BRNČAL, Miloš

BRNČAL, Miloš

[* 4. 7. 1948 Levoča]

Miloš Brnčal, prozaik, redaktor, sa narodil 4. júla 1948 v Levoči v učiteľskej rodine. Žije v Bratislave.

Vyštudoval Strednú všeobecnevzdelávaciu školu.

Po absolvovaní základnej vojenskej služby nastúpil ako elév do Slovenského rozhlasu (Čs. rozhlas v Bratislave), kde pracoval ako redaktor. Potom prešiel pracovať ako redaktor do Večerníka. Neskôr bol autorom na voľnej nohe (1978 – 1990) a prispieval do čs. televízie a tlačených médií. Roku 1990 nastúpil do Družstevných novín, od roku 2003 ako redaktor časopisu Jednota.

Roku 2001 mu vyšla knižka Stroj na nič, ktorú kresbami a karikatúrami dotvorili členovia Klubu bratislavských karikaturistov. V tom istom roku mu vyšiel aj román Rezervácia ničoty.

Je členom Spolku slovenských spisovateľov (od roku 2003).

DIELA

Próza

  • Stroj na nič. [s kresbami Mariana Bachratého, Petra Gabriša, Igora Danaya]. 149 s. Bratislava: Herold Business Mail, s. r. o., 2001. ISBN 8096855417.
  • Rezervácia ničoty. 236 s. Bratislava: Herold Business Mail, s. r. o., 2001. ISBN 8096855409.
  • Na Slovensku je to tak: Home. 298 s.  Bratislava: Tatran, 2012.  ISBN 9788022206143 (viaz.).
  • Kauza Gašpar. 254 s. Bratislava: Marenčin PT, 2014. ISBN 9788081143144 (brož.).

 

Próza – elektronické publikácie

  • Rezervácia ničoty. Zv. 5. [brail]. Levoča: Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2002. ISBN 808047351X.
  • Home. Na Slovensku je to tak. [korektorka: Ingrida Richterová]. 5 zv. v Braillovom písme. Levoča: Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu, 2014. ISBN 9788018024324.

ŠÚDIE A RECENZIE O AUTOROVOM DIELE

Recenzie a štúdie v periodikách

  • PRIBYLINCOVÁ, Barbara: Na Slovensku je to tak. Home [online]. In: Knižná revue, 2013/02. [Citované: 1. 3. 2015]. Dostupné z internetu: TU

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Databázy

  • Miloš Brnčal: Spolok slovenských spisovateľov – prihláška, životopis. 16. 9. 2003. 2 s. In: Databáza členov SSS. Bratislava, 2015.

Interentové zdroje

  • Miloš Brnčal [online]. In: vydavateľstvo Tratran. [Citované 12. 9. 2014]. Dostupné z internetu: TU.
  • BRNČAL, Miloš [online]. In: Slovenská knižnica: Portál ku katalógom a zbierkam slovenských knižníc. [Citované 31. 10. 2014]. Dostupné z internetu: TU.