MORAVČÍK, Štefan

MORAVČÍK, Štefan

[* 22. 12. 1943 Jakubov]

Štefan Moravčík, slovenský básnik, prozaik, spisovateľ literatúry pre deti a mládež, kultúrny historik, esejista, publicista, editor, redaktor, sa narodil 22. decembra 1943 v Jakubove (okres Malacky). Študoval odbor filozofia a históriu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po štúdiu pracoval ako tlačový redaktor vo vydavateľstve Tatran. V období normalizácie nesmel publikovať (1970 – 1979). Bol knihovníkom v Univerzitnej knižnici (1972 – 1976), referentom Zväzu slovenských výtvarných umelcov (1976 – 1981), neskôr pôsobil ako redaktor vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ (1981 – 1994), potom ako šéfredaktor časopisu Slovenské pohľady.

Debutoval zbierkou básní Slávnosti baránkov (1969), po nej mu vyšla zbierka O veľkej zmyselnosti bielych ovečiek (1970). Po nedobrovoľnej odmlke vydal zbierky: Čerešňový hlad (1979), Erosnička (1981), Tichá domácnosť (1981), Maľované jarmá (1984), Moravianska Venuša (1984), Idiotikon (1989), Pŕhľavie (1989), Ľudský sendvič (1991), Vlčie hrdličky (1996), Med omšových lúk (1998), Intímnik (2000), Motýlie mukylásky (2002), Zimkomriavky (2006) a Vruby do medu (2015). Vydal prózy Sedláci: Próza nás hriešnych (1988), Sťahovanie rieky (1988), Mlynárka má holubičku (1990), Sedláci 2: Chlieb v koľaji (1992), Mlynárka nemá holubičku (2002), knihy povestí a Zlatá kniha Záhoria (2003) a Záhorácky raj (2009). Bol editorom antológií Chvála vína (1984), Chvála slovenčiny,  Krajina pod Tatrami (1985), Básne na telo. Antológia slovenskej erotickej poézie (1989, spoločné dielo: V. Mikula, Š. Moravčík), Slovenský spev vtákov (2001). Vydal Krátky slovník nárečia slovenského záhoráckeho jakubovského (1996). Vydal aj viaceré básnické a prozaické knižky a  pre deti.

Básne Š. Moravčíka vyšli v mnohých medzinárodných antológiách poézie v ruštine, maďarčine, poľštine, švédčine či nemčine.

Za svoju literárnu tvorbu získal Prémiu Literárneho fondu za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu za rok 1999 za Veselé potulky po Slovensku a za rok 2001 za dielo Veselé potulky po svete, Cenu Slpolku slovenských spisovateľov za poéziu za rok 2015 za básnickú zbierku Vruby do medu, Cenu Slovenských pohľadov za rok 2015 v kategórii poézia a Cenu Literárneho týždenníka (2014) a ďalšie ocenenia.

DIELA

Poézia

 • Slávnosti baránkov. 1. vyd. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1969. 69 s.
 • O veľkej zmyselnosti bielych ovečiek. 1. vyd. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1970. 96 s.
 • Čerešňový hlad. (Dagmar Dolinská, Ľuba Laffová). 1. vyd. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1979. 107 s.
 • Erosnička. Ilustrácie: Albín Brunovský. 1. vyd. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1981. 104 s.
 • Tichá domácnosť. Ilustrácie: Ľudovít Hološka. (Jozef Gális). 1. vyd. Bratislava: Smena, 1981. 72 s.
 • Maľované jarmá. Ilustráciue: Emil Sedlák. (Ľubomír Krátky). 1. vyd. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1984. 143 s.
 • Moravianska Venuša. Ilustrácie Miroslav Cipár. 1 vyd. Bratislava: Smena, 1984. 101 s.; Ilustrácie Miroslav Cipár. (Pavol Blažo). 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo spolku slovenských spisovateľov, 2016. 94 s. ISBN 978-80-8061-936-7.
 • Pŕhľavie. Ilustrácie: Emil Sedlák. (Jozef Gális). 1. vyd. Bratislava: Smena, 1989. 109 s.
 • Idiotikon. 1. vyd. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1989. 89 s. ISBN 80-220-0037-X.
 • Ľudský sendvič. 1 vyd. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1991. 88 s. ISBN 80-220-0262-3.
 • Vlčie hrdličky. 1. vyd. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1996. 59 s. ISBN 80-220-0684-X.
 • Med omšových lúk. 1 vyd. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1998. 93 s. ISBN 80-220-0902-4.
 • Intímnik. 1. vyd. Bratislava : Slovenský spisovateľ, 2000. 93 s. ISBN 80-220-1072-3.
 • Motýlie mukylásky. Ilustrácie Dana Moravčíková. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2001. 69 s. ISBN 80-8061-029-0.
 • Venušin paholok. (Výber z ľúbostken poézie). Ilustrácie Dana Moravčíková. [Doslov Viliam Marčok]. 1. vyd. Martin: Matica slovenská, 2002. 252 s. ISBN 80-7090-657-X.
 • Zimkomriavky: Cyklus inšpirovaný obrazmi Ondreja Zimku. 1. vyd. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej , 2006. 82 s. ISBN 80-89208-26-6.
 • Vruby do medu. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo spolku slovenských spisovateľov, 2015. 77 s. ISBN 978-80-8061-848-3.
 •  

