturg, sa narodil 9. augusta 1958 v Bratislave.

Je členom Spolku slovenských spisovateľov.

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Internetové zdroje

Kvetoslav Hečko [online]. In: Wikipédia: Slobodná encyklopédia. [Citované 3. 3. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.

Iba deň (fotografia) [online]. In: SK Cinema: Databázy SFÚ. [Citované 3. 3. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.