JAROŠ, Peter

JAROŠ, Peter

* 22. 1. 1940 Hybe (okres Liptovský Mikuláš)

Peter Jaroš, slovenský spisovateľ, prozaik, redaktor, dramaturg, scenárista, politik, autor jedného z najvýznamnejších slovenských románov 20. storočia Tisícročná včela, sa narodil 22. januára 1940 ako prvorodený syn v robotníckej rodine (otec murár, matka, domáca, sčítaná a rozhľadená žena) v liptovskej obci Hybe.

Základnú školu vychodil v rodnej obci, stredoškolské vzdelanie získal na Gymnáziu v Liptovskom Hrádku. Študoval odbor slovenčina a ruština na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1957 – 1962).

Po ukončení štúdia bol kratší čas redaktorom vydavateľstva Mladé letá, pracoval ako redaktor v týždenníku Kultúrny život (1964 – 1965), v literárnej redakcii Československého rozhlasu v Bratislave (do roku 1971), scenárista (1972 – 1977) a ústredný dramaturg (1977 – 1980) v Slovenskej filmovej tvorbe. Bol poslancom Slovenskej národnej rady – Národnej rady Slovenskej republiky (1992 – 1994). Bol korešpondentom redakčnej skupiny anglickej encyklopédie Who is who. Po odchode z parlamentu pracoval v Národnom literárnom centre, Národnom osvetovom centre a Štúdiu hraných filmov. Je umeleckým riaditeľom Trigon Production. Žije v Bratislave s manželkou PhDr. Zuzanou Jarošovou, rod. Kristovou, ktorá je výtvarná teoretička a kritička, publicistka, scenáristka a filmová dokumentaristka, od roku 2006  Generálna komisárka  BIB a predsedkyňa Medzinárodného komitétu  BIB.

Je čestným predsedom Spolku slovenských spisovateľov (SSS), jeho členom a predsedom edičnej rady Vydavateľstva SSS, s. r. o.  Je členom Slovenského filmového zväzu (od roku 1990), predsedom Spoločnosti Ladislava Novomeského, členom Klubu nezávislých spisovateľov a Slovenského centra PEN. Je členom redakčnej rady časopisu Slovenské podhľady na literatúru a umenie.

Zaraďuje sa do strednej generácie slovenských prozaikov. Je autorom vyše dvoch desiatok noviel a románov, šiestich rozhlasových hier, ôsmich filmových scenárov a jednej knižky pre deti a mládež. Literárne diela začal publikovať od polovice 50. rokov, najskôr v študentskom časopise Tribúna mladých, kde mu už počas stredoškolských štúdií vyšla prvá poviedka Kristus hľadá nájomníkov, potom v časopisoch Mladá tvorba a Slovenské pohľady. Písal poéziu i prózu, hlásil sa k inšpirácii slovenským nadrealizmom a českým poetizmom. Napokon sa zameral na písanie prózy, neskôr aj na filmové a televízne scenáre. Debutoval roku 1963 novelou Popoludnie na terase, o rok neskôr vydal novelu Urob mi more (1964). Charakteristickým znakom oboch diel je ponor do psychológie ľudí z mestského prostredia. Už v prvých knihách sa mu darilo nachádzať vlastné prozaické postupy, vďaka ktorým sa oslobodil od deformácií socialisticko-realistického schematizmu 50. rokov. V románoch Zdesenie (1965), Váhy (1966), a dvojnovele Putovanie k nehybnosti (1967) sa myšlienkovo prihlásil západoeurópskym literárno-umeleckým a filozofickým smerom, najmä k princípu filozofie francúzskeho existencionalizmu a tvorivými postupmi aj k poetike absurdnej drámy, nového románu či antirománu. Do slovenskej povojnovej literatúry tak vnášal nové moderné postupy, ktoré naplno vyzreli najmä v jeho románe Tisícročná včela. Do prózy okrem iného integroval citácie novinových správ, čo je jeden z postupom postmodernizmu, sny, predstavy, neskutočné javy a zázraky, ktoré sú zasa znakom magického realizmu. Jeho generačný román, ktorý mapuje ságu rodu Pichnadovcov v období rokov 1887 až 1917 podobnú životu či práci včiel v úli, je epickou metaforou slovenského života, tisícročného trvania slovenského národa v často nežičlivom historickom priestore. Tisícročná včela je výnimočné literárne dielo, ktoré je jedným z najlepších slovenských románov 20. storočia. Podľa románu, za ktorý získal viaceré ocenenia, napísal aj scenár k filmu Juraja Jakubiska Tisícročná včela. Film sa stal divácky najúspešnejším slovenským filmom desaťročia (v kinách ho videlo milión ľudí, vysokú sledovanosť mala aj štvordielna televízna verzia) a získal viaceré významné medzinárodné i domáce ocenenia, ako Cena Katolíckeho filmového strediska a Cena poroty kultúrneho strediska mesta Benátok Zlatý Fénix (La Fenice del cinema) „za výtvarnú stránku diela a najlepšiu kameru“ na 40. ročníku Medzinárodného filmového festivalu v Benátkach, 1983; Najlepší film roka v 12. ročníku ankety časopisu Film a divadlo¸1983; Hlavná cena Konfederácie španielskych filmových klubov za najlepší film festivalu na 4. MFF v Seville, Šanielko, 1984; Cena UNICEF na MMF v Belehrade, Juhoslávia, 1984; Cena česko-slovenskej filmovej kritiky na 35. ročníku Filmového festivalu pracujúcich – FFP (leto), 1984; Cena Paľa Bielika za Postavu Pichandu slovenskému hercovi Štefanovi Kvietikovi, 1984; Cena ZČSDU „kolektívu tvorcov Slovenského filmu za dramaturgickú prípravu filmov, ktoré boli nakrútené v posledných rokoch na Kolibe“ na 22. ročníku Festivalu československého filmu – FČSF Banská Bystrica 1984; Hlavná cena Ledňáček na Festivale českých a slovenských filmov FINÁLE – Plzeň ’90 (celej kolekcii 12-tich filmov) (1990); 1. cena v súťaži o najlepší film 80. rokov, Praha, 1990. Podľa vlastnej predlohy napísal aj scenár k filmu Martina Ťapáka Pacho, hybský zbojník (1975), ktorý sa takisto stretol s mimoriadnym diváckym úspechom. Jeho romány, novely a výbery z poviedok vyšli knižne v poľštine, bulharčine, arabčine, ruštine, macedónčine, maďarčine i češtine.

