HAJDÚK, Peter

HAJDÚK, Peter

[* 8. 8. 1929 Bratislava]

Peter Hajdúk, občianskym menom JUDr. Oleg Logvinov, prozaik, publicista, filmový scenárista, prekladateľ, účastník Slovenského národného povstania, pôvodným povolaním právnik, sa narodil 8. augusta 1929 v Bratislave, kde aj žije. Pseudonym: László Orosz.

Bol dôstojníkom Čs. armády, teraz dôstojník vo výslužbe.

Je autorom dobrodružných próz, trilógie s historickou vojenskou tematikou a prekladateľom dobrodružných a špionážnych prozaických diel. Debutoval pod občianskym menom Oleg Logvinov románom Kolotoč  (1964), v ktorom opísal tragédiu čs. utečenca. Sarkastickú novelu zo života bratislavskej mládeže 60. rokov Mustafa (1968) a novelu s tematikou obdobia 2. svetovej vojny Nie sme z rodu bohatierov (1973) už uverejnil pod umeleckým menom Peter Hajdúk, pod ktorým odvtedy publikuje až dodnes. Dlhodobo spolupracoval s vydavateľstvom Naše vojsko, ktoré vydávalo jeho tvorbu v českých prekladoch i po slovensky. Vrcholom jeho tvorby je trilógia, ktorej prvá časť Ostrov (1977) sa zameriava na obdobie posledných príprav SNP a vnútorné rozpoloženie dôstojníkov slovenskej armády pred Povstaním. Trilógia pre nezáujem slovenských vydavateľov vyšla najskôr po česky. Druhá časť Ostrov v bouři (1980) nadväzuje na novelu Ostrov a stvárňuje situáciu slovenských vojakov za SNP, osudy a čírenie charakterov príslušníkov spojovacieho práporu za bojových akcií na jednom úseku fronty i v čase prechodu na partizánsky spôsob vedenia boja. V tretej časti Úsvit nad ostrovem (1981), ktorá vyšla neskôr aj v slovenčine ako Úsvit nad ostrovom (1985), píše o bizarnej povojnovej Bratislave plnej kontrastov a na pozadí spoločenského a názorového kvasu vrcholiaceho februárom 1948 vykresľuje osudy niekoľkých frontových a partizánskych bojovníkov. Všetky tri časti preložil do češtiny Emil Charous. V Našom vojsku mu vyšli aj prózy v češtine Čekejte kurýra! a v slovenčine Čakajte kuriéra! (1983) – so špionážnymi zápletmai. Opäť v češtine mu vyšla Hodina rozhodnutí (1985) a Dozrávání (1988). S Jánom Ňiňajom vydal prózy Akcia Edelstein (1985), ktorá bola aj sfilmovaná, a Krycie heslo Regensburg (1987). Autor televíznych hier Operácia skok ďaleký (1973), Ostrov (1981), spracovanej podľa rovnomennej knihy ako predobraz jeho trilológie, a Predsunutý (1985), spracovaný podľa novely Nie sme z rodu bohatierov. Intenzívne sa venoval prekladateľstvu z i do maďarčiny. Zo slovenčiny do maďarčiny preložil súbor politických článkov Laca Novomeského, z češtiny do slovenčiny a do maďarčiny prekladal hlavne dobrodružnú literatúru (F. Běhounek, V. Fiala, B. Novotný, M. Gruber a i.), podobne z maďarčiny do slovenčiny (I. Benedek, J. Rejtő, J. Mattyasovszky  a i.). Niektoré jeho knihy vyšli po maďarsky a po nemecky.

Je členom Spolku slovenských spisovateľov.

DIELA

Próza

 • Kolotoč. [pod menom Oleg Logvinov]. Bratislava: Smena, 1964.
 • Mustafa. Bratislava: Smena, 1968.
 • Nie sme z rodu bohatierov. Bratislava: Pravda, 1973.
 • Předsunutý. [zo slovenského rukopisu Nie sme z rodu bohatierov preložil Emil Charous; obálka a vazba: Václav Rytina].  Praha: Naše vojsko, 1976.
 • Ostrov. [1. časť trilógie v češ.] [zo slovenského rukopisu preložil Emil Charous; Obálka a väzba: Jan Tománek]. Praha: Naše vojsko, 1977.
 • Ostrov v bouři. [2. časť trilógie v češ.]. [zo slovenského rukopisu Ostrov v búrke preložil Emil Charous; Kresba na obálke a vstupná kresba: Jiří Brázda; obálka a väzba: Jan Solpera] Praha: Naše vojsko, 1980.
 • Úsvit nad ostrovem. [3. časť trilógie v češ.] [zo slovenského rukopisu Úsvit nad ostrovom preložil Emil Charous; obálka: Jan Solpera]. Praha: Naše vojsko, 1981.
 • Čakejte kurýra! [ilustr. Miloslav Havlíček]. Praha: Naše vojsko, 1983.
 • Čakajte kuriéra! [ilustr. Miloslav Havlíček]. Praha: Naše vojsko, 1983.
 • Akcia Edelstein. [s Jánom Niňajom]. Praha: Naše vojsko, 1985.
 • Hodina rozhodnutí. Praha: Naše vojsko, 1985.
 • Úsvit nad ostrovom. [3. časť trilógie v slov.] [ilustr. Vojtech Kolenčík]. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1985.
 • Krycie heslo Regensburg. [s Jánom Niňajom; ilustr. Miloslav Havlíček]. Praha: Naše vojsko, 1987.
 • Krycí heslo Regensburg. [s Jánom Niňajom; ilustr. Miloslav Havlíček]. Praha: Naše vojsko, 1987.
 • Dozrávání. Praha: Naše vojsko, 1988.
 • Dozrávání (Praha: Naše vojsko, 1988)

Dráma – televízia

 • Operácia skok ďaleký. [televízna hra]. 1973.
 • Ostrov. [televízna hra]. 1981.
 • Predsunutý. [televízna hra, podľa novely Nie sme z rodu bohatierov]. 1985.

