NEČOVÁ, Anna

NEČOVÁ, Anna

[* 3. mája 1955 Ploské (okr. Košice)]

Anna  Nečová, rod. Bojčíková, sa narodila 3. mája 1955 v obci Ploské, časť Ortáše, v okrese Košice.

Základnú školu vychodila v Ortášoch (1. – 4. triedu) a  v Budimíre (5. – 9. triedu). Gymnázium absolvovala na Šrobárovej ulici v Košiciach (1970 – 1974).

Pracovala ako účtovníčka v ČSAD, potom ako hydrometeorologička v SHMÚ Košice, pobočka vo Vtáčkovciach. Medzitým prežila jeden rok (1980) s manželom a deťmi v Togliatti (ZSSR) a tri mesiace v Tanzánii (1985). Žije v maličkej obci Vtáčkovce (20 km od Košíc), ktorá má 1015 obyvateľov, z toho 930 Rómov. Po zrušení pobočky SHMÚ si založila živnosť a prevádzkovala v obci predajňu potravín (do r. 2000). Tri roky sa starala o chorého otca, po jeho smrti odišla pracovať na živnosť do Rakúska ako opatrovateľka. Je vydatá, manžel Ján Nečo, má tri deti a štyri vnúčatá.

O literatúru sa zaujímala od štúdií na gymnáziu, kde bol jej triednym profesorom básnik Juraj Pado. Venuje sa písaniu kratších prozaických diel, najmä rozprávok. Vyhrala 1. miesto v súťaži Ladislava Novomeského v Košiciach  (asi 2002). S deťmi divadielka z Ortáš nacvičila osem svojich rozprávok, s ktorými vystupovali po okolitých obciach v okolí Košíc i v Košiciach, kde hrali sme estrády... (2002 – 2008). Nahrala CD s vlastnými piesňami (na motívy rakúskych piesní, nie kópie) s ľudovou hudbou Štefana Cínu (2014) v nahrávacom štúdiu ESPRIT. Tri knihy rozprávkových próz jej vyšli vo Vydavateľstve Michala Vaška, ďalšie tri vydala vo vlastnom náklade. Od roku 2013 je členkou Spolku slovenských spisovateľov.

DIELA

Próza – pre deti a mládež

  • Rozprávky spod labutieho krídla. [ilust. Marcela Bojčíková]. 121 s. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 2009. ISBN: 978-80-7165-733-0.
  • Dosnívané sny.  [ilustrovala Marcela Bojčíková] 101 s. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška v Prešove, 1998. ISBN: 80-7165-162-1.
  • Čertovská fujavica. [ilustr. Marcela Bojčíková]. 115 s. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 2009. ISBN: 978-80-7165-723-1
  • Rozprávky, ktoré spadli so snehom.  70 s.  Košice: [vl. n.] C-PRESS.sk, 2012. ISBN: 978-80-970294-5-6.
  • Rozprávky pre Lenku. 80 s. Košice: [vl. n.] C-PRESS, s. r. o. Košice, 2013.  ISNB: 978-80-970294-6-3.

Elektronické médiá

Autorské piesne naspievané s ľudovou hudbou Štefana Cínu. [CD nosič]. Košice: Nahrávacie štúdio ESPRIT, 2014.

OCENENIA

  • 1. miesto v súťaži Ladislava Novomeského v Košiciach (asi 2010)

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ZDROJE

Atorizácia

  • CIFRA, Štefan: NEČOVÁ, Anna: heslo – autorizácia (biografia, bibliografia, ocenenia a i.) [online]. E-mail od: anna.necova@vtackovce.sk, 3. marca 2015 [autorizovala Anna Nečová 3. 3. 2015]. 1 s. Bratislava: rkp., 2015.

Internetové zdroje

  • Nečová, Anna [online]. In: Slovenská knižnica: Portál ku katalógom a zbierkam slovenských knižníc. [Citované 3. 4. 2015]. Dostupné z internetu: TU.

...