Dielo

Próza

 • Popoludnie na terase [novela] (Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1963); [ilustr. Jaroslav Uhel, graf. upr.: Robert Brož – Najkrajšie knihy Slovenska 1997 – Cena Ministerstva kultúry SR za výtvarnú a technickú kvalitu knihy]. Liptovský Mikuláš: Tranoscius, 1997.; [slepecká tlač; zv. 1 – 4]. Levoča: [Vydavateľstvo a tlačiarne pre nevidiacich], 1998.
 • Urob mi more [novela]. Bratislava: Smena, 1964.
 • Zdesenie [román]. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1965.
 • Váhy [dvojdielny román]. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1966; Bratislava: Agentúra Signum, 2003.
 • Menuet [kniha poviedok]. Bratislava: Smena, 1967.
 • Putovanie k ehybnosti [dne novely]. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1967.
 • Návrat so sochou [zbierka próz]. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1969.
 • Krvaviny [zbierka próz]. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1970.
 • Pýr. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1971.
 • Trojúsmevový miláčik [román]. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1973.
 • Pradeno [poviedky]. Bratislava: Smena, 1974.
 • Telo v herbári [zbierka 13 poviedok]. Bratislava: Smena, 1979.
 • Tisícročná včela [generačný román; Peter Horváth, Vladislav Rostoka] (Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1979), [Emil Bačík]. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1982, 1984; Bratislava: Agentúra APIS, 1997, 2004.
 • Parádny výlet s Máriou-Zuzanou [Pavol Blažo]. Bratislava: Smena, 1982.
 • Nemé ucho, hluché oko [voľné pokračovanie generačného románu Tisícročná včela]. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1984, 1986.
 • Lásky hmat [spoločenský román]. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1988.
 • Psy sa ženia [spoločenský román; ilustr.: Ivan Pavle, grafika: Dušan Junek]. Bratislava: Smena, 1990.
 • Biela pani, mŕtvy pán: Príbehy o slovenských hradoch [spoluautor  Ivan Hudec; obálka Marián Jaššo. Bratislava: Hajko & Hajková, 1991.
 • Milodar slučka. Bratislava: Genezis, 1991.
 • Loď lásky alias Kronika dobrých nádejí. Bratislava: Agentúra Signum, 2000.
 • Horúce (S)nehy alias Neviditeľná milenka [zostavila Zuzana Kristová-Jarošová]. Bratislava: Agentúra Signum, 2002.
 • Váhy/Putovanie k nehybnosti. [Reedícia dvoch románov z rokov 1966 a 1967.] 2003
 • Sex po slovensky 2. Dvojpohlavná poviedková antológia o sexe. 2005.
 • Samochod srdca. Bratislava: Agentúra Signum, 2008.
 • Kvet na šachovnici. Bratislava: Agentúra Signum, 2010.
 • Vikomt sa vracia z flámu. Bratislava: Agentúra Signum, 2013.

