BALCOVÁ, Kamila

BALCOVÁ, Kamila

[* 29. 1. 1983 Bratislava]

Kamila Balcová, spisovateľka literatúry pre deti, publicistka, blogerka, PR konzultantka, sa narodila 29. januára 1983 v Bratislave. Jej otec JUDr. Július Balco, je slovenský spisovateľ, prozaik, autor literatúry pre deti a redaktor, matka JUDr. Kamila Balcová, je povolaním právnička, brat Andrej, je profesionálnym fotografom.

Vyrastala v Pezinku, kde chodila do základnej školy. Strednú školu, obchodnú akadémiu s vyučovacím jazykom nemeckým, absolvovala v Bratislave. V štúdiu pokračovala na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave, odbor slovenčina-nemčina. V rámci študijného programu Erasmus v treťom ročníku strávila pol roka štúdiom nemeckej literatúry na univerzite v Kolíne nad Rýnom v Nemecku.

Publikovala v časopise pre mladú literatúru a umenie Dotyky, v časopise Spolku slovenských spisovateľov Literárny týždenník, v Slovenských Pohľadoch, v internetových médiách a na vlastnom blogu (www.kaminotes.com). Vo Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov jej vyšla knižka pre deti O vodníkovi Chňuchňukovi (2016), ktorú ilustroval Martin Kellenberger. Ide o rozprávkový príbeh z vodníckeho sveta nadväzujúci na tvorbu jej otca J. Balca, ktorý dva roky pred ňou vydal knihu Vodnícky karneval. O knižke K. Balcovej v ročnom hodnotení Slovenská literatúra pre deti a mládež 2016 Mgr. Timotea Vráblová, PhD., vedecká pracovníčka Ústavu slovenskej literatúry SAV, uvádza, že je síce ,parafrázou‘ a voľným pokračovaním knižky J. Balca, no „V svojskom podaní.“ a že „Balcovskú ,rozprávkovskú‘ jazykovú patinu autorka nahradila menej príznakovým jazykom, prednosť dala zrozumiteľnému, ľahkému, voľne plynúcemu štýlu.“ Knihe O vodníkovi Chňuchňukovi udelili BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti, a Slovenská sekcia IBBY ocenenie Najkrajšia detská kniha – zima 2016, a Spolok slovenských spisovateľov Prémiu Márie Ďuríčkovej za literatúru pre deti za rok 2016.

Je členkou Spolku slovenských spisovateľov.

 

DIELA

Pre deti a mládež

 • O vodníkovi Chňuchňukovi. Ilustroval Martin Kellenberger. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2016. 59 s. ISBN 978-80-89727-75-9, 978-80-8194-035-4 (viaz.).

 

OCENENIA

 • Najkrajšia detská kniha – zima 2016 za knihu O vodníkovi Chňuchňukovi (2016), ktoré udelila BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti, a Slovenská sekcia IBBY
 • Prémia Márie Ďuríčkovej za literatúru pre deti za rok 2016 za knihu O vodníkovi Chňuchňukovi (2016), ktorú udelil Spolok slovenských spisovateľov

 

ŠTÚDIE A RECENZIE O AUTORKINOM DIELE

Recenzie a štúdie v periodikách

 • KENDA, Milan: Čo Chňuchňuka podržalo nad vodou? (Recenzia). (Kamila Balcová: O vodníkovi Chňuchňukovi, VSSS, 2016). In: Literárny týždenník. Roč. 31, č. 5 – 6 (2018), s. 12 – 13. ISSN 0862-5999.
 • KOŠKOVÁ, Hana: O vodníkovi Chňuchňukovi ( Recenzia). (Kamila Balcová: O vodníkovi Chňuchňukovi, VSSS, 2016). In: Slovenské pohľady. Roč. IV. + 133, č. 10 (2017), s. 124 – 125.
 • VRÁBLOVÁ, Timotea: Časy posledných literárnych mohykánov? Alebo?: Slovenská literatúra pre deti a mládež 2016: Rozprávka Kamily Balcovej O vodníkovi Chňuchňukovi. In: Literárne informačné centrum [online]. [Citované 25. 7. 2018]. Dostupné na internete: <TU>.