Próza

 • Sedláci: Próza nás hriešnych. Ilustrácie Martin Kellenberger. 1. vyd. Bratislava: Smena, 1988. 197 s.; 2. vyd. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1997. 267 s. ISBN 80-220-0799-4.
 • V Kiripolci svine kujú... Martin Kellenberger. (Pavol Blažo). 1. vyd. Bratislava: Tatran, 1988. 279 s.; 1. vyd. Bratislava: Proxima, 1995. 209 s. ISBN 80-967428-2-5.
 • Sťahovanie rieky: Dielo v zrode.  Ilistrácie Martin Kellenberger. [Prebal a väzbu navrhol Pavol Blažo]. 1. vyd. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1988.
 • Mlynárka má holubičku. Ilustrácie Emil Sedlák. 1. vyd. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1990. 120 s. ISBN 80-220-0183-X.
 • Sedláci 2: Chlieb v koľaji. 1. vyd. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1992. 128 s. ISBN 80-220-0402-2.
 • Tajná kniha ZáhorákovIlustr. Martin Kellenberger; Obál. Pavol Blažo. 1. vyd. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1994. 261 s. ISBN 80-220-0541-X.
 • Záhorácke povesti. Bratislava: Mladé letá, 1998. 167 s. ISBN 80-06-00885-X.
 • Mlynárka nemá holubičku. 1. vyd. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 2002. 119 s.
 • Zlatá kniha Záhoria. 1. vyd. Martin : Matica slovenská, 2003. 218 s. ISBN 80-7090-714-2. 
 • Mlynárka má holubičku; Mlynárka nemá holubičku: Sextexty zo 60. rokov. Ilustrácie: Emil Sedlák. 2. vyd. Bratislava: Regent, 2006. 196 s. ISBN 80-88904-53-6.
 • Záhorácky raj. Ilustrácie Miroslav Knap. 1. vyd. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2009. 132 s. ISBN 978-80-8115-016-6.

Eseje

 • Mágia reči. 1. vyd. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1992. 183 s. ISBN 80-220-0403-0.

