ČÁPKA, Ján

ČÁPKA, Ján

[28. 3. 1932 Horná Krupá (okres Trnava)]

Ján Čápka, PaedDr., spisovateľ pre deti, básnik, autor povestí a literatúry faktu, publicista, kultúrno-osvetový pracovník, povolaním učiteľ, sa narodil 28. marca 1932 v Hornej Krupej v okrese Trnava.

Ľudovú školu vychodil v rodisku. Gymnaziálne štúdiá absolvoval a maturoval na trnavskom gymnáziu (1945 – 1953). Nastúpil do učiteľských služieb, ako učiteľ pôsobil základných školách v Cíferi (1953 – 1954), Zvončíne (1954) a v Jaslovských Bohuniciach (1954 – 1970). Vykonával funkciu inšpektora kultúry na ONV v Trnave (1970 – 1975). Potom sa sa vrátil do učiteľských služieb (1975) a pôsobil ako riaditeľ na ZŠ v Jaslovských Bohuniciach. Vykonal doplňovaciu záverečnú skúšku na Pedagogickej škole v Trnave (1955) a získal spôsobilosť na vyučovanie na 1. stupni ZŠ; absolvoval trojročné nadstavbové štúdium na Strednej priemyselnej škole v Trnave (1960 – 1963), ktoré ukončil maturitnou skúškou. Diaľkovo študoval na Pedagogickej fakulte UK v Trnave (1965 – 1968), kde získal vysokoškolskú kvalifikáciu v odbore učiteľstva prvého cyklu s aprobáciou slovenský jazyk – ruský jazyk. Vykonal štátnu rigoróznu skúšku na Pedagogickej fakulte v Nitre (1989), kde mu udelili akademický titul PaedDr. Koncom roka 1992 odchádza do dôchodku, ale i potom sporadicky vyučuje na škole v Jaslovských Bohuniciach až do roku 2000.

Popri plnení profesijných úloh sa aktívne zapájal do rozličných kultúrno-osvetových činností. Ako dobrovoľný knihovník Miestnej ľudovej knižnice v Jaslovských Bohuniciach sa zúčastnil ako jediný zástupca okresu Trnava na oslavách 100. výročia založenia Matice slovenskej (MS), kde mu Odbor SNR pre školstvo a kultúru odovzdal Uznanie a vďaku za obetavú prácu pri šírení a využívaní literatúry (1963) a MS ho odmenila Pamätnou medailou vydanou pri príležitosti 100. výročia svojho založenia. Získal poďakovanie Ústavu slovenského jazyka Slovenskej akadémie vied za spoluprácu pri pri vypracovávaní súpisu chotárnych názvov na Slovensku (1965). V Plzni, keď MĽK Jaslovské Bohunice získala titul Vzorná ľudová knižnica (1968), mu Ministerstvo kultúry a informácií ČSSR vyslovilo poďakovanie za dlhoročnú dobrú činnosť v oblasti knihovníctva. ONV v Trnave mu udelil Plaketu za rozvoj okresu Trnava (1977).

Jeho vzťah k literárnej tvorbe sa prejavil už v gymnaziálnych časoch, keď začal písať básne. Publikačnej činnosti sa začal sporadicky venovať od roku 1995. Počas svojho učiteľského pôsobenia venoval mimoriadnu pozornosť rozvíjaniu tvorivého písania žiakov. Najlepšie práce žiakov vyšli v dvoch literárnych almanachoch, ktoré svojpomocne rozmnožil pre všetkých žiakov školy. Škola v Jaslovských Bohuniciach začala vydávať vlastný školský časopis Lienka (od 1990), ktorý redigoval. Po odchode do dôchodku sa začal naplno venovať vlastnej literárnej tvorbe pre deti. Poéziu pre deti uverejňoval v rozličných detských časopisoch ako Včielka, Zornička, Superohník, Vrabček ,Zvonček, Maxík, Rebrík, Bobík a tiež v kalendári SSV Pútnik svätovojtešský, jedna z jeho detských básní vyšla aj v Čítanke pre druhý ročník žiakov ZŠ. Napísal rad prác, ktorých prehľad obsahuje jeho personálna bibliografia s 200 záznamami o publikovaných materiáloch.

