KSIŇAN, Igor (†)

KSIŇAN, Igor (†)

[* 4. 9. 1940 v Bátovciach – † 3. 4. 2019 v Bratislave]

Igor Kšiňan, Ing., prozaik, vysokoškolský pedagóg, sa narodil 4. septembra 1940 v Bátovciach.

Študoval na Elektrotechnickej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej  (SVŠT) v Bratislave.

Od skončenia štúdií prednáša elektrotechniku na Strojníckej fakulte SVŠT – Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Od r. 1970 sa ťažiskovo venoval tvorbe odbornej literatúry, autor a spoluautor množstva materiálov, monografických prác a najmä vysokoškolských učebníc z oblasti elektrotechniky.

Prvú poviedku Stopa v piesku uverejnil v antológii Na zemi (1975), ďalšie krátke prózy vyšli časopisecky. Knižne debutoval spoločenskou novelou zo života súčasnej technickej inteligencie Blízkosť (1978), jeho dva románové pokusy ostali v rukopise. Zostavovateľ zborníka esejí a článkov o otázkach európskej integrácie Slovenska My v Európe (1997). Prekladal z angličtiny a ruštiny.

Bol členom Spolku slovenských spisovateľov.

DIELA

Próza

 • Blízkosť. [novela]. 1. vyd. 142 s. Bratislava: Smena, 1978. [Edícia Mladá tvorba, zv. 145].
 • Stopa v piesku. In: Na zemi [antológia], 1975.

Odborná literatúra

 • Elektrotechnika meracej a automatizačnej techniky príklady a návody na laboratórne cvičenie.  1. vyd. 71 s. Bratislava: Slovenská vysoká škola technická, 1981.
 • Elektrotechnika prístrojovej techniky príklady a návody na laboratórne cvičenia. 1. vyd. 126 s. Bratislava: Slovenská vysoká škola technická, 1984.
 • Elektronika PraM. 1. vyd. 197 s. Bratislava: Slovenská vysoká škola technická, 1987.
 • Elektronika PRaM: príklady a návody na laboratórne cvičenia. 1. vyd. 152 s. Bratislava: Slovenská vysoká škola technická, 1988.

EDITORSKÁ ČINNOSŤ

 • My v Európe. [zborníka esejí a článkov]. 133 s. Bratislava : Národné osvetové centrum, 1997. ISBN 80-7121-143-5.

PREKLADATEĽSKÁ TVORBA

 • GADDIS, John Lewis: Studená vojna. [z anglického originálu preložil Igor Kšiňan]. [1. vyd.] 262 s., [16] s. Bratislava: Slovart , 2006. ISBN 80-8085-186-7.
 • ORWELL, George: Barmské dni (smrť Johna Floryho). George Orwell. [z anglického originálu preložil Igor Kšiňan]. 1. vyd. 244 s. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2006. ISBN 80-8061-238-2.
 • WHEATCROFT, Andrew: Nepriateľ pred bránami Habsburgovci, Osmanská ríša a bitka o Európu Andrew Wheatcroft. [preložil z anglického originálu]. 1. slov. vyd. 327 s. Bratislava: Slovart, 2011 ISBN 978-80-556-0135-9.
 • CHOMSKY, Noam: Imperiálne ambície rozhovory o svete po 11. septembri: interview s Davidom Barsamianom. [preložil z anglického originálu]. 1. vyd. 134 s. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2008. ISBN 978-80-8061-297-9.
 • JAKOVLEV, Aleksandr Nikolajevič: Storočie násilia v sovietskom Rusku Alexander. [preložil z anglického originálu (s prihliadnutím na ruský originál)]. 1. slov. vyd. 223 s. Bratislava: Slovart, 2008. ISBN 978-80-8085-585-7.

Prekladateľská činnosť – odborná literatúra

 • BURIAN, Peter K. – CAPUTO, Robert: Škola fotografovania techniky a triky majstrov. [z anglického originálu preložil Igor Kšiňan]. 1. slov. vyd. 368 s. Washington: National Geographic Society, 2003. ISBN 80-7145-783-3.
 • CAPUTO, Robert: Škola fotografovania. Krajina tajomstvá a umenie veľkých fotografov.  [z anglického originálu preložil Igor Kšiňan]. 1. slov. vyd. 160 s. Bratislava: Slovart, 2004. ISBN 80-7145-953-4.
 • CAPUTO, Robert:  Škola fotografovania. Cestovanie tajomstvo dobrej fotografie. [z anglického originálu preložil Igor Kšiňan]. 1. vyd. 159 s. Bratislava: National Geographic Society, 2005. ISBN 80-7145-948-8.
 • Superautá grafika: Nakresli si auto svojich snov. [z anglického originálu prel. Igor Kšiňan; editorka: Daniela Marsinová]. 1. slov. vyd. [36] s. Bratislava: Slovart, 2006. ISBN 80-8085-080-1.

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Encyklopédie, slovníky, monografie, zborníky

 • Igor Kšiňan. In: MAŤOVČÍK, Augustín, a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. 1. vydanie. Bratislava – Martin: Vydavateľstvo SSS a SNK, 2001, s. 265.

Internetové zdroje

 • Igor Kšiňan [online]. In: Literárne informačné centrum: Slovenskí spisovatelia. [Citované 11. 8. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.
 • Kšiňan, Igor [online]. In: Slovenská knižnica: Portál ku katalógom a zbierkam slovenských knižníc. [Citované 21. 8. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.
 • Kšiňan, Igor [online]. In: Univerzitná knižnica Bratislava. [Citované 21. 8. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.