KOVÁČ-ADAMOV, Mišo

KOVÁČ-ADAMOV, Mišo

[*24. 5. 1930 Opatovce na Žitavou – dnes Žitavany – 21. 5. 2023]

Mišo Kováč-Adamov, občianskym menom Michal Kováč, kultúrny a literárny historik, teatrológ, dramatik, sa narodil 24. mája 1930  v obci Opatovce nad Žitavou, dnešnej súčasti obce Žitavany. Pseudonymy: Adamov, M. Borkov, Elena Marčáková, Elena Mariášová, K. Michalov, Mišo K. Adamov, Martin Križava. Žil a tvoril v Martine. Zomrel 21. mája 2023.

Študoval na gymnáziu v Zlatých Moravciach (1946 – 1951), odbor slovenčina a literárna veda (1951 – 1956) a knihovníctvo (1961 – 1962) na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, muzeológiu na Filozofickej fakulte Univerzity J. E. Purkyňu v Brne (1969 – 1970).

Pôsobil v Matici slovenskej v Martine (1956 – 1990), najskôr ako pracovník bibliografického oddelenia, riaditeľ Pamätníka slovenskej literatúry (1966 – 1971), neskôr ako pracovník Literárneho múzea (1971 – 1990). Súčasne prednášal literárnu muzeológiu na univerzite v Brne (1971 – 1999). Bol námestníkom ministra kultúry Slovenskej republiky v Bratislave (1990 – 1992), správcom Matice slovenskej v Martine (1993 – 1994), od 1993 prednášal kultúrnu históriu a staroslovienčinu v teologickom inštitúte v Badíne.

Bol otcom myšlienky najstaršieho slovenského literárneho festivalu Slovesná jar, ktorý pravidelne prebieha každý rok v Martine už od roku 1967 až dodnes, jedným zo zakladateľov festivalu ochotníckeho divadla Scénická žatva, lektorom a posudzovateľom ďalších ochotníckych divadelných festivalov a jedným zo zakladateľov slovenského literárneho múzejníctva.

Vo vedeckej práci sa sústredil na problematiku bibliografie, spracoval vyše 50 titulov rozličných súpisov literatúry, medzi nimi vzorový katalóg Filológia – Literárna veda – Krásna literatúra (1959) a Poznajme súčasnú slovenskú literatúru (1961). Bol spoluzostavovateľ pamätníc Matica slovenská (1963) a Historický rok (1966). Ako jeden zo zakladateľov slovenského literárneho múzejníctva bol autor monografie Úvod do štúdia literárnej muzeológie (1982). Ako teatrológ sa prezentoval monografickými prácami Bábkárska tvorba (1984), Slovenská ochotnícka scénografia (1986), Poznávajme dejiny ochotníckeho divadla (1993), Gorazdov Močenok (1998). V dramatickej tvorbe sa orientoval na rekonštruovanie ľudových hier (Tekvičky, 1981; Prvohry, 1984; Tomášik a Katarínka, 1989; Turobáj, 1994; Dorota, 1999). Deťom adresoval bábkové a činoherné predlohy Gašparko (1981), Skúška alebo Zahraj (1982), Čo je to čerieslo, aký je jarmok (1985) a i. Autorsky pripravil scenáre mimojaviskových hromadných divadelných predstavení Matica v dejinách – dejiny v Matici (1988), Župy v Matici – Matica v župách (1993), Prispenia Martina – svätého i Turčianskeho (1997). Pre rozhlas napísal hru Žatevná (1985) a od roku 1994 cyklus hier o osobnostiach z dejín cirkvi.

V roku 2022 mu Asociácia divadelných kritikov SC AICT udelila Cenu za mimoriadny prínos v oblasti divadla.

Bol členom Spolku slovenských spisovateľov, jeho odbočky v Žiline.

DIELA

Odborná literatúra – teatrológia

 • Úvod do štúdia literárnej muzeológie. 1982.
 • Bábkárska tvorba. 1984.
 • Slovenská ochotnícka scénografia. 1986.
 • Poznávajme dejiny ochotníckeho divadla. 1993.
 • Gorazdov Močenok. [monografia]. 1998.

Literárna veda

 • Filológia – Literárna veda – Krásna literatúra. 1959.
 • Poznajme súčasnú slovenskú literatúru. 1961.

Dráma

 • Tekvičky. [rekonštrukcia ľudovej hry]. 1981.
 • Prvohry. [rekonštrukcia ľudovej hry]. 1984.
 • Tomášik a Katarínka. [rekonštrukcia ľudovej hry]. 1989.
 • Turobáj. [rekonštrukcia ľudovej hry]. 1994.
 • Dorota. [rekonštrukcia ľudovej hry]. 1999.
 • Hra o svätej Dorote. 2013.

Pre deti a mládež

 • Gašparko. [hra]. 1981.
 • Skúška alebo Zahraj. [hra]. 1982.
 • Čo je to čerieslo, aký je jarmok. [hra]. 1985.

Scenáristika

 • Matica v dejinách – dejiny v Matici. 1988.
 • Župy v Matici – Matica v župách. 1993.
 • Prispenia Martina – svätého i Turčianskeho. 1997.

Rozhlasová tvorba

 • Žatevná. [hra]. (1985)
 • Cyklus hier o osobnostiach z dejín cirkvi. (1994)

EDITORSKÁ ČINNOSŤ

 • Matica slovenská. [spoluzostavovateľ]. 1963.
 • Historický rok. [spoluzostavovateľ]. 1966.

OCENENIA

 • Cena za mimoriadny prínos v oblasti divadla od Asociácie divadelných kritikov SC AICT (2022)
 

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ZDROJE

Encyklopédie, slovníky, monografie, zborníky

 • KOVÁČ-ADAMOV, Mišo. In: MAŤOVČÍK, Augustín, a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. 1. vydanie. Bratislava – Martin: Vydavateľstvo SSS a SNK, 2001, s. 247, 248.
 • Ivana Poláková, Augustín Maťovčík: Mišo Adamov Kováč: Personálna bibliografia vydaná pri príležitosti autorovej deväťdesiatky. [Odborná spolupráca: Peter Cabadaj, Anna Kucianová, Viliam Polonec, Miroslav Tuma]. 1. vyd. Martin: Ivana Poláková, 2020. 193 s. ISBN 978-80-570-2649-5

Internetové zdroje

 • RTVS si pripomenie zosnulého teatrológa Miša Kováča Adamova. In: TERAZ-SK. Dostupné z internetu: <TU>.
 • Mišo Kováč-Adamov [online]. In: Literárne informačné centrum: Slovenskí spisovatelia. [Citované 12. 9. 2014]. Dostupné z internetu: TU.
 • Mišo Kováč-Adamov [online]. In: Spolok slovenských spisovateľov, odbočka Žilina. [Citované 12. 9. 2014]. Dostupné z internetu: TU.