BARIAK, Imrich

BARIAK, Imrich

[* 22. 9. 1962 Lučenec]

Imrich Bariak, PhDr., PhD., prozaik, autor literatúry pre deti, sa narodil 22. septembra 1962 v Lučenci.

Študoval na Gymnáziu v Rimavskej Sobote (1977 – 1981) a na Obchodnej akadémii v Bratislave (2005 – 2007). Absolvoval Evanjelickú bohosloveckú fakultu UK v Bratislave so zameraním na riadenie sociálnej práce (Bc. – 2011, Mgr. – 2013). Rigorózne konanie obhájil (PhDr. – 2019) na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. Doktorát obhájil (PhD. – 2021) na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. Téma dizertačnej práce – Bezdomovectvo a sociálna práca. Závislosť od alkoholu ako príčina a dôsledok bezdomovectva ľudí v produktívnom veku.

Pracuje ako technik v DP Bratislava. Žije v Bratislave.

Uverejňoval rozprávky a básničky pre deti najmä predškolského a ranoškolského veku v časopisoch Včielka, Slniečko, Zornička a i. a zborníkoch Zlatá krv, Fragment 2007. Poéziu pre dospelých a poviedky publikoval v literárnych časopisoch Dotyky, Fragment, Proglas. Literárny týždenník a v bibliofílskom zborníku Mladá tvorba osemdesiatych rokov (1990). Samostatne knižne debutoval zbierkou poviedok Krutá noc, rozpačité ráno (2011). Vyšla mu kniha Anton Srholec v spomienkach a dokumentoch (2019) a RESOTY Antona Srholca 1991 – 2021 (2021), za ktorú získal prémiu v rámci Ceny Vincenta Šikulu Spolku slovenských spisovateľov za rok 2021.

Je členom Spolku slovenských spisovateľov.

DIELA

Próza

  • Krutá noc, rozpačité ráno. 1. vyd. Pezinok: Formát, 2011. 143 s. ISBN 80-89005-05-5.

Poézia –  zborníky, antológie

  • Mladá tvorba osemdesiatych rokov. [spoluautor; editor Štefan Cifra]. Bratislava: vlastným nákladom [bibliofília], 1990.

Literatúra faktu

  • Anton Srholec v spomienkach a dokumentoch. 1. vyd. Prešov: Michal Vaško – Vydavateľstvo, 2019. 143 s. ISBN 978-80-8198-030-5.
  • RESOTY Antona Srholca 1991 – 2021. 1. vyd. Prešov: Michal Vaško – Vydavateľstvo, 2021. 196 s. ISBN 978-80-8198-049-7.

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Autorizácia
  • Cifra, Štefan: Imrich Bariak, medailón člena SSS. Aktualizované: 18. 4. 2023. E-mail.
Databázy
  • Imrich Bariak – prihláška za člena Spolku slovenských spisovateľov. Bratislava: Archív SSS, 2013.
Internetové zdroje
  • Imrich Bariak [online]. In: Imrich Bariak. [Citované 12. 1. 2015]. Dostupné na internete: TU.
  • [online]. In: Imrich Bariak: Blog SME. [Citované 12. 9. 2014]. Internet: TU.
  • Bariak, Imrich [online]. In: Slovenská knižnica: Portál ku katalógom a zbierkam slovenských knižníc. [Citované 31. 10. 2014]. Internet: TU.