PAJTINKA, Ľubomír

PAJTINKA, Ľubomír

[*1. 5. 1955 v Topoľčany]

Ľubomír PajtinkaPhDr., spisovateľ, autor odbornej literatúry, redaktor, sa narodil 1. mája 1955 v Topoľčanoch. Pochádza z Podlužian pri Bánovciach nad Bebravou.

Základnú a strednú školu absolvoval  v rodnom kraji (v ZŠ Podlužany a Bánovce nad Beberavou, SVŠ Bánovce Beberavou). Absolvoval odbor dejepis – filozofia na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (1978), neskôr začal študovať aj odbor psychológia (1980), kde získal odborné poznatky z pedagogiky, psychológie, histórie a filozofie.

Vyučoval na stredných školách v Bratislave. Neskôr pracoval vo Výskumnom pedagogickom ústave v Bratislave (1980 – 1985), kde sa venoval problematike riadenia stredných škôl, najmä stredných odborných učilíšť, tvorbe učebníc a učebných pomôcok. Potom pôsobil na Ministerstve školstva SR (1985 – 1998), pracoval na odbore starostlivosti o učiteľa, v pracovnej náplni mal problematiku  morálneho oceňovania učiteľov, vydávanie pedagogickej tlače (na Slovensku vtedy vychádzalo 15 titulov odbornej pedagogickej tlače vrátane Učiteľských novín), rozhlasové a televízne vysielanie pre školy, organizáciu a prípravu celoštátnych podujatí (Deň učiteľov, Pedagogické dni v Spišskej Novej Vsi, Uherskom Brode a vo Fulneku), vydávanie a výrobu audiovizuálnych učebných pomôcok. V tom čase sa vyrobilo okolo 300 vzdelávacích videofilmov a audiovizuálnych pomôcok – z nich treba spomenúť najmä gestorstvo 38-dielneho cyklu vzdelávacích videofilmov Dejiny Slovenska (1990 – 1998), 100-dielneho seriálu vzdelávacích videofilmov 100 plus – osobnosti Slovenska (1992 – 1998), 10-dielneho cyklu vzdelávacích videofilmov Slovenčina (1995), 21-dielneho cyklu vzdelávacích videofilmov Estetika, 10 dielneho seriálu Sexuálna výchova, 100-dielneho cyklu vzdelávacích videofilmov Geografia. V roku 1990 bol autorom návrhu prvej vyhlášky pre oblasť súkromného školstva u nás a podieľal sa na príprave ďalších legislatívnych noriem  pre oblasť morálneho oceňovania učiteľov a celú problematiku základného a stredného školstva. V rokoch 1991 až 1993 pripravil na ministerstve proces prechodu vydávania pedagogickej tlače na Slovensku na štandardné trhové podmienky a vďaka tomu sa dodnes na Slovensku zostalo  vydávanie celého spektra pedagogickej tlače, ba vznikli nové odborno-metodické časopisy za časopisy vychádzajúce predtým pre federálne potreby v Čechách. Neskôr musel z ministerstva odísť a pracoval v súkromnom sektore, kde viedol súkromnú obchodnú spoločnosť. Po vzniku samosprávnych v roku 2002 sa stal vedúcim oddelenia školstva Bratislavského samosprávneho kraja u pána Ľuba Romana. Od roku 1985 do roku 1991 súbežne externe pracoval ako redaktor športovej redakcie Slovenskej televízie a krátky čas aj Učiteľských novín.

Bol členom redakčných rád a publikoval v mnohých pedagogických časopisoch (Rodina a škola, Učiteľské noviny, Vychovávateľ, Geografia, Spoločenské vědy ve škole, Odborná výchova, TOM, Škola – manažment, ekonomika, legislatíva, Naša škola, Historická revue a ďalších). V roku 1989 spolu s docentom Dušanom Škvarnom založili časopis Historická revue, ktorý vychádza dodnes. Hodne sa venoval riešeniu problémov mladých ľudí. Od roku 1987 pravidelne radil mladým ľuďom v poradni pod pseudonymom Mimi v Mladých rozletoch, neskôr vychádzajúcich ako M-report. Od roku 1992 do 1998 viedol poradňu pre deti v časopise Fifík.  Z týchto príspevkov vyšla vo Vydavateľstve Perfekt jeho kniha Bútľavá vŕba (1998) pre dievčatá a chlapcov . Od roku 1995 do roku 2011, teda 16 rokov bol šéfredaktorom časopisu Technológia vzdelávania s prílohou Slovenský učiteľ.  Viac ako 20 rokov je členom organizačného výboru najväčšieho pedagogického podujatia na Slovensku Chalupkovo Brezno, kde dodnes  predsedá porote kategórii vzdelávacích videofilmov, dlhé roky pracuje v porotách ďalších súťaží žiakov –Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec, Štúrovo pero, viac ročníkov bol v porote Hviezdoslavovho Kubína. Úzko spolupracoval v ďalších projektoch s Metodicko-pedagogickým centrom na Tomášikovej ulici v Bratislave. Neskôr bol riaditeľom Odboru mládeže, kultúry a športu Bratislavského samosprávneho kraja pre ktorý spracoval koncepciu rozvoja stredného školstva v kraji. Pôsobil ako riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu a viac ako tri roky pracoval ako poradca ministra školstva pre reformu vzdelávania. Pred volebnou kampaňou v roku 2010  sám z tejto pozície abdikoval a viedol 140 členný tím odborníkov, ktorý pripravoval analýzu tém digitálneho vzdelávacieho projektu pri Štátnom pedagogickom ústave. Od roku 2009 vydáva časopisy Rodina a školaSlovenský stenograf. Naďalej je literárne činný. V súčasnosti sa venuje vízii školy 21. storočia.