Scénaristika – film

 • Akcia Edelstein.  [film]. [námet a scenár s Jánom Niňajom; réžia Zoro Záhon]. (80 min.) : farebný, zvukový ; 35 mm. Slovenská filmová tvorba Bratislava, 1986.

PREKLADATEĽSKÁ TVORBA

 • REJTŐ, Jenő: Prekliate pobrežie. [z maď. orig. Az elátkozott párt prel. Peter Hajdúk]. Bratislava: Smena, 1968.
 • BĚHOUNEK, František: A Rjukani szurdok. [prel. Oleg Lovignov]. Budapešt: Zrínyi Katonai Kiadó, 1970.
 • REJTŐ, Jenő: Predsunutá garnizóna. [z maďarského originálu Az előretolt helyőrség preložil Peter Hajdúk; ilustrácie Ján Krížik]. Bratislava: Smena, 1976.
 • HORSKÝ, Jiří: Kúpeľný hosť z Norimbergu. [preložil Peter Hajdúk]. Praha: Naše vojsko, 1977.
 • BENEDEK, István: Parížske salóny. 1. – 10. zoš. [István Benedek, Peter Hajdúk, Zoltán Salamon]. Bratislava: Smena, 1977.
 • GRUBER, Milan: Kľúče z Erdingu. [Prel. Peter Hajdúk; Ilustr. Pavel Frček]. Praha: Naše vojsko, 1979.
 • KRAUS, Arno: Vyhláste poplach! [preložil Peter Hajdúk]. Praha: Naše vojsko, 1980.
 • MATĚJKA, Květoslav: Prízrak smrčiny. [Prel. Peter Hajdúk ; Ilustr. Pavel Frček]. Praha: Naše vojsko, 1980.
 • HOWARD Paul. [Rejtő, Jenő]: Štrnásťkarátové auto. [Peter Hajdúk, Gabriel Erdélyi, Ján Meisner]. Bratislava: Smena, 1980.
 • FIALA, Vladimír: Akcia „Brusel“. [Prel. Peter Hajdúk ; Ilustr. Jiřina Palková]. Praha: Naše vojsko, 1981.
 • TŘEŠŇÁK, Zdeněk: Príbeh čudného života. [preložil Peter Hajdúk]. Praha: Naše vojsko, 1981.
 • FIALA, Vladimír: Kam si prišiel, krásavec. [preložil Peter Hajdúk]. Praha: Naše vojsko, 1982.
 • NOVOTNÝ, Bohuslav: Zradné konto. [preložil Peter Hajdúk]. Praha: Naše vojsko, 1982.
 • HOWARD, P.: Neviditeľná légia. [preklad: Peter Hajdúk]. Bratislava: Kalligram, 2004.
 • MATTYASOVSZKY, Jenő: Prípad mŕtveho agenta. [Peter Hajdúk, Zoltán Salamon]. Bratislava: Smena, 1981.
 • HOWARD, Paul [Rejtő, Jenő]: Traja mušketieri na Prekliatom pobreží. [preklad z anglického originálu Peter Hajdúk; ilustrácie Tomáš Krčméry]. Ružomberok : Epos, 2002.
 • HOWARD, Paul [Rejtő, Jenő]:    Traja mušketieri v Afrike. [preklad Peter Hajdúk; ilustrácie Tomáš Krčméry]. Ružomberok: Epos, 2003.
 • REJTŐ, Jenő:       Ukradnutý krížnik. Kapitán Fred. [Jenő Rejtő]. [Prel. Peter Hajdúk ; Obálku navrhol Jaroslav Sládeček].  Bratislava: Presskop, 1993.
 • HOWARD Paul. [Rejtő, Jenő]: Štrnásťkarátové auto. [z maďarského originálu A tizennégykarátos autó Peter Hajdúk]. Bratislava : Kalligram, 2004.

O DIELACH AUTORA

 • Ostrov [online]. In: Worlcat. [Citované 12. 3. 2014]. Dostupné z internetu: <TU>, In: Databaze prekladu. [Citované 12. 3. 2014]. Prekladateľ Ostrova Charous: <TU>.
 • Ostrov v bouři [online]. In: Antikvariát Lovosice. [Citované 12. 3. 2014]. Dostupné z internetu: <TU>, In: Baila.net. [Citované 12. 3. 2014]. Dostupné z internetu: <TU>.
 • Úsvit na ostrovem[online]. In: Books Google. [Citované 12. 3. 2014]. Dostupné z internetu: <TU>.

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Encyklopédie, slovníky, monografie, zborníky

 • HAJDUK, Peter. In: MAŤOVČÍK, Augustín, a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. 1. vydanie. Bratislava – Martin: Vydavateľstvo SSS a SNK, 2001, s. 130.

Internetové zdroje

 • Peter Hajdúk [online]. In: Literárne informačné centrum: Slovenskí spisovatelia. [Citované 12. 5. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.