Pre deti a mládež

 • Zlatý poklad pod Babou. (Pod menom Peter Straka). Ilustrácie: Karol Ondreička. 1. vyd. Bratislava: Mladé letá, 1977. 184 s.
 • Raketa so zlatým chvostom. Ilustroval Dezider Tóth. 1. vyd. Bratislava: Mladé letá, 1980. 89 s.
 • Abeceda šantí. (Vladimír Kardelis). 1. vyd. Bratislava: Mladé letá, 1982. 56 s.
 • Kvadakum-hadakum alebo Knižka za všetky drobné. Ilustrácie Martin Kellenberger. (Pavol Blažo). 1. vyd. Bratislava: Mladé letá, 1986. 72 s.
 • Adam v škole nesedel. (Robert Brun, Pavol Choma). 1. vyd. Bratislava: Mladé letá, 1988. 80 s.
 • Zlomjazýček. (Alojz Klimo). 1. vyd.  Bratislava: Mladé letá, 1989. 65 s. ISBN 80-06-0057-3.
 • Zuzka v ZOO. (leporelo). 1. vyd. Bratislava: Mladé letá, 1989. ISBN 8006000379.
 • Prvý bozk. Ilustroval Martin Kellenberger. (Vladislav Rostoka). 1. vyd. Bratislava: Mladé letá, 1991. 64 s. ISBN 80-06-00290-8
 • Drevené želiezko alebo Knižka jedna radosť. 1 vyd. Ilustrácie Dušan Polakovič. Martin: FATRIN, spol. s r. o., 1992. 56 s. ISBN 80-7155-007-8.
 • Kráľ abecedár ponúka písmenká z klobúka. Ilustrácie Ľubica Suchalová. 1. vyd. 1992.; Ilustrácie Ľubica Suchalová-Harichová. 1. vyd. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana , 2012. 30 s. ISBN 978-80-8120-119-6.
 • Modré z neba. Ilustrácie: Štefan Cpin. 1. vyd. Bratislava: Lienka, 1995. 92 s. ISBN 80-88772-10-9.
 • V lese. ilustr. M. Menclová. 1. vyd. Bratislava: 1. PB-press, 1995. 1 list zlož. v [10] s. ISBN 80-88684-52-8.;
 • Zvierací raj. Ilustrácie L. Birkenshaw. Bratislava: PB-press, 1996. ISBN 80-88684-60-9.
 • Kráľ slova. Fotogr. Svetozár Mydlo. 1. vyd. Bratislava: Mladé letá, 1996. 63 s. ISBN 80-06-00719-5.
 • Prvák, prvák, vystrč rožky. Ilustrovala Viera Kardelisová. 1. vyd. Bratislava: Mladé letá, 1997. 79 s. ISBN 80-06-00758-6; Ilustrácie Viera Kardelisová. 2. dopln. vyd. Bratislava: Mladé letá, 2012. 79 s. ISBN 978-80-10-02195-6.
 • Oženil sa Haťa-Paťa. Ilustroval Martin Kellenberger. 1. vyd. Bratislava: Belimex , 1999. ISBN 80-85327-50-3.
 • Veselé potulky po Slovensku. Ilustrácie Martin Kellenberger. 1. vyd. Martin: Matica slovenská, 1999. 312 s. ISBN 80-7090-535-2.; 2. rozš. vyd. Martin: Matica Slovenska, 2003. 343 s. ISBN 80-7090-703-7.; 3. rozš. vyd. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2013. 344 s. ISBN 978-80-8115-145-3.
 • Chcete vidieť zlatú Bratislavu? Ilustroval: Martin Kellenberger. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2000.  85 s.  ISBN 80-8061-085-1; Ilustroval: Martin Kellenberger. 2. rozš. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov , 2015. 93 s. ISBN 978-80-8061-860-5
 • Náš pes má kuraciu hlavu. Ilustrácie Dana Moravčíková. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2000. 59 s. ISBN 80-8061-120-3.
 • Veselé potulky po svete. Ilustrácie Martin Kellenberger. 1. vyd. Martin: Matica slovenská, 2001. 318 s. ISBN 80-7090-628-6.
 • Vyhoďme si z kopýtka. Ilustroval Martin Kellenberger. 1. vyd. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2001. ISBN 80-969221-8-1.
 • Povesti o slovenských hradoch. Ilustrovala Dana Moravčíková. 1. vyd. Martin: Matica slovenská, 2004. 191 s. ISBN 80-969221-6-5.; Ilustrovala Dana Moravčíková. 1. vyd. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2010. ISBN 978-80-8115-035-7.
 • Vyhoďme si z kopýtka. Ilustrácie: Martin Kellenberger. 1. vyd. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2004. 56 s. ISBN 80-969221-8-1.
 • Videl to svet? Ilustroval Martin Kellenberger. 1. vyd. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2005. 59 s. ISBN 80-89208-12-6.
 • Ako klobúk stratil hlavu. Ilustrácie Dana Moravčíková.1. vyd. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2006. 114 s. ISBN 80-89208-35-5.
 • Záhorácke rozprávky alebo Proč majú prasce ocase na vrcúlky. Ilustrácie Dana Moravčíková. 1. vyd. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2008. 135 s. ISBN 978-80-89208-59-3.
 • Abeceda spať mi nedá. Ilustroval Miroslav Knap. 1. vyd. Martin: Matica slovenská, 2009. 64 s. ISBN 978-80-7090-954-6.
 • Vianoce v lese. Ilustrácie: S. Ward. 1. vyd. Bratislava: Eurounion, 2012. [12] s. ISBN 978-80-89374-18-2.