Je autorom desiatok relácií pre pedagógov i širokú verejnosť v Slovenskom rozhlase i Slovenskej televízii. Od roku 2000 organizuje jeden z najväčších výchovno-vzdelávacích projektov pre školy s názvom Poznaj svoju minulosť alebo Pátranie po predkoch do ktorého sa za štyri roky zapojilo vyše 10 tisíc žiakov a študentov na Slovensku , ale aj v Čechách, Rumunsku, Srbsku, Chorvátsku. Dnes je projekt preložený do angličtiny, nemčiny, taliančiny, nemčiny, španielčiny a pomaly sa dostáva do ďalších európskych krajín. Projekt organizuje  bez pomoci štátu.

Je členom Spolku slovenských spisovateľov.

DIELA

Odborná literatúra – pedagogika

 • Koncepcia integrovaného vzdelávania rómskych detí a mládeže, vrátane rozvoja stredoškolského a vysokoškolského vzdelávania. [spoluautor]. 161 s. Bratislava: Ministerstvo školstva SR, 2004. ISBN 80-89055-47-8.
 • Učitelia patria do neba (alebo Malá pocta veľkému povolaniu). 210 s. Bratislava: IŠ-SET, s. r. o., 2006. ISBN 80-969072-3-9.

Odborná literatúra – genealógia

 • Pátranie po predkoch. 160 s. Bratislava: Národné osvetové centrum, 2005, ISBN 80-7121-256-3.

Odborná literatúra – lexikografia

 • ĎURIČ, Ladislav: Výchova a vzdelávanie dospelých. Andragogika Terminologický a výkladový slovník; zv. 7 [kolektív autorov, autori projektu a editori slovníka: Ladislav Ďurič, Viliam S. Hotár, Ľubomír Pajtinka; Pavel Paška, Ján Perhács]. 547 s. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2000.

Iné

 • Bútľavá vŕba pre dievčatá a chlapcov. 197 s. Bratislava: Perfekt, 1999. ISBN 80-8046-134-1.
 • Rozhovory s profesorom Zelinom alebo V suteréne bytia. [spoluautor Miron Zelina; fotografie Miron Zelina a kol.]. 176 s. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2008. ISBN 978-80-10-01307-4.
 • Myšlienočka na tento deň. 170 s. Pezinok: Paren tes, 2011. ISBN 9788097072902 (viaz.)

Odborná literatúra – elektronické publikácie

 • Dejiny Slovenska [odborná spolupráca Richard Mrasina, Justína Beňková, Ľubomír Pajtinka, Milan Brišš; scenár a réžia Igor Dobiš, Štefan Kamenický]. 4 časť. 1 videokazeta (39 min. 52 sek.). Bratislava: Alef , 1992
 • Dejiny Slovenska [odborná spolupráca Vojtech Kopčan, Justína Beňková, Ľubomír Pajtinka, Milan Brišš ; scenár a réžia Igor Dobiš, Milan Milo]. 5 čast. 1 videokazeta (40 min. 85 sek.). Bratislava: Alef, 1992.
 • Dejiny Slovenska [odborná spolupráca Karol Kahoun, Ján Šulavík, Milan Brišš, Justína Beňková, Ľubomír Pajtinka; scenár a réžia Igor Dobiš, Milan Milo]. 6 čast. 1 videokazeta (35 min. 54 sek.). Bratislava: Alef, 1992.
 • Dejiny Slovenska. [odborná spolupráca Dušan Škvarna, Justína Beňková, Ľubomír Pajtinka, Milan Brišš; scenár a réžia Igor Dobiš, Milan Milo]. 7 čast. 1 videokazeta (36 min. 75 sek.) Bratislava: Alef, 1992.
 • Dejiny Slovenska [odborná spolupráca Milan Podrimavský, Justína Beňková, Ľubomír Pajtinka, Milan Brišš ; scenár a réžia Igor Dobiš, Ivo Brachtl]. 8 čast. 1 videokazeta (36 min. 74 sek.). Bratislava: Alef, 1992.

EDITORSKÁ ČINNOSŤ

 • Historická revue. [časopis]. 1989.
 • Technológia vzdelávania. [časopis]. 1995 až 2011.
 • Rodina a škola. [časopis].  1999 až 2015.
 • Slovenský stenograf. [časopis].  1999 až 2015.

PREKLADATEĽSKÁ ČINNOSŤ

 • BILINA, Oldřich: Psychológia pre 3. a 4. ročník pre Ekonóm obchodnej prevádzky, Bratislava 1985.

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ZDROJE

Interentové zdroje

 • Kto je Ľubomír Pajtinka [online]. In: Erodina.sk: Stránka s vitamínmi Iq a EQ. [Citované 12. 9. 2014]. Dostupné z internetu: TU.
 • Publikačná činnosť Ľubomíra Pajtinku. [online]. In: Erodina.sk: Stránka s vitamínmi Iq a EQ. [Citované 12. 9. 2014]. Dostupné z internetu: TU.
 • Pajtinka, Ľubomír. [online]. In: Slovenská knižnica: Portál ku katalógom a zbierkam slovenských knižníc. [Citované 31. 10. 2014]. Dostupné z internetu: TU.