KRIŽKA, Teodor

KRIŽKA, Teodor

[* 8. 6. 1956 Košice]

Teodor Križka, básnik, prekladateľ, redaktor, sa narodil 8. júna 1956 v Košiciach.

Študoval na Strednej priemyselnej školy dopravnej v Košiciach (1971 – 1975). Rok pôsobil ako učiteľ na základných školách v Bidovciach a vo Veľkej Ide (1975 – 1976). Potom absolvoval Literárny inštitút Maxima Gorkého – oddelenie poézie (1977 – 1983) v Moskve (Ruská federácia).

Kratší čas pôsobil ako redaktor týždenníka Nové slovo (1983). Onedlho nastúpil do redakcie vydavateľstva Smena (1983 – 1990), kde pôsobil ako vedúci pôvodnej tvorby. Nasledujúce dva roky redigoval v Spolku sv. Vojtecha obnovený mládežnícky časopis Plameň. Pôsobil na Ministerstve kultúry SR (1992 a 1993). Päť rokov zastával funkciu pracovníka Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky ako poradca pre kultúru, cirkev a školstvo (1993 – 1998). V roku 1998 založil v Bratislave časopis Kultúra, týždenník závislý od etiky, ktorý nadväzuje na odkaz rovnomennej katolíckej kultúrnej revue, najmä na obdobie jej redigovania Ladislavom Hanusom. Je jeho vydavateľ i šéfredaktor.

DIELA

Poézia

 • Zaklínanie jari. 1983.
 • Pokojná v nepokoji. 1986.
 • Slnečná noc, mesačný deň. 1987.
 • Večernica Ranná hviezda. 2001.
 • Smädná voda. 2004.
 • Bozk slzou. 2008.
 • Skorocely. 2008.
 • Beata Nox. Blažená noc. 2009.
 • Krehkosti. (súčasťou knihy sú aj lyrické texty poetky K. Džunkovej). 2009.

Esej

 • Srdce Sizyfos. (kniha esejí a básní). 2006.

Pre deti a mládež

 • Pošepkala vločka nebu do oblôčka. 2001.
 • Kresbička drobná navždy visí v ráme. 2006.

Editorská činnosť

 • Z tmy svieti tvoja dlaň. (výber z mladej slovenskej ľúbostnej poézie). 1986.
 • Sfinga spieva pri jasličkách. (výber z poézie exilového básnika Karola Strmeňa). 1991.

O DIELE AUTORA

Recenzie a štúdie o autorovom diele v periodikách

 • Vlnka, J.: Takmer celá pravda o liečivej sile poézie (Teodor Križka: Skorocely). In: Knižná revue, 19, 2009, č. 7.
 • Janík, P.: Túžba po kráse a poznaní (Teodor Križka: Smädná voda). In: Slovenské pohľady, 4+122, 2006, č. 2.
 • Števček, P.: Krásne a pravdivé, alebo, Rozum metafory v duchovnej poézii. In: Kultúra, 6, 2003, č. 23.
 • Chrenková, E.: Kým anjel zloží dlane. In: Kultúra, 4, 2001, č. 13.
 • Hajko, D.: Pravda nespočíva v extrémoch. In: Literika, 2, 1997, č. 3.
 • Vaško, I.: O potrebe kultúrnosti i etiky a čo s nimi súvisí. In: Romboid, 22, 1987, č. 6.

Rozhovory

 • Janík, P.: Zo všetkého najväčšia je láska (Rozhovor). In: Literárny týždenník, 11, 1998, č. 12.
 • Tazberík, J.: Pravdy sa pominú, pravda zostáva (Rozhovor). In: Literárny týždenník, 6, 1993, č. 7.
 • Krátka, K.: Naše interview s Teodorom Križkom. In: Nové slovo mladých, 6, 1983, č. 3.

BIOGRAFIA A BIBLOGRAFIA

Slovníky, encyklopédie, monografie

 • Sliacky, O. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež. Bratislava: LIC 2005.
 • Marčok, V. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry III. 2., rozš. vydanie. Bratislava: LIC 2006.
 • Maťovčík, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. 2. vydanie. Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008.

Internetové zdroje

 • Teodor Križka [online]. In: LIC. [Citované 5. 9. 2014.] Dostupné na nternete: TU