BAGÍNOVÁ, Marcela Damiána

BAGÍNOVÁ, Marcela Damiána

[ * 22. 6. 1976 Ilava]

Marcela Damiána BAGÍNOVÁ, občianskym menom Marcela Bagínová, PaedDr., rehoľným menom sestra Damiána, rehoľná sestra, učiteľka, náboženská spisovateľka, autorka literatúry pre deti a mládež, prozaička,  sa narodila 22. júna 1976  v Ilave. Pochádza zo Sedmerovca na Považí.

Po vyštudovaní gymnázia sa stala rehoľníčkou v Kongregácii Dcér Božej Lásky, ktorej sestry sú ľudovo nazývané „Marianky“. Pracovala ako učiteľka v Cirkevnej materskej škole v Ivanke pri Dunaji. Učí v základnej škole  Ilava, pôsobí v rámci Rímkokatolíckej Cirkvi – Farnosť Ilava.

Debutovala knižkami Čriepky života (2010)  a Aké darčeky nosí Ježiško (2010). Prvá je súborom predtým napísaných blogov autorky – príbehov zo života, druhá je „o Vianociach a tiež o tom, že Ježiško nenosí Lego a bábiky, ale lásku“. Napísala seriál knižiek Anjelik Riško (2011), inšpiroval ju k nim chlapec Riško v triede materskej školy, kde učila, ktorý ochorel na rakovinu a, žiaľ, aj zomrel. Knižky, ktoré pomáhajú deťom predškolského a ranoškolského veku poznávať písmená, čísla, ročné obdobia, farby, svet a zvieratá, vyšli aj v v Braillovom písme. Napísala knižku Jonáš a veľryba, v ktorej biblický príbeh rozpráva sám Jonáš. Knižka Fíha a abeceda (2013) s textom o písmenkách, zameraným na artikuláciu, vznikla na výzvu Martinky Jeleňovej, autorky projektu pre deti Fíha Tralala. Napísala knižku Matka Františka (2012), v ktorej prváčka Emma postupne spoznáva životný príbeh Františky Lechnerovej, zakladateľky kongregácie Dcér Božskej lásky, ktoré sú u nás známe pod názvom „Marianky“. Podľa svojej knihy Aké darčeky nosí Ježiško napísala divadelný scenár Aj anjeli to majú ťažké, ktorý aj režijne uviedla s divadelným súborom Leua v Ilave. Pre divadlo Lea napísala aj scenár hry KaM (v „preklade“ Konštantín a Metod).

Je členkou Spolku slovenských spisovateľov.

DIELA

Próza

 • Čriepky života.  [Damiána M. Bagínová]. [Edícia Čítanie pre ženy.] 1. vyd. Bratislava: Karmelitánske vydavateľstvo, 2010. 103 s.

Pre deti a mládež

 • Aké darčeky nosí Ježiško. [Damiána M. Bagínová; ilustrácie Zdenka Krejčová]. 1. vyd. Bratislava: Karmelitánske nakladateľstvo, 2010. 77 s.
 • Čriepky života. 1. vyd. Bratislava: Karmelitánske nakladateľstvo, 2010.
 • Anjel Riško a čísla. [Damiána M. Bagínová; ilustrácie Zdenka Krejčová]. 1. vyd. Bratislava: Karmelitánske nakladateľstvo, 2011. 28 s.
 • Anjel Riško a svet. [Damiána M. Bagínová ; ilustrácie Zdenka Krejčová]. 1. vyd. Bratislava: Karmelitánske nakladateľstvo, 2011. 28 s.
 • Anjel Riško a zvieratká. [Damiána M. Bagínová ; ilustrácie Zdenka Krejčová]. 1. vyd. Bratislava: Karmelitánske nakladateľstvo, 2011. 28 s.
 • Anjel Riško a abeceda.[Damiána M. Bagínová; ilustrácie Zdenka Krejčová]. 1. vyd. Bratislava: Karmelitánske nakladateľstvo, 2011. 28 s.
 • Anjel Riško a abeceda. 1. vyd. Bratislava: LÚČ, 2011.
 • Anjel Riško a číslice. [básničky napísala M. Damiana Baginová; ilustrovala Agneša Bakardžieva-Hložníková]. 1. vyd. Bratislava: Lúč, 2011. 13 s.
 • Anjel Riško a ročné obdobia. [Damiána M. Bagínová; ilustrácie Zdenka Krejčová]. 1. vyd. Bratislava: Karmelitánske nakladateľstvo, 2011. 28 s.
 • Anjel Riško a farby. [Damiána M. Bagínová; ilustrácie Zdenka Krejčová]. 1. vyd. Bratislava: Karmelitánske nakladateľstvo, 2011. 28 s.
 • Anjel Riško a farby. [básničky napísala: Damiána Baginová; ilustrovala: Agneša Bakardžieva-Hložníková]. 1. vyd. Bratislava: Lúč, 2011. 12 s.
 • Anjel Riško a písmená. [básničky napísala M. Damiana Baginová; ilustrovala Agneša Bakardžieva-Hložníková]. 1. vyd. Bratislava: Lúč, 2011. 13 s.
 • Jonáš a veľryba. [dramatizovaný príbeh z Biblie]. [Damiána M. Bagínová; (ilustrovala) Ľuba Suchalová-Harichová]. 1. vyd. Bratislava: Karmelitánske nakladateľstvo, 2012.
 • Matka Františka [Damiána M. Bagínová; ilustrácie Zdeňka Krejčová]. 1. vyd. Bratislava: Karmelitánske nakladateľstvo, 2012. 116 s.
 • Fíha abeceda [Damiána M. Bagínová, Ľuba Suchalová]. 1. vyd. [Svätý Jur]: Jelen Drums, 2013. 57 s.