Výbery – próza

 • Orechy [výber z poviedkovej tvorby]. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1972.
 • Magma [Zostavil a doslov napísal Milan Šútovec, ilustr. Oto Lupták]. Bratislava: Tatran, 1982.
 • Jazda na spiacom obrovi [výber z poviedkovej tvorby]. Bratislava: Smena, 1985.
 • Grimasy [výber z poviedkovej tvorby; zostavil a doslov napísal Martin Kasarda]. Bratislava: Litera: IMPRO [vyd.], 1996.
 • Karnevalová a satirická groteska: (Peter Jaroš, Pavel Vilikovský, Peter Pišťanek) [edit. Silvia Pokrivčáková]. Nitra: Garmond: 2002.
 • Rosa, kam len oko dovidí [profilový výber poviedok 1972 – 1996]. Liptovský Mikuláš: Tranoscius, 2011.

Publicistika

 • Kárový horník alias Modrý jazdec [zápisky, rozhovory, spomienky, ankety, úvahy, reportáže, poznámky]. Bratislava: Agentúra Signum, 2006.

Pre deti a mládež

 • Až dobehneš psa (Bratislava: Smena, 1971)

Dráma

 • Splynutie [rozhlasová hra] (1968)
 • Kráľovstvo Chimenéza [rozhlasová hra] (1969)
 • Skrývačka [rozhlasová hra] (1971)
 • Omyl [rozhlasová hra] (1973)
 • Hlboko v zeleni [rozhlasová hra] (1974)
 • Červený spln [rozhlasová hra] (1975)

Scenáristika

 • Deň slnovratu [filmový scenár] (1973)
 • Pacho, hybský zbojník [filmový scenár] (1975)
 • Pacho, hybský zbojník [Dušan Dušek, Vladimír Popovič, Emil Bačík, Miluše Oravcová]. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1988.
 • Pacho, hybský zbojník [Zv. 1. – 3]  Levoča: [Vydavateľstvo a tlačiarne pre nevidiacich], 1990.
 • Pacho, hybský zbojník [filmový scenár; Dušan Dušek, Vladimír Popovič, Emil Bačík, Miluše Oravcová]. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1988.
 • Studené podnebie [filmový scenár] (1975)
 • Tetované časom [filmový scenár] (1975)
 • Sneh pod nohami [filmový scenár] (1978)
 • Tisícročná včela [filmový scenár] (1983)
 • Jánošík (1993)
 • Lady Dracula alias Báthory story (1995)
 • Lady Dracula alias Báthory story: smutná féeria, napísaná voľne na motívy zo života neslávne slávnej Alžbety Bátoriovej, Bratislava: APIS, 1998.

Editorská činnosť

 • Literárny Zvolen 2010. [Zborník zostavil Peter Jaroš.] [Bratislava]: Národné osvetové centrum, 2010.
 • Literárny Zvolen 2011: [zborník z celoštátnej súťaže: 18. ročník]. [Zostavil: Peter Jaroš.] Bratislava: Národné osvetové centrum, 2011.

