WAGNEROVÁ, Dagmar (†)

WAGNEROVÁ, Dagmar (†)

[* 16. 1. 1939 Bratislave – † 11. 10. 2020]

Dagmar Wagnerová, Mgr., spisovateľka literatúry pre deti a mládež, poetka, prozaička, novinárka, redaktorka, sa narodila 16. 1. 1939 v Bratislave.

Študovala na Jedenásťročnej strednej škole (1953 – 1956). Absolvovala odbor novinárstvo (1956 – 1961) na Filozofickej fakulte UK v Bratislave.

Pôsobila ako redaktorka závodného časopisu (1960) a redaktorky časopisu Slovenka (1960 – 1999), od 1999 na dôchodku. Jej manžel bol básnik a redaktor Ján Škamla.

Publikačne bola činná od začiatku šesťdesiatych rokov v Mladej tvorbe a v časopisoch pre deti Zornička a Ohník. Debutovala zbierkou veršov pre menšie deti Pávie oko (1966).  Ďalšie zbierky básní pre deti: Kúzelný klobúk (1971), Dobrodružstvo so slnkom (1979). Pre menšie deti napísala leporelá Staviam, staviam dom (1981), Všetko letí, čo má krídla (1982), pre staršie deti knihy Hviezda a kahanček (1981), Pan Čihi a slečna Hota (1984). Napísala aj zbierku subjektívnej lyriky Horúčosť (1971), s odstupom času jej vyšla zbierka Básničková babka (2003).

Bola dlhoročnou členkou  Spolku slovenských spisovateľov a aktivistkou i funkcionárkou Feminy – Klubu slovenských spisovateliek.

 

Internetové zdroje

  • Dagmar Wagnerová [online]. In: Literárne informačné centrum: Slovenskí spisovatelia. Dostupné z internetu: <TU>.