PLECITÁ, Anna (†)

PLECITÁ, Anna (†)

[* 6. 12. 1925 Podlykava – † 15. 11. 2018]

Anna Foltánová-Plecitá, Mgr., rodená Kyščiaková, prozaička, publicistka, recitátorka, pôvodným povolaním učiteľka, sa narodila 6. decembra 1925 v Podlykave v okrese Myjava rodičom Štefanovi a Anne ako druhé zo štyroch detí. Pochádzala z maloroľníckej rodiny, z kopaničiarskej osady u Šindelov, patriacej k obci Košariská. Žila na dôchodku v Piešťanoch.

Základnú školu vychodila v Košariskách, meštianku v Brezovej pod Bradlom. Absolvovala Baťovu školu práce v Baťovanoch (Partizánske). Titul promovanej učiteľky dosiahla po siedmich rokoch diaľkového a večerného štúdia na pedagogickej fakulte, študovala aj na Univerzite tretieho veku.

Ako 19 ročná bola priamou účastníčkou Slovenského národného povstania, keďže osada u Šndlerov bola ukrytá medzi horami, s rodičmi a susedmi pomáhala partizánom.

Pôsobila ako učiteľka v Piešťanoch, vyučovala slovenský a ruský jazyk.

Zomrela 15. 1novembra. 2018

Zúčastňovala sa literárnych súťaží a súťaží v prednese poézie Vansova Lomnička, kde získala 1. miesto, Šahy Janka Kráľa, Literárny Senica Laca Novomeského, Súťaž poézie a prózy Žiar nad Hronom, Chalupkovo Brezno, odkiaľ si roku 2002 odniesla titul laureátky. Popri učiteľskom povolaní zbierala príbehy zo života kopaničiarskeho ľudu.

Svoje prózy zo života kopaníc alebo partizánskeho prostredia publikovala v novinách a časopisoch Bojovník, Pravda, Učiteľské noviny, Život, Ženský magazín či v almanachu Literárna Trnava. Debutovala knižkou Farebné korálky (2005), v ktorej uverejnila spomienky z vojnového, ale aj povojnového života, príhody z detských školských čias, keď sa učilo v malej kopaničiarskej chalupe, i zo svojej učiteľskej praxe. Vydala knihu príbehov, rozhovorov a poézie s témou Slovenského národného povstania Kvety vďaky sú živé (2005).

Bola nositeľkou štátneho vyznamenania Za vynikajúcu prácu, Medaily Milana Rastislava Štefánika 3. až 1. stupňa – Zaslúžilý bojovník proti fašizmu a viacerých pamätných medailí k výročiam SNP.

Bola členkou a bola činorodou funkcionárkou piešťanskej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a členkou Spolku slovenských spisovateľov.

DIELA

Próza

 • Farebné korálky. 130 s. Trnava: Hnutie kresťanských pedagógov Slovenska [vlastným nákladom], 2005.
 • Kvety vďaky sú živé. 1. vyd. 110 s. Brezová pod Bradlom: Linea, 2005. ISBN: 80-969380-3-7.
 • 100 životných príbehov. 195 s. Brezová pod Bradlom: Linea, 2007. ISBN: 978-80-969721-5-9.
 • Spomienky – sťa čisté pramienky. 1. vyd. 141 s. Piešťany: Anna Foltánová-Plecitá, 2011. ISBN: 978-80-970723-8-4.

OCENENIA

 • Laureátka Chalupkovho Brezna v roku 2002
 • 1. miesto v súťaži Vansova Lomnička
 • Štátne vyznamenanie Za vinikajúcu prácu
 • Medaila Milana Rastislava Štefánika 3. až 1. stupňa – Zaslúžilý bojovník proti fašizmu

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Periodiká

 • OSUSKÁ, Emília: Boli sme pri krste knihy Kvety vďaky sú živé. In: Kopaničiar – expres, 2005, 29. 11. 2005, s. 14.

Databázy

 • Anna Foltánová-Plecitá: Spolok slovenských spisovateľov – prihláška, životopis, posudok J. Sarvaša. 20. 9. 2006. 3 s. In: Databáza členov SSS. Bratislava, 2015.

Internetové zdroje

 • FOLTÁNOVÁ-PLECITÁ, Anna (1925) [online]. In: Piešťanské inforačné centrum. [Citované 1. 11. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.
 • FOLTÁNOVÁ-PLECITÁ, Anna [online]. In: Slovenská národná knižnica v Martine: online katalóg. [Citované 2. 11. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.
 • FOLTÁNOVÁ-PLECITÁ, Anna [online]. In: Univerzitná knižnica Bratislava. [Citované 21. 10. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.
 • Mgr. Foltánová - Plecitá Anna (1925). In: Piešťanské informačné centrum. Dostupné na internete: <TU>.