Preložené diela

 • Vallomások. Bratislava: Madách, 1974
 • Az ezeréves méh. Bratislava: Madách, 1981.
 • Az ezeréves méh. [Tisícročná včela; preklad: Jáno Nóta; ilustr.: Zoltán Salamon, grafická úprava: René Murat]. Bratislava: Madách, 1981.
 • Tisíciletá včela. [Tisícročná včela]. Praha: Československý spisovatel, 1986.
 • Tisícročná včela. [po bulharsky]. 1983.
 • Tisícročná včela.  [po poľsky]. 1985.
 • Néma fül, süket szem. [Nemé ucho, hluché oko; preklad: Rácz Olivér; Zoltán Salamon, Klára pozri Döményová Dömény, Klára Döményová.] Bratislava: Madách , 1986.
 • Tisícročná včela. [po macedónsky]. 1988.
 • Tisícročná včela. [po rusky]. 1988.
 • La Abeja Milenaria: Fragmentos de la novela que lleva el mismo título [Tisícročná včela; po španielsky; preložil José López Alonso]. Bratislava: Lita, 1988.
 • Chronika na nadeždata [Milodar slučka; po bulharsky; s podporou Komisie SLOLIA LIC] . Bratislava: Literárne informačné centrum, 2001.
 • Al nahla al affia [Tisícročná včela; po arabsky; s podporou Komisie SLOLIA LIC] . Bratislava: Literárne informačné centrum, 2005.
 • Horúce (S)nehy [po arabsky – s podporou Komisie SLOLIA LIC]. Bratislava: Literárne informačné centrum, 2007.

Ocenenia

 • Cena Zväzu slovenských spisovateľov za román Tisícročná včela za prózu roku 1979 (1980)
 • Štátna cena Klementa Gottwalda s čestným titulom Laureát štátnej ceny Klementa Gottwalda (1980)
 • Cena Lea Danihelsa (1998, USA)
 • Rad Ľudovíta Štúra II. triedy (2000) od prezidenta Slovenskej republiky
 • Cena ministra kultúry Slovenskej republiky za literatúru za rok 2009 (2010)

O AUTOROVI A JEHO DIELE

Personálna bibliografia
 • Peter Jaroš: výberová personálna bibliografia vydaná pri príležitosti 65. výročia narodenia. [Zostavili: Ivona Salajová, Mária Michníková; zodp. red.: Marcela Feriančeková]. 16 s. Liptovský Mikuláš: Knižnica G. F. Belopotockého, 2005.
 • Jaroš, Peter: (22. 1. 1940 Hybe). Nové Zámky: Okresná knižnica, 1993.
Monografie, zborníky
 • TIMURA, Viktor: Peter Jaroš. Bratislava: Literárne informačné centrum, 1999.
 • Život a dielo Petra Jaroša: [zborník materiálov z vedeckého seminára ..., ktorý sa konal 29. júna 2000 na pôde Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre] [editor: Andrej Červeňák]. Nitra: [Univerzita Konštantína Filozofa], Bratislava: Spolok slovenských spisovateľov, Literárne informačné centrum, 2000. 176 s.
Slovníky, encyklopédie
 • ANDRIČÍKOVÁ, Markéta: Peter Jaroš. In: Sliacky, O., ed.: Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež. Bratislava: LIC, 2005.
 • ČÚZY, Ladislav.: Peter Jaroš. In: Mikula, V. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava: Kalligram & Ústav slovenskej literatúry SAV 2005.
 • ČÚZY, Ladislav.: Peter Jaroš. In: Zambor, J., ed.: Portréty slovenských spisovateľov 1. Bratislava: Vydavateľstvo Univerzity Komenského, 1998.
 • JAROŠ, Peter. In: Maťovčík, Augustín, a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. 1. vydanie. Bratislava – Martin: Vydavateľstvo SSS a SNK, 2001. S. 194 – 195.
 • JAROŠ, Peter. In: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. [Zost. Maťovčík, Augustín – CABADAJ, Peter – PARENIČKA, Pavol; foto Peter Procházka, Pavel Kastl, archív Spolku slovenských spisovateľov, SNK v Martine a súkromný archív Petra Cabadaja] 2. dopl., opr. a rozš. vyd. Bratislava – Martin: LIC, SNK, 2008.
 • MARČOK, Viliam a kol.: Dejiny slovenskej literatúry III. 2., rozš. vydanie. (Bratislava: LIC, 2006).
 • POKRIVČÁKOVÁ, Silvia: Karnevalová a satirická groteska. Nitra: Garmond, 2002, s. 27 – 42.
 • ŠTEVČEK, Ján: Dejiny slovenského románu. Bratislava: Tatran 1989, s. 558 – 570.
 • ŠÚTOVEC, Milan: Rekapitulácia nekapitulácie. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1990.
Interentové zdroje o autorovi
 • Peter Jaroš [online]. In: Literárne informačné centrum. [Citované: 6. 8. 2014]. Internet: TU.
 • Peter Jaroš [online]. In.: Osobnosti.sk. [Citované: 6. 8. 2014]. Internet: TU.
 • Peter Jaroš [online]. In: Wikipédia. [Citované: 6. 8. 2014]. Internet: TU.