FRIČOVSKÝ, Ladislav (†)

FRIČOVSKÝ, Ladislav (†)

* 5. marca 1930 Košice – † 20. decembra 2014

Ladislav FRIČOVSKÝ, Th. Mgr., Mgr. art., básnik, prozaik, dramatik, publicista, sa narodil 5. marca 1930 v Košiciach.

Pochádzal z Vajkoviec pri Košiciach, stredoškolské roky strávil v Prešove a v Bardejove, kde študoval na gymnáziu (1942 – 1949). Absolvoval Slovenskú evanjelickú teologickú fakultu v Bratislave (1949 – 1953) a popri zamestnaní Vysokú školu múzických umení v Bratislave (1965 – 1970), kde vyštudoval odbor filmová a televízna dramaturgia. Počas vysokoškolských štúdií dospieval pod dohľadom Emila Boleslava Lukáča. Medzitým bol, po ordinácii,  evanjelickým kaplánom v Sučanoch (1953 – 1954), po vykonaní prezenčnej vojenskej služby (1954 – 1956) pôsobil ako kaplán v Púchove (1956 – 57), 11 rokov farár v Chmeľove (1957 – 1968), farár a neskôr senior   Obišovciach (1968 – 1994). Dve volebné obdobia stál na čele Košického seniorátu a bol aj tajomníkom Biskupského úradu Východného dištriktu v Košiciach (od roku 1995). Zomrel 20. decembra 2014 vo veku nedožitých 85 rokov.

Publikoval od študentských čias, v ktorých ho literárne ovplyvnil Svetloslav Veigl a Andrej Kostolný. Písal najmä poéziu, krátku prózu,  rozhlasové hry, scenáre, a prispieval do viacerých časopisov. Knižne však mohol vydávať až po zmene politického systému v Česko-Slovensku. Od roku 1990 mu vyšlo takmer 30 zbierok poézie pre deti aj dospelých. Z jeho pera pochádza aj viacero rozhlasových a televíznych pásiem a hier. Okrem toho publikoval stovky článkov v cirkevných a svetských časopisoch. Samostatne vydal zbierky meditatívnej a duchovnej poézie To slovo (1990), Boh mi je štítom (1995), To najkrajšie iba príde (1997), Čakáme na prievan (2000), Zostupujem, aby som vystúpil (2002) a i., súbor náboženskej poézie na biblické texty určený mládeži Dovoľte dietkam (1998), zbierky Boh ma nedrží v hrsti (1999) a ďalšie texty určené deťom (Detský Otčenáš, Desatoro pre deti, Krédo pre deti, Život Pána Ježiša pre deti a i.). Okrem toho vydal knižku krátkych próz Miniatúry (1999), je autorom rozhlasových pásiem, medailónov a hier (Kúpeľní manželia, Vrásky na mojej tvári, Z tvorivej dielne a i.), televíznych hier a adaptácii (Zázračny doktor a i.). Spolupracoval aj na zostavovaní učebnice Svetielko, Evanjelického spevníka, Funebrála, Pašií a pri úprave biblických textov Starej zmluvy do slovenskej Biblie

V roku 1993 získal prémiu Literárneho fondu, v roku 2001 Cenu Emila Boleslava Lukáča vo vydavateľstve Tranoscius, v roku 2009 ocenenie od predsedu Košického samosprávneho kraja a v roku 2011 Cenu Leonarda Stockela.

DIELA

Poézia

 • To slovo. 1990.
 • Boh mi je štítom. 1995.
 • To najkrajšie iba príde. 1997.
 • Čakáme na prievan. 2000.
 • Je viera taká! 2001.
 • Zostupujem, aby som vystúpil. 2002.
 • Život Pána Ježiša pre deti. 2004.
 • Letokruhy. 2010.

Próza

 • Miniatúry. 1999.
 • Miesto pre lásku. 2007.

Pre deti a mládež – poézia

 • Dovoľte dietkam. 1998.
 • Boh ma nedrží v hrsti. 1999.
 • Detský Otčenáš. 2000.
 • Desatoro pre deti. 2001.
 • Krédo pre deti. 2001.

Pre deti a mládež – próza

 • Stvorenie sveta pre deti podľa Prvej knihy Mojžišovej. 2007.

Scenáristika – televízia

 • Zázračny doktor. [televízna hra].

Dramatická tvorba – rozhlas

 • Kúpeľní manželia.
 • Vrásky na mojej tvári.
 • Z tvorivej dielne.

OCENENIA

 • Prémia Literárneho fondu (1993)
 • Cena Emila Boleslava Lukáča v Tranosciu (2001),
 • Ocenenie od predsedu Košického samosprávneho kraja (2009)
 • Cena Leonarda Stockela (2011)

O AUTOROVI A JEHO DIELE

Slovníky, encyklopédie
 • Fričovský, Ladislav (heslo). In: MAŤOVČÍK, Augustín, a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. 1. vydanie. Bratislava – Martin: Vydavateľstvo SSS a SNK, 2001. S. 106.
Internetové zdroje
 • Ladislav Fričovský [online]. In: Literárne informačné centrum: Slovenskí spisovatelia. [Citované 2. 1. 2014]. Dostupné na intertnete: TU.
 • Po ťažkej chorobe zomrel básnik a prozaik Ladislav Fričovský [online]. In: Webnoviny.sk. Autor: SITA, 21. decembra 2014 10:39. [Citované 2. 1. 2014]. Dostupné na internete: TU.