Ceny a prémie Spolku slovenských spisovateľov

01.01.2023 23:08

NOMINÁCIE KNÍH na cenu a prémie Spolku slovenských spisovateľov za rok 2021

Spolok slovenských spisovateľov (SSS) každoročne udeľuje ceny, ktorými oceňuje významné diela pôvodnej literatúry, vydané knižne v minulom kalendárnom roku. Udeľovanie cien (resp. aj prémií) sa riadi podľa Štatútu  výročných cien SSS (ďalej Štatút), ktorý schválilo Predstavenstvo SSS (PSSS)....
Celý článok
29.07.2022 11:44

VYHLÁSENIE SÚŤAŽE O CENU A PRÉMIE SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV – kníh, ktoré vyšli v edičnom roku 2021 (UZÁVIERKA: 14. september 2022)

Knihy môžete poslať poštou už len do stredy 14. septembra 2022 alebo doručiť osobne v utorok 13. septembra 2022 od 10. do 16. hod. na dolu uvedené adresy   Predstavenstvo Spolku slovenských spisovateľov   vyhlasuje podľa platného Štatútu výročných cien Spolku slovenských...
Celý článok
17.12.2021 11:02

VÍŤAZI SÚŤAŽE O CENY A PRÉMIE SSS, KTORÉ VYŠLI V ROKU 2020

Spolok slovenských spisovateľov (SSS) každoročne udeľuje ceny a prémie, ktorými oceňuje významné diela pôvodnej literatúry, vydané v minulom kalendárnom roku, a môže udeliť aj ceny za celoživotné dielo a mimoriadne ceny. Udeľovanie sa riadi podľa Štatútu výročných cien SSS. Odbornú komisiu...
Celý článok
01.10.2021 00:00

Nominácie na Ceny SSS za rok 2020

Spolok slovenských spisovateľov (SSS) každoročne udeľuje ceny, ktorými oceňuje významné diela pôvodnej literatúry, vydané knižne v minulom kalendárnom roku. Udeľovanie cien (resp. aj prémií) sa riadi podľa Štatútu výročných cien SSS (ďalej Štatút), ktorý schválilo Predstavenstvo SSS (PSSS)....
Celý článok
16.03.2021 14:57

SÚŤAŽ O CENY SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV: Prihlášky do 16. apríla 2021

Predstavenstvo Spolku slovenských spisovateľov (ďalej PSSS) vyhlasuje súťaž o ceny a prémie SSS za význam­né diela slovenskej pôvodnej literatúry vydané v kalen­dárnom roku 2020 v kategóriách: 1. Cena Milana Rúfusa za poéziu, 2. Cena Ladislava Ťažkého za prózu, 3. Cena Alexandra Matušku za...
Celý článok
08.12.2020 17:47

VÍŤAZI SÚŤAŽE O CENY A PRÉMIE SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV

Na základe návrhu odbornej komisie súťaže o ceny a prémie Spolku slovenských spisovateľov (SSS) Predstavenstvo SSS podľa platného Štatútu výročných cien SSS udelilo za knihy, ktoré vyšli v roku 2019, sedem cien, šesť prémií v rámci nich, dve mimoriadne ceny a jednu cenu in memoriam. Odborná komisia...
Celý článok
08.12.2020 17:05

VÍŤAZI ANKETY CENA ČITATEĽA

Výsledky čitateľskej ankety v rámci súťaže o ceny a prémie Spolku slovenských spisovateľov za knihy, ktoré vyšli v roku 2019 V termíne od 12. do 30. novembra 2020 sa uskutočnila anketová súťaž Cena čitateľa, o ktorej sme informovali v Literárnom týždenníku č 39 – 40 z 11. 11. a v č. 41 – 42 z 25....
Celý článok
11.11.2020 19:34

NOMINÁCIE KNÍH ZA ROK 2019 – Súťaž o ceny a prémie Spolku slovenských spisovateľov

Súťaž o ceny a prémie Spolku slovenských spisovateľov Spolok slovenských spisovateľov (SSS) každoročne udeľuje ceny, ktorými oceňuje významné diela pôvodnej literatúry, vydané v minulom kalendárnom roku, a v rámci nich môže udeliť aj prémie. Udeľovanie cien a prémií sa riadi podľa Štatútu výročných...
Celý článok
25.03.2020 01:51

Predĺženie uzávierky SÚŤAŽE O CENY A PRÉMIE SSS (nový termín uzávierky: streda 8. apríla 2020)

Vzhľadom na núdzový režim fungovania sekretariátu SSS, ktorý súvisí s prevenciou pred šírením koronavírusu, a na základe žiadosti viacerých záujemcov o účasť v súťaži, najmä v súvislosti s problémami s fyzickým doručením súťažných kníh na sekretariát, predlžuje sa termín uzávierky celoštátnej...
Celý článok
29.01.2020 14:06

SÚŤAŽ O CENY SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV (prihlášky do 16. marca 2020)

Predstavenstvo Spolku slovenských spisovateľov (ďalej PSSS) vyhlasuje súťaž o ceny a prémie Spolku slovenských spisovateľov (SSS) za významné diela pôvodnej literatúry, ktoré vyšli v kalendárnom roku 2019 v kategóriách: 1. Cena Milana Rúfusa za poéziu, 2. Cena Ladislava Ťažkého za prózu, 3. Cena...
Celý článok
29.01.2020 14:05

PRIHLÁŠKA do súťaže o ceny a prémie SSS za rok 2019

PRIHLÁŠKU do súťaže Ceny Spolku slovenských spisovateľov za rok 2019 si môžete stiahnuť   T U  .
Celý článok
29.01.2020 14:03

ŠTATÚT výročných cien Spolku slovenských spisovateľov

Úvodné ustanovenie 1. „Spolok Slovenských spisovateľov si vyhradzuje právo udeľovať výročné ceny. Štatút udeľovania cien po prerokovaní v poradných orgánoch a schválení predstavenstvom vydáva predseda Spolku.“ (Stanovy, Hlava X. Ceny). Ceny a prémie SSS sú konštituované aj zo zreteľom na...
Celý článok
20.01.2019 18:35

SÚŤAŽ O CENY SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV (prihlášky do 20. 2. 2019)

Predstavenstvo Spolku slovenských spisovateľov (ďalej PSSS) vyhlasuje súťaž o ceny a prémie SSS za významné diela pôvodnej literatúry vydané v kalendárnom roku 2018 v kategóriách: 1. Cena Milana Rúfusa za poéziu, 2. Cena Ladislava Ťažkého za prózu, 3. Cena Alexandra Matušku...
Celý článok
20.01.2019 18:30

PRIHLÁŠKA do súťaže o ceny a prémie SSS za rok 2018

Prihlášku súťaže Ceny SSS za rok 2018 si môžete stiahnuť <TU>.
Celý článok
11.11.2018 18:20

Spolok slovenských spisovateľov udelil Ceny za rok 2017 (8. 11. 2018)

V Galérii mesta Bratislavy v Pálfiho paláci sa vo štvrtok 8. 11. 2018 uskutočnilo slávnostné odovzdá­vanie výročných cien a prémií Spolku slovenských spisovateľov(SSS) za knižnú tvorbu roku 2017. Otvoril ho predseda SSS Miroslav Bie­lik, ktorý pripomenul dlho­dobé úsilie SSS v oblasti pod­pory...
Celý článok
1 | 2 >>