KUČMA, Ivan

KUČMA, Ivan

* 23. 7. 1944 Prešov

PhDr. Ivan Kučma, autor literatúry faktu, esejista, prekladateľ. Narodil sa 23. júla 1944 v Prešove. Žije v Martine.

Venuje sa výskumu dejín politiky, kultúry, médií a propagandy, slovenskej polygrafie a knižnej kultúry. Je autorom esejí a štúdií, najmä v projektoch SAV, prekladov z umeleckej i vecnej literatúry. Je spoluautorom publikácie V pamäti národa: Kniha o Matici slovenskej. (so Štefanom Haviarom) (Martin: Matica slovenská, 1988) a autorom kníh: Z dejín socialistického myslenia: Sociálna komunikácia v Slovenskej republike rád. (Bratislava: Veda, 1989), Vývin slovenskej kultúry (Bratislava : Slovenská informačná agentúra, 1996), Martin (Bratislava: Slovenská informačná agentúra, 1996), Mýty naše slovenské (2005) a Martinské typografissimo: Dejiny a súčasnosť tlačiarstva v Martine (Martin: Vydavateľstvo Neografie , 2007) a Život ako indigo: Lilgovci v slovenských dejinách. (Martin: [Rodina Lilgová], 2013).

Je členom Spolku slovenských spisovateľov.

DIELO

Odborná literatúra

  • V pamäti národa: Kniha o Matici slovenskej (spoluautor Štefan Haviar) (1988)
  • Z dejín socialistického myslenia: Sociálna komunikácia v Slovenskej republike rád (1989)
  • Vývin slovenskej kultúry (1996)
  • Martin (1996)
  • Mýty naše slovenské (2005)
  • Martinské typografissimo: Dejiny a súčasnosť tlačiarstva v Martine  (2007).
  • Život ako indigo: Lilgovci v slovenských dejinách (2013)