Pre deti a mládež – v Brailovom písme

 • Anjel Riško a ročné obdobia. [Damiána Bagínová]. 1. vyd. Levoča: Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu, 2012. 1 zv. v Braillovom písme.
 • Anjel Riško a abeceda. [Damiána Bagínová.] 1. vyd. Levoča: Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu, 2012. 1 zv. v Braillovom písme.
 • Anjel Riško a čísla.[Damiána Bagínová]. 1. vyd. Levoča: Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu, 2012. 1 zv. v Braillovom písme.
 • Anjel Riško a farby. [Damiána Bagínová.] 1. vyd. Levoča: Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu, 2012. 1 zv. v Braillovom písme.
 • Anjel Riško a svet. [Damiána Bagínová]. 1. vyd. Levoča: Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu, 2012. 1 zv. v Braillovom písme
 • Anjel Riško a zvieratká. [Damiána Bagínová]. 1. vyd. Levoča: Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu , 2012. 1 zv. v  Braillovom písme.

Pre deti a mládež – Elektronické publikácie

 • Aké darčeky nosí Ježiško [Bagínová, Damiána M.; (načítala) Ivana Klemová]. 1. vyd. Levoča: Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu, 2011. 1 elektronický optický disk (CD-ROM): digitál., mono.

Scenáristika – divadlo

 • Aj anjeli to majú ťažké [divadelná hra na motívy vlasntej rozprávkovej knihy Aké darčeky nosí Ježiško].
 • KaM. [scenár divadelnej hry, v „preklade“ Konštantín a Metod pre Divadlo Lea].

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Databázy
 • PaedDr. Marcela Bagínová: Spolok slovenských spisovateľov – prihláška, bibliografia. 15. 4. 2014. 4 s. In: Databáza členov SSS. Bratislava, 2015.
Interentové zdroje
 • Damiána M. Baginová. In: Slovenská knižnica: Portál ku katalógom a zbierkam slovenských knižníc [online]. [Citované 31. 10. 2014]. Internet: TU.
 • Damiána M. Baginová. In: Databaze.cz [online]. [Citované 2. 11. 2014]. Internet: TU.
 • Marcela Baginová. In: baginova.blog.sme.sk (rss) [online]. In: SME blog. [Citované 2. 11. 2014]. Internet: TU.
 • Predstavili sme knihu Jonáš a veľryba. In: Karmelitánske nakladateľstvo: Kníhkupectvo: Distribúcia [online]. [Citované 2. 11. 2014]. Internet:  TU.
 • Rehoľná sestra Damiána píše o tom, čo jej „brnkne“ do nosa. In: považská-sme.sk [online]. [Citované 2. 11. 2014] Internet: TU.
 • Rozhovor: Sestra-blogerka Marcela Bagínová: Nechcem byť populárna, ale pravdivá. In: postoy.sk: dialógom k pravde [online]. Internet: TU.