TELÚCH, Peter (†)

TELÚCH, Peter (†)

[* 25. 3. 1943 Dolný Kubín – † 1. 7. 2020 Bratislava]

Peter Telúch, básnik, autor ezoterickej literatúry, pôvodným povolaním polygraf, sa narodil 25. marca 1943 v Dolnom Kubíne. Žil a pôsobil v Bratislave, bol ženatý, s manželkou Annou, rod. Rafajovou, majú dcéru Katarínu a synov Alexandra a Branislava.

Študoval na Strednej priemyselnej škole grafickej v Bratislave (1969 – 1973).

Pracoval v Lučenci ako robotník v národnom podniku Poľana (1961 – 1965), potom v Bratislave – ako skladník v Univerzitnej knižnici (1966 – 1973), odborný referent v Dome techniky (1973 – 76 ), samostatný pracovník na reprografickom oddelení v Ústrednej knižnici Slovenskej akadémie vied (ÚK SAV, 1976 – 1996), samostatný referent v Národnom literárnom centre (1996 – 1999). Pôsobil v slobodnom povolaní (od 1999), ako zamestnanec súkromnej bezpečnostnej služby v banke, strážca záhrady Grasalkovičovho paláca, dnešného Prezidentského paláca (2012 – 2019) v Bratislave, potom žil na dôchodku (od 2019). Zomrel na následky ťažkého ochorenia 1. júla 2020 v Bratislave.

Časopisecky sa uviedol v Mladej tvorbe a v Novom slove mladých (v čase, keď prílohu pre mladú literatúru viedol básnik, prekladateľ a redaktor Vojtech Kondród). V osemdesiatych rokoch minulého storočia, keď pracoval na reprografickom oddelení ÚK SAV, sa stretával so svojím životným priateľom básnikom a autorom rozprávok Karolom Pémom a s desiatkami spisovateľov a výtvarníkov v legendárnej bohémskej kaviarni U Michala – oproti antikvariátu – na Sedlárskej ulici v Bratislave. V uvedenom čase vydal – v spolupráci s poprednými výtvarníkmi a s pomocou priateľov-polygrafov – ako samizdatové nízkonákladové zbierky svojej poézie Básne, Básne 2, Anatómia ženy a Jablko (1982 – 1984), ktoré obsahujú najmä erotickú a prírodnú a lyriku.

V jednom zo samizdatov uverejnil manifest literárno-umeleckého smeru s názvom „neovitalizmus“ aj s menami desiatok spisovateľov a výtvarníkov, s ktorými sa stretával v kaviarni U Michala. V dôsledku toho ho predvolali na Ministerstvo kultúry SSR, jeho osobná iniciatíva však nemala – vďaka ministrovi kultúry Miroslavovi Válkovi – vážnejšiu dohru, keďže sa ukázalo, že ide o recesistický text.

V uvedenom období sa začal venovať aj prútikárstvu a virguliam ako psychotronickým disciplínam.

Po novembri 1989 amatérsky pátral po svojich šľachtických koreňoch, podľa neho siahajúcim do hlbokého stredoveku, ba aj ďalej, regionálne až na blízky Východ. Spoluzaložil Suverénny rytiersky rád sv. Cyrila a Metoda (občianske združenie), ktorý ho s podporou jednej z kresťanských cirkví pasoval za rytiera.

Zapojil sa do vyhlásenia Záhoráckeho kráľovstva na území Slovenska (kráľovstvo vzniklo ako recesia na základe inšpirácie Valašským kráľovstvom s kráľom Bolkom Polívkom); na čele Záhoráckeho kráľovstva, v ktorom sa stal ministrom vojny, stál jeho kráľ Alojz I. Sekulský, malo niekoľkočlennú záhorácku radu, svoj erb, „záhorácke pasy“ a peňažnú menu – jeden „záhor“; podľa svojho Desatora či „kráľovského programu“ chcelo „upevňovať súdržnosť celého Záhoria, všestranne rozvíjať agroturistiku a tým ho zviditeľňovať“, ako aj „podporovať talentovaných záhorských študentov, ľudovoumelecké súbory a kultúrno-spoločenské podujatia na Záhorí“.