Odborná literatúra

 • Krátky slovník nárečia slovenského záhoráckeho jakubovského. 1. vyd. Bratislava: Print - Servis: Ofprint, 1996. 175 s. ISBN 80-88755-24-7.
 • Záhorie. 1. vyd. Malacky: Združenie miest a obcí záhorskej oblasti , 2005. 141 s. ISBN 80-969309-2-3.

Literárna veda

 • Princíp hry v slovenskej poézii. 1. vyd. Martin: Matica slovenská, 2001. 223 s. ISBN 80-7090-631-6
 • (Kalam)búrske oriešky: Princíp hry v tvorbe pre deti. 1. vyd. Martin: Matica slovenská, 2003. ISBN 80-7090-707-X. 165 s.

Preložené diela

 • Nenogistá roze (2011, výber básní, Lotyšsko, prel. Dagnija Dreika a Uldis Bérzinš - s podporou Komisie SLOLIA LIC) 

Literárna tvorba – preklad

 • Hollý, Ján: Dielo 2: Cyrilometodiáda. Svätopluk. (Ján Hollý ; Ján Štibraný, Ján Buzássy, Jozef Mihalkovič, Štefan Moravčík, Ivan Kovačevič, Eva Kovačevičová, Ján Štibraný, Viliam Turčány). 1. vyd. Bratislava: Tatran, 1985. 576 s.
 • Ján Hollý: Svätopluk (1985, spolu s Jozefom Mihalkovičom)
 • Bohuslav Tablic:Oberanie ovocia. 1 vyd. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1986.  143 s.
 • Bohumil Hrabal: Ostro sledované vlaky. 1. vyd. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1985. 360 s.

SLEPECKÁ TLAČ (V BRAILLOVOM PÍSME)

 • Prvák, prvák, vystrč rožky! [slepecká tlač]. 1. vyd. Levoča: Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu, 1999. 104 s. v Brailleovom písme
  ISBN 80-8047-145-2.
 • Oženil sa Haťa-Paťa. [slepecká tlač]. 1. vyd. Levoča: Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu, 2000. 100 s. v Braillovom písme. ISBN 80-8047-239-4.
 • Náš pes má kuraciu hlavu! [slepecká tlač]. 1. vyd. Levoča: Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu, 2002. ISBN 80-8047-362-5.
 • Povesti o slovenských hradoch. [Braillovo písmo]. 1. vyd. Levoča: Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu, 2007. 3 zv. v Braillovom písme
  ISBN 978-80-8047-791-2

ELEKTRONICKÉ PUBLIKÁCIE

 • Ako klobúk stratil hlavu. [elektronický zdroj]  [Autor: Štefan Moravčík ; číta: Beáta Drotárová]. 1. vyd. Levoča: Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu, 2015. 1 elektronický optický disk (CD-ROM). ISBN 978-80-18-03352-4.
 • Tajná kniha Záhorákov. [elektronický zdroj]. [Autor: Štefan Moravčík; číta: Alfréd Swan]. V Levoči: Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu , 2018.1 elektronický optický disk (CD-ROM). ISBN 978-80-18-07301-8.

EDITORSKÁ ČINNOSŤ

 • Chvála vína. (Zostavil, doslov napísal Štefan Moravčík ; prebal, väzba a grafická úprava Milan Veselý). 1. vyd. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1984. 565 s.
 • Krajina pod TatramiBásnický zemepis Slovenska. 1. vyd. Bratislava : Slovenský spisovateľ: Členom Kruhu milovníkov poézie, 1985. 184 s.
 • Básne na telo: Antológia slovenskej erotickej poézie. (Zostavili Štefan Moravčík, Valér Mikula; doslov Štefan Moravčík ; graf. úprava Ľubomír Krátky). Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1989. 160 s. ISBN 80-220-0052-3.
 • Slovenský spev vtákov. 1 vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2001. 205 s.  ISBN 80-8061-071-1.

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Personálna bibliografia

 • Zlomjazýček: Bibliografický leták o tvorbe Štefana Moravčíka. [Zostavila: Eva Kořínková; zodp. red.: Eva Šulajová; zodp. prac.: Juraj Šebesta]. 1. vyd. Bratislava: Mestská knižnica, 2008.