Je autorom desiatich knižných publikácií poézie, prózy a literatúry faktu. Debutoval zbierkou pre deti Radosť (2000), ktorá obsahuje „básničky, veršovanky, riekanky a hádanky vhodné na precvičovanie pamäti“ a v ktorej sa zameral na uplatňovanie princípu hry so slovom v jeho zvukovej a písomnej podobe. Po nej mu vyšla knižka „veselých veršovaniek, určených pre najmenších čitateľov“ Čvirikance (2008), v ktorej sa usiloval „deťom odhaliť krásu života a prírody“, ďalej zbierka Tak i naopak (2011)s básničkami, veršovankami, riekankami a hádankami a s typickými detskými „vymýšľancami i úsmevnými pohľadmi do sveta fantastiky“, neskôr knižka Štebotanie (2013) – s mottom „O čom deti štebocú? Predsa o tom, o čom chcú!“. Knižka Deravá hlava (2015) prináša melodické verše s humornými príbehmi zo života detí i zvieratiek, ktoré sú plné hravosti a fantázie“, vyšli mu aj veršované hádanky Nože rýchlo povedz (2016) a knižka Správy od krtka (2017), ktorá obsahuje humorne ladené a jazykovo hravé verše o zvieratkách, ale aj úsmevné detské zážitky a príbehy. Súkromná umelecká škola Pablo v Trnave vydala ako projekt jeho knižku Ježko Dežko (2017), ktorá obsahuje 48 básní a v ktorej ilustrácie k jednotlivým básničkám vytvorili deti. Napísal Jaslovskobohunické povesti (2010). Na vlastné náklady vydal básnickú zbierku pre dospelých „o nenaplnenej a stratenej láske, duchovnu, reflexii spoločenského diania s autobiografickými prvkami“ s názvom Paberky (2019) – s troma časťami Haiku, Mladosti a Po rokoch –, ktorá je výberom z celoživotnej tvorby od jeho študentských čias. Je aj zostavovateľom a spoluautorom monografie V presýpaní času: Obec Jaslovské Bohunice (2013), ktorá vyšla pri príležitosti 900. výročia prvej písomnej spomienky o obci.

V roku 2012 mu vydavateľstvo Daxe a redakcia časopisu Maxík udelila Cenu roka za poéziu pre deti. Jeho básnickú zbierku Deravá hlava vyhlásilo kníhkupectvo Art Forum za najpredávanejšiu knihu roka 2015.

Je členom Spolku slovenských spisovateľov (od 2013).

DIELA

Poézia – pre deti

 • Radosť. Ilustrovali deti zo ZUŠ v Trnave. 1. vyd. Trnava: Spolok svätého Vojtecha, 2000. 33 s. ISBN 978-80-89341-01-6 (viaz.).
 • Čvirikance. Ilustrácie: deti z ateliérov G. Hornáčkovej, M. Čápku Základnej umeleckej školy v Trnave. 1. vyd. Žilina: Artis Omnis, 2008. 45 s. ISBN 978-80-89341-01-6 (viaz.). Edícia Jojo.
 • Tak i naopak. Trnava: Miloš Prekop – AND , 2011. 47 s. ISBN 978-80-970344-7-4 (viaz).
 • Štebotanie. [zbierka riekaniek pre deti]. Ilustrácie: Štefan Šilhan. 1. vyd. Bratislava: Daxe, 2013. 41 s. ISBN 978-80-89429-29-5 (viaz.).
 • Deravá hlava. Ilustrácie Tatiana Vrtochová. 1. vyd. Bratislava: Daxe, 2015. 47 s. ISBN 978-80-89429-39-4 (viaz).
 • Nože rýchlo povedz: Ilustrované hádanky. Ilustrácie Tatiana Vrtochová. 1. vyd. Žilina: Georg, 2016. 47 s. ISBN 978-80-8154-144-5 (viaz.).
 • Správy od krtka. Ilustrácie Štefan Šilhan. 1. vyd. Bratislava: Daxe, 2017. 47 s. ISBN 978-80-89429-55-4 (viaz.).
 • Ježko Dežko. 1. vyd. Trnava: Súkromná umelecká škola Pablo v Trnave, 2017. 47 s. ISBN 978-80-972817-4-8.

Poézia – výber

 • Paberky. [výber z celoživotnej básnickej tvorby]. Ilustrátor Miloš Čápka. 1. vyd. Trnava: Vo vlastnom náklade, 2019. 52 s. ISBN 978-80-570-1459-1 (brož.).

Próza – povesti

 • Jaslovskobohunické povesti. Ilustrácie Robert Almási. 1. vyd. Trnava: Miloš Prekop – AND, Obecný úrad (Jaslovské Bohunice), 2010. 47 s. ISBN 978-80-970344-0-5 (viaz.).

Odborná literatúra – literatúra faktu

 • Čápka, Ján, a kol.: V presýpaní času: Obec Jaslovské Bohunice. [Zostavovateľ Ján Čápka]. Ilustrácie: Eva Adamová. Jaslovské Bohunice: Obec Jaslovské Bohunice, 2013. 298 s. ISBN 978-80-971399-0-2 (viaz.).

OCENENIA

 • Najpredávanejšia knihu roka 2015 kníhkupectva Art Forum – básnická zbierka Deravá hlava
 • Cena roka za poéziu pre deti za rok 2012 – Vydavateľstvo Daxe a redakcia časopisu Maxík
 • Plaketa za rozvoj okresu Trnava (1977) – Okresný národný výbor v Trnave
 • Titul Vzorná ľudová knižnica Miestnej ľudovej knižnici v Jaslovských Bohuniciach a poďakovanie za dlhoročnú dobrú činnosť v oblasti knihovníctva – Ministerstvo kultúry a informácií ČSSR (1968)
 • Poďakovanie za spoluprácu pri pri vypracovávaní súpisu chotárnych názvov na Slovensku (1965) – Ústav slovenského jazyka Slovenskej akadémie vied
 • Pamätná medaila pri príležitosti 100. výročia Matice slovenskej (1963) – Matica slovenská
 • Uznanie a vďaka za obetavú prácu pri šírení a využívaní literatúry (1963) – Odbor Sloenskej národenj rady pre školstvo a kultúru
 

ŠTÚDIE A RECENZIE O AUTOROVOM DIELE

Recenzie a štúdie v periodikách

 • KENDA, Milan: Štebotanie s iskierkami humoru. (ČÁPKA, Ján: Štebotanie. 1. vyd. Bratislava: Daxe, 2013. 41 s. ISBN 978-80-89429-29-5, viaz.). In: Literárny týždenník. Ročník: XXVII, č. 17 – 18, (7. 5. 2014), ISSN 0862-5999, s. 11.
 • VRÁBLOVÁ, Timotea: 26 biblioglosár 2008 (Ján Čápka: Čvirikance. Žilina, Artis Ormis 2008). In: Knižná revue, č. 26/2008. Publikované: 13. 1.2009. [Citované 22. 11. 2020]. Dostupné v interentete: <TU>.

Hodnotenie tvorby autora

Ján Čápka: Čvirikance (2008)

„Milým osviežením v knižnej produkcii bývajú knihy, ktoré ilustrujú alebo píšu deti. Takýmto príkladom je aj kniha Jána Čápku z edície JOJO. Ako napovedá názov edície, publikácia je určená začínajúcim čitateľom. Možno práve kresby detí ZUŠ v Trnave ich pri čítaní dobre naladia. Čvirikance sú veršovačky o prírode, o zvieratkách, ale aj o sviatkoch, o zábavných či rozprávkových postavičkách, ,posluškoch‘ i ,neposluškoch‘ a vzácnych ľuďoch. Mnohé témy môžu detskí čitatelia poznať z autopsie. Veršíky sa deťom môžu pomerne ľahko čítať, lebo vychádzajú z myslenia, ktoré je im blízke. Sú zväčša skôr zveršovaním nejakého nápadu, malého príbehu, obrázku.

 (-lč-, VRÁBLOVÁ, Timotea: 26 biblioglosár 2008, In: Knižná revue, č. 26/2008)

Ján Čápka: Štebotanie (2013)

„Ide o ľahučké veršíky tematicky smerujúce zväčša do sféry poetickej krajinomaľby, zachytenej deťom známymi a prístupnými pastelkami. Nájdeme tu aj recitačné cvičenia na písmeno ,b‘. ,Búrka buráca a bijú blesky, / blednú biele briezky...‘ Dobrý nápad, ako rozširovať slovnú zásobu dieťaťa pomocou dramatického búrkového textu.“ (...) „Poetický jemnocit prehovorí z veršov: ,Navštívme jasličky / s dieťatkom maličkým. / Hlasom nežným , tkaným z vánku / zanôťme mu uspávanku‘. Poteší aj hravý a súčasne výstižný pohľad na snehovú perinu: ,Nesiem vám novinu: / snehová perina / prikryla krajinu. / Tá novina / krajom letí, / tešia sa jej / najmä deti. / No neteší / hladné vtáčky. / Ťažko sa v nej / brodia mačky.‘“

„Na Čápkovej sérii veršíkov pre najmenších sa mi páči, že napriek občasnému využitiu náročnejších metafor, azda ťažšie zrozumiteľných malému čitateľovi, sa tento autor disciplinovane usiluje o porozumenie so svojím recipientom.“
(KENDA, Milan: Štebotanie s iskierkami humoru. In: Literárny týždenník 17 – 18/2014)

 
 

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ZDROJE

Databázy

 • Ján Čápka. In: Archív SSS. 2015. 15. 3. 2010, 26, 6. 2015.

Vlastná internetová stránka

 • Ján Čápka In: Facebook [online]. [Citované 22. 11. 2020]. Dostupné na internete: <TU>.

Interentové zdroje

 • Čápka, Ján [online]. In: Slovenská knižnica: Portál ku katalógom a zbierkam slovenských knižníc. [Citované 22. 11. 2020]. Dostupné z internetu: <TU>.
 • Čápka, Ján [online]. In: ŠVK Banská Bystrica: Online katalóg. [Citované 22. 11. 2020]. Dostupné z internetu: <TU>.
 • Čápka, Ján [online]. In: Univerzitná knižnica Bratislava. [Citované 22. 11. 2020]. Dostupné z internetu: <TU>.
 • Čápka, Ján [online]. In: Vydavateľstvo Artis Ormis. [Citované  3. 3. 2015]. Dostupné z internetu: TU.
 • Ján Čápka [online]. In: Databazeknih. [Citované 22. 11. 2020]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Ján Čápka [online]. In: Literárne informačné centrum: Slovenskí spisovatelia. [Citované 12. 5. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.
 • Ján Čápka [online]. In: Trnavský literárny almanach. [Citované 22. 11. 2020]. Dostupné z internetu: <TU>.
 • Ján Čápka, autorský profil. In: Trnavský literárny almanach. [Citované 22. 11. 2020]. Dostupné z internetu: <TU>.
 • Knižná ponuka vydavateľstva DEXE: Deravá hlava [online]. In: Vydavateľstvo DAXE. [Citované 3. 3. 2015]. Dostupné z internetu: TU.