Ako dlhorčný člen Spolku slovenských spisovateľov podporil aj Výzvu SSS – Zachráňme Klub slovenských spisovateľov!

Jeho poéziou sa prelínajú najmä erotické a prírodné motívy. Oficiálne knižne publikoval zbierkou Kde nebolí žena (1991), ktorú zostavil ako výber zo svojich samizdatov z osemdesiatych rokov. Zbierku erotickej poézie pod názvom Hadie lásky: Jak Milošč Węźa (1996) vydal v slovensko-poľskej mutácii (preklad do poľštiny Joanna Łącka).

Venoval sa aj ezoterickej literatúre. V svojráznej žánrovo pestrej zbierke básní, próz, štúdií, esejí atď., básnických a ezoterických textov s recesistickým nádychom Muž s tetovaným srdcom – Žena s ružovou kožou (2003) sa venuje žene, ktorej „predobrazom sa stáva legendárna a tajomná Lilit, ktorá odmietla byť dobrou a poslušnou manželkou Adama v raji“; druhá časť knihy sa venuje mysticko-náboženskému rozprávaniu, píše v nej – okrem erotikyaj „o histórii a najmä o svojom rytierskom rodokmeni siahajúcom do hlbokého stredoveku, ktorý vyústi do pridelenia erbu Petrovi Telúchovi (31. januára 2000), alias barónovi Petrovi Telúchovi de Doliche“ (-rm-). V ďalšej ezoterickej rozprave Tajomstvo dračích žíl: Existuje záhadné zemské žiarenie?: Príručka pre prútikárov (1994) sa zaoberá v rámci vedeckého a technického rozvoja prútikárstvom ako jednou z psychotronických disciplín, „ktorá sa vinie ľudskou históriou už niekoľko tisícročí“, keďže „z rozličných historických prameňov vyplýva, že prútik a kyvadlo boli ľudstvu známe už v šere dávnovekej histórie“ a keďže „v ostatných časoch prútikárstvo zaznamenáva rozkvet v Európe i v širšom svete“.

V knihe Amulety a talizmany: Ochranné predmety človeka v kultúre Slovanov a iných národov (1998) rozoberá tému najmä z hľadiska kultúry a pradávnych tradícií Slovanov, ako dokladajú aj jej kapitoly: Legenda o znaku Slovenska, Drahé kovy a kamene, Kamene času, Ľudová mágia, Ľudové magické prostriedky, Prírodní duchovia, Idoly – modly, Prehľad slovanských božstiev, Povery a osudové znamenia, Hypotézy vysvetľtujúce pôsobenie amuletov a talizmanov, Magické amulety a talizmany, Cesty veriaceho (anotácia knihy, in: Martinus). Táto kniha bola prvou vo svojom žánri na Slovensku a vzhľadom na množstvo sústredeného materiálu sa využívala sa aj ako učebná pomôcka na Katedre etnológie a kultúrnej antropológie FF UK v Bratislave.

Bol členom Spolku slovenských spisovateľov.

 

Na snímke (hore) Peter Telúch ako rytier Suverénneho rytierskeho rádu sv. Cyrila a Metoda. Foto: Facebook

 

DIELA

Poézia

 • Básne; Básne 2; Anatómia ženy; Jablko. [Samizdaty]. 1982 – 1884.
 • Kde nebolí žena. [výber zo samizdatov: Básne, Básne 2, Anatómia ženy, Jablko (vydaných vlastným nákladom v rokoch 1982 – 1884)]. 1. vyd. Bratislava: Print Servis, 1991. 71 s. ISBN 80-900470-4-1.
 • Hadie lásky: Jak Milošč Węźa. Ilustroval Jozef Porubčin. [Bilingválne slovensko-poľské vydanie. Preklad Joanna Łącka]. 1. vyd. Bratislava : Print-Servis Bratislava, 1996. 171 s. ISBN 8088755395 (brož.).
 • Muž s tetovaným srdcom – Žena s ružovou kožou [s Danou Závadovou]. 1. vyd. Bratislava: Brezalauspurch-Pressburg-Posonium-Pozsony-Bratislava, 2003. 93 s. ISBN 80-89037-07-0.