Hodnotenie tvorby autorky

„Rozprávka Kamily Balcovej O vodníkovi Chňuchňukovi (Spolok slovenských spisovateľov) je v istom zmysle „parafrázou“ a voľným pokračovaním knižky Vodnícky karneval (Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2014) Júliusa Balca. V svojskom podaní. Balcovskú „rozprávkovskú“ jazykovú patinu autorka nahradila menej príznakovým jazykom, prednosť dala zrozumiteľnému, ľahkému, voľne plynúcemu štýlu. Len kde-tu drobným odkazom v prehovore postáv pripomína svet dávnych rozprávok. Tento posun má svoj významový dopad. Motív čudáctva v bytostnej forme (u Balca) sa mení na motív odlišnosti, odkazuje skôr k pochybnej sociálnej skupine (strigôň a čarodejnica Omicla sú v podstate outsiderské živly, vodníci len tak vegetujúce „zjavy“). Príbeh je ilustráciou toho, ako možno prekonať sociálnu bariéru a zaradiť sa medzi ľudí. Vodníkovi Chňuchňukovi sa to vďaka kamarátstvu s ľudskou dievčinou Adelkou aj podarí. Napokon sa však predsa len vráti medzi svojich. Pre pocit spojenia s rodinou, a preto, že rozprávkové čary ešte stále fungujú. Príbeh je odkazom na Balcovu rozprávku, a zároveň ukazuje ďalšie možné varianty rozprávania a ich možnú či nemožnú produktívnosť.“

Mgr. TIMOTEA VRÁBLOVÁ, PhD., vedecká pracovníčka
Ústavu slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied

 

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Autorizácia (spracovanie medailónu)

 • CIFRA, Štefan: Kamila Balcová: Medailón členky SSS – autorizácia (biografia, bibliografia, ocenenia a i., súhlas s uverejnením) [elektronická pošta]. E-mailová správa pre: ŠC (literarny.tyzdennik@gmail.com), od: Kamila Balcová. 4. 8. 2018. [Citované 5. 8. 2018].

Databázy

 • Kamila Balcová: Spolok slovenských spisovateľov – prihláška, životopis. Dátum. 2 s. In: Databáza členov SSS. Bratislava, 2018.

Vlastné internetové stránky

 • Kamila Balcová. In: Facebook [online]. [Citované 25. 7. 2018]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Kamila Balcová. In: kaminotes.com [online]. [Citované 25. 7. 2018]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Kamila Balcová. In: Instagram [online]. [Citované 25. 7. 2018]. Dostupné na internete: <TU>.

Internetové zdroje

 • Balcová, Kamila. In: Slovenská národná knižnica v Martine: online katalóg [online]. [Citované 25. 7. 2018]. Dostupné na internete: <TU>.
 • CHYBOVÁ, Monika Šokujúci príbeh, ktorý sa môže stať aj vám: Kamile sa zo dňa na deň zosypal celý svet! In: Čas pre ženy [online]. [Citované 25. 7. 2018]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Kamila Balcová: O vodníkovi Chňuchňukovi. In: Spolok slovenských spisovateľov: Novinky VSSS a SSS [online]. [Citované 25. 7. 2018]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Kochleárny implantát – ako s ním počujem? In: kaminotes.com [online]. [Citované 25. 7. 2018]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Kochleárny implantát: Malý zázrak, ktorý nám vrátil sluch! In: Nový čas [online]. [Citované 25. 7. 2018]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Najkrajšie a najlepšie detské knihy 2016. In: Slovart [online]. [Citované 25. 7. 2018]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Najkrajšie a najlepšie detské knihy zimy 2016. In: Bibiana [online]. [Citované 25. 7. 2018]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Pobyt v zahraničí sa zmenil na boj o život: Pod vlasmi nosí tajomstvo. In: Plus jeden deň: Pluska [online]. Uverejnené: 15. 3. 2016 [citované 25. 7. 2018]. Dostupné na internete: <TU>.
 • TASR: Centrum Bratislavy zavonia rómskymi špecialitami. In: Teraz.sk [online]. Uverejnené: 8. 4. 2013 [citované 25. 7. 2018]. Dostupné na internete: <TU>.