ČÁPKA, Ján

ČÁPKA, Ján

[28. 3. 1932 Horná Krupá (okres Trnava)]

Ján Čápka, PadDr., spisovateľ, autor detskej poézie, povestí, povolaním učiteľ, sa narodil 28. marca 1932 v Hornej Krupej v okrese Trnava.

Gymnaziálne štúdiá absolvoval v Trnave (1945 – 1953). Po maturite nastúpil do učiteľských služieb. Vysokoškolské štúdium absolvoval na Pedagogickej fakulte UK v trnave (1989), rigoróznu skúšku na Pedagogickej fakulte v Nitre, kde mu udelili titul PadDr., (1989). 

Pôsobil ako učiteľ v Cíferi, Zvoníčne a v Jaslovských Bohuniciach.

Ako učiteľ venoval mimoriadnu pozornosť rozvíjaniu tvorivého písania žiakov, najlepšie práce žiakov vyšli v dvoch literárnych almanachoch. Od roku 1990 viedol školský časopis Lienka, po odchode do dôchodku sa začal venovať vlastnej tvorbe pre deti. Literárne práce publikoval v rozličných detských časopisoch Včielka, Zornička, Vrabček, Super Ohník a v detskej prílohe kalendára SSV v Trnave Pútnika svätovojtešského.

Debutoval v Spolku svätého Vojtecha v Trnave zbierkou detskej poézie s názvom Radosť (2000), ktorá obsahuje básničky, veršovanky, riekanky a hádanky vhodné na precvičovanie pamäti, ale tiež odhaľujúce čaro detského sveta s podmanivými hrami a záľubami. Sú medzi nimi typické detské vymýšľance i úsmevné pohľady do sveta fantastiky, ale aj na vážne veci, ako je napríklad internet. V roku 2008 mu vyšla vo vydavateľstve Artis Omnis ďalšia básnická zbierka pre deti Čvirikance (2008), v ktorej sa fantázia básnika prelína s čarovnou fantáziou nádherných detských ilustrácií; autor sa v zberke pomocou básnického slova usiluje deťom odhaliť krásu života a prírody a zachytáva atmosféru detského sveta v dotyku s prekrásnou prírodou v jej ročných premenách i zaujímavími stretnutiami so zvieratkami, ktoré žijú okolo nás. Vo vydavateľstve DAXE mu vyšla zbierka detskej poézie Deravá hlava (2015)m ktorá prináša melodické verše s humornými a žartovnými príbehmi zo života detí i zvieratiek plné hravosti a fantázie. V detskej poézii uplatňuje princíp hry so slovom a zvukomalebnosťou. Vydal aj Jaslovskobohunické povesti (2010).

DIELA

Poézia – pre deti

  • Radosť. Trnava: Spolku svätého Vojtecha v Trnave. 2000.
  • Čvirikance. 45 s. Žilina: Artis Omnis, 2008. ISBN 978-80-89341-01-6.
  • Deravá hlava. [Ilustrovala: Tatiana Vrtochová]. 48 s. Bratislava: DAXE, 2015.

Próza – povesti

  • Jaslovskobohunické povesti. 2010.

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ZDROJE

Formuláre

  • Ján Čápka. In: Archív SSS. 2015. 15. 3. 2010, 26, 6. 2015.

Interentové zdroje

  • Čápka, Ján [online]. In: Vydavateľstvo Artis Ormis. [Citované  3. 3. 2015]. Dostupné z internetu: TU.
  • Knižná ponuka vydavateľstva DEXE: Deravá hlava.  [online]. In: Vydavateľstvo DAXE. [Citované 3. 3. 2015]. Dostupné z internetu: TU.