Iné

 • Amulety a talizmany: Ochranné predmety človeka v kultúre Slovanov a iných národov. 1. vyd. Bratislava: Print Servis, 1998. 225 s. ISBN 80-88755-64-6 (brož.)
 • Tajomstvo dračích žíl: Existuje záhadné zemské žiarenie?: Príručka pre prútikárov. 1. vyd. Bratislava : Eko-konzult, 1994. 78 s. ISBN 80-967157-4-7.

PREKLADY DIEL AUTORA

 • Hadie lásky: Jak Milošč Węźa. Ilustroval Jozef Porubčin. [Bilingválne slovensko-poľské vydanie. Preklad Joanna Łącka]. 1. vyd. Bratislava : Print-Servis Bratislava, 1996. 171 s. ISBN 8088755395 (brož.).

ŠTÚDIE A RECENZIE O AUTOROVOM DIELE

Recenzie a štúdie v periodikách

 • -rm-: Peter Telúch: Muž s tetovaným srdcom. Žena s ružovou kožou. (V ošiali svätého Valentína). In: Knižná revue, roč. XIV, 4. 2. 2004, č. 3, s. 11. Dostupné v interenete: TU
 • PUŠKÁROVÁ, Mária: Nielen o idoloch a modlách (Peter Telúch: Amulety a talizmany). In: Knižná revue, roč. IX, 3. 3. 1999, č. 5, s. 5.

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Personálna bibliografia

 • Peter Telúch. In: Literárne informačné centrum: Slovenskí spisovatelia [online]. Dostupné z internetu: TU

Databázy

 • Peter Telúch: Evidenčný list spisovateľa – člena Spolku slovenských spisovateľov, životopis. Dátum. 2 s. In: Databáza členov SSS. Bratislava, 1999.

Profily autora v periodikách

 • ŠAH: Peter Telúch – 75 (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 3, s. 158.
 • ŠAH: Peter Telúch – 65 (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 124, 2008, č. 3, s. 159.

Vlastná internetová stránka

 • Peter Telúch: Barón de Doliche – In: Facebook. Dostupné na internete: TU
 • Peter Telúch: In: Facebook. Dostupné na internete: TU

Internetové zdroje

 •  GRUPAČ, Marián, PhD., Mgr.: Vydavateľská činnosť v rokoch 1980 – 1989. In: Profil slovenskej kultúry. Dostupné na internete: TU
 • Kráľovstvo oslavuje prvé výročie. In: Sme: Cestovanie [online]. [Vyšlo 9. 8. 2002]. Dostupné na internete: TU
 • LITVÁK, Ján: Café U Michala. In: Romboid, ročník: XLII, č. 5 (2007).
 • Peter Telúch. In: Literárne informačné centrum: Slovenskí spisovatelia [online]. Dostupné z internetu: TU
 • Peter Telúch: Životopis. In: Databaze knih. Dostupné na internete: TU
 • PIŽURNÝ, Anton: Nové slovo mladých I.  Uverejnené: 23. 11. 2016. In: Blog Pravda  [online]. Dostupné z internetu: T U
 • PIŽURNÝ, Anton: Teľacie roky (1). (úryvok). In: Bog Pravda. Uverejnené: 10. 2. 2018. Dostupné v internete: TU
 • Suverénny rytiersky rád sv. Cyrila a Metoda. In: Evidencia občianskych združení [online]. [Citované 25. 7. 2018]. Dostupné na internete: TU.
 • TELÚCH, Peter: Autobiografia jednej kaviarne alebo Ako som sa stal bohémom. In: Rak – Revue aktuálne kultúry, č. 10 (2007). 80 s. EAN: 9771335170003.
 • Telúch, Peter. In: Slovenská národná knižnica v Martine: Online katalóg [online]. Dostupné na internete: TU
 • Telúch, Peter. In: ŠVK Košice [online]. Dostupné na internete: TU
 • Telúch, Peter. In: Univerzitná knižnica Bratislava: Katalóg UKB [online]. Dostupné na internete: TU