KOVÁČ-ADAMOV, Mišo

KOVÁČ-ADAMOV, Mišo

[*24. 5. 1930 Zlaté Moravce]

Mišo Kováč-Adamov, občianskym menom Michal Kováč, kultúrny a literárny historik, teatrológ, dramatik, sa narodil 24. mája 1930 v Zlatých Moravciach. Pseudonymy: Adamov, M. Borkov, Elena Marčáková, Elena Mariášová, K. Michalov, Mišo K. Adamov, Martin Križava. Žije a tvorí v Martine.

Študoval na gymnáziu v Zlatých Moravciach (1946 – 1951), odbor slovenčina a literárna veda (1951 – 1956), knihovníctvo (1961 – 1962) na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, muzeológiu na Filozofickej fakulte Univerzity J. E. Purkyňu v Brne (1969 – 70).

Pôsobil v Matici slovenskej v Martine (1956 – 1990), najskôr ako pracovník bibliografického oddelenia, riaditeľ Pamätníka slovenskej literatúry (1966 – 1971), neskôr ako pracovník Literárneho múzea (1971 – 1990). Súčasne prednášal literárnu muzeológiu na univerzite v Brne (1971 – 1999). Bol námestníkom ministra kultúry Slovenskej republiky v Bratislave (1990 – 1992), správcom Matice slovenskej v Martine (1993 – 1994), od 1993 prednáša kultúrnu históriu a staroslovienčinu v teologickom inštitúte v Badíne. Žije v Martine.

Vo vedeckej práci sa sústredil na problematiku bibliografie, spracoval vyše 50 titulov rozličných súpisov literatúry, medzi nimi vzorový katalóg Filológia – Literárna veda – Krásna literatúra (1959) a Poznajme súčasnú slovenskú literatúru (1961). Spoluzostavovateľ pamätníc Matica slovenská (1963) a Historický rok (1966). Jeden zo zakladateľov slovenského literárneho múzejníctva, autor monografie Úvod do štúdia literárnej muzeológie (1982). Ako teatrológ sa prezentoval monografickými prácami Bábkárska tvorba (1984), Slovenská ochotnícka scénografia (1986), Poznávajme dejiny ochotníckeho divadla (1993), Gorazdov Močenok (1998). V dramatickej tvorbe sa orientoval na rekonštruovanie ľudových hier (Tekvičky, 1981; Prvohry, 1984; Tomášik a Katarínka, 1989; Turobáj, 1994; Dorota, 1999). Deťom adresoval bábkové a činoherné predlohy Gašparko (1981), Skúška alebo Zahraj (1982), Čo je to čerieslo, aký je jarmok (1985) a i. Autorsky pripravil scenáre mimojaviskových hromadných divadelných predstavení Matica v dejinách – dejiny v Matici (1988), Župy v Matici – Matica v župach (1993), Prispenia Martina – svätého i Turčianskeho (1997). Pre rozhlas napísal hru Žatevná (1985) a od r. 1994 cyklus hier o osobnostiach z dejín cirkvi.

Je členom Spolku slovenských spisovateľov, jeho odbočky v Žiline.

DIELA

Odborná literatúra – teatrológia

 • Úvod do štúdia literárnej muzeológie. 1982.
 • Bábkárska tvorba. 1984.
 • Slovenská ochotnícka scénografia. 1986.
 • Poznávajme dejiny ochotníckeho divadla. 1993.
 • Gorazdov Močenok [monografia]. 1998.
 • Literárna veda
 • Filológia – Literárna veda – Krásna literatúra. 1959.
 • Poznajme súčasnú slovenskú literatúru. 1961.

Dráma

 • Tekvičky. [rekonštrukcia ľudovej hry]. 1981.
 • Prvohry. [rekonštrukcia ľudovej hry]. 1984.
 • Tomášik a Katarínka. [rekonštrukcia ľudovej hry]. 1989.
 • Turobáj. [rekonštrukcia ľudovej hry]. 1994.
 • Dorota. [rekonštrukcia ľudovej hry]. 1999.
 • Hra o svätej Dorote. 2013.

Pre deti a mládež

 • Gašparko. [hra]. 1981.
 • Skúška alebo Zahraj. [hra]. 1982.
 • Čo je to čerieslo, aký je jarmok. [hra]. 1985.

Scenáristika

 • Matica v dejinách – dejiny v Matici. 1988.
 • Župy v Matici – Matica v župách. 1993.
 • Prispenia Martina – svätého i Turčianskeho. 1997.

Rozhlasová tvorba

 • Žatevná. [hra]. (1985)

EDITORSKÁ ČINNOSŤ

 • Matica slovenská. [spoluzostavovateľ]. 1963.
 • Historický rok. [spoluzostavovateľ]. 1966.

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ZDROJE

Encyklopédie, slovníky, monografie, zborníky

 • KOVÁČ-ADAMOV, Mišo. In: MAŤOVČÍK, Augustín, a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. 1. vydanie. Bratislava – Martin: Vydavateľstvo SSS a SNK, 2001, s. 247, 248.

Internetové zdroje

 • Mišo Kováč-Adamov [online]. In: Literárne informačné centrum: Slovenskí spisovatelia. [Citované 12. 9. 2014]. Dostupné z internetu: TU.
 • Mišo Kováč-Adamov [online]. In: Spolok slovenských spisovateľov, odbočka Žilina. [Citované 12. 9. 2014]. Dostupné z